Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost.

Autor citátu: Alfred de Musset     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne. Jiří Žáček | Detail citátu

Soucit je krutý. Je to živel, který ničí. Láska není v bezpečí, je-li někde nablízku soucit. Graham Greene | Detail citátu

Láska je subjektivní. Milujeme nikoli skutečné bytosti, nýbrž bytosti, které si vytváříme. Marcel Proust | Detail citátu

Láska je jako štěstí. Nemá ráda, když se za ní běhá. Théophile Gautier | Detail citátu

Láska k někomu bývá často jen pomstou na někom. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny. Buddha | Detail citátu

Kdo není milován, je sám i uprostřed davu. George Sandová | Detail citátu

Ani neotužilé tělo nesnáší slunce, ani nepřipravená duše neunese lásku bez utrpení. Plútarchos | Detail citátu

Úcta a láska musejí být rozděleny tak dobře, aby se navzájem snášely bez toho, že by láska byla úctou utlačovaná. Pascal Blaise | Detail citátu

Nestačí se jen zamilovat do někoho nebo do něčeho, ale je třeba být o své lásce i hluboce přesvědčen. Thomas Carlyle | Detail citátu

Ať zítra miluje, kdo nemiloval nikdy, i ten, kdo miloval, ať zítra miluje. Latinská přísloví | Detail citátu

V lásce není nic polovičatého, nic průměrného. Oscar Wilde | Detail citátu

Láska začíná tím, že člověk se cítí sám, a končí tím, že po tom člověk touží. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Žádný muž ani žena neví, co je to dokonalá láska, dokud nejsou ženatí nebo vdaní čtvrt století. Mark Twain | Detail citátu

Není větší ctnosti než trpělivost, stejně jako není horší nectnost než nenávist. Dalajlama | Detail citátu

Lidé se rozcházejí kvůli tomu, kvůli čemu se do sebe zamilovali. Americké přísloví | Detail citátu

Ženské srdce je právě tenkrát nejvíce láskou choré, když nemá koho milovat. Arndt Ernst Moritz | Detail citátu

Opravdová láska činí člověka odvážným. Lao´c | Detail citátu

Nabídnout člověku přátelství, když chce lásku, je jako darovat chleba žebrákovi, který umírá žízní. Bianka | Detail citátu

Láska je přivyknutím k nedostatkům jiného pohlaví, umocněné touhou po vzájemném splynutí. Henry Ford | Detail citátu

Opojení smyslů se má k lásce jako spánek k životu. Novalis | Detail citátu

Nic není schopné vyléčit lásku kromě nezpůsobilosti. Samuel Butler | Detail citátu

Plamen lásky hoří jasně a silně pouze do té doby, než jej občas rozdmýchá pocit nejistoty. Jens Peter Jacobsen | Detail citátu

Láska je přání dávat. Bertolt Brecht | Detail citátu

Tělo rozžhavené láskou chladne celý život. John Donne | Detail citátu

Láska je oceán citů ze všech stran obklopený výdaji. Thomas Robert Dewar | Detail citátu

Láska je kvetoucí sad s tak vysokými zdmi, že vidíme jen to, co je nad námi. Nic však z druhé strany světa, na níž jsou také takové sady, možná i krásnější. Verner von Heidenstam | Detail citátu

Člověk potřebuje minutu na to, aby se mu někdo začal líbit. Hodinu, aby ho správně odhadl. Den, aby se do něj zamiloval, ale celý život, aby na něj zapomenul! Kuba | Detail citátu

Mé štěstí v lásce spočívá v tom, že žena kterou miluji na mně nelpí. Barbory Arne Svensen | Detail citátu

Láska je to čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Kárová Dominika | Detail citátu

Láska je pochodní života, která má zaplašovat stíny nejistoty a zatím je vyvolává. Samuel Butler | Detail citátu

Být ničím a nic nemilovat je jedno a totéž. Ludwig Feuerbach | Detail citátu

I neštasná láska je krásná, je-li oboustranná. Olga Scheinpflugová | Detail citátu

Láska je strom, na kterém jako loupežník číhá žárlivost. Svatopluk Čech | Detail citátu

Není již života tam, kde není lásky. Balzac Honoré de | Detail citátu

Co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá. František Palacký | Detail citátu

Láska je božská jen v představách. Ve skutečnosti je to ďábelský vynález sebetrýzně. Henry Fielding | Detail citátu

Je zajímavé, že to nejprimitivnější a nejjednodušší v lásce je to nejúspěšnější. Daněk Oldřich | Detail citátu

Láska k druhému pohlaví je nejmoudřejší věc na světě, zamilovanost do něho nejpošetilejší. Pjotr Iljič Čajkovskij | Detail citátu

Ptali se zamilovaného: "Proč pláčeš?" Odpověděl: "Abych se nesmál." Turecká přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..