Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost.

Autor citátu: Alfred de Musset     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Angličané a Američané říkají: miluj mě trochu, ale dlouho. Masaryk Tomáš Garrique | Detail citátu

Smutné na lásce je nejenom, že netrvá věčně, ale že i rozčarování, které přináší, rychle míjí. William Faulkner | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Gorkij Maxim | Detail citátu

Láska je pramen, který překážkami vyrůstá. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Láska je přivyknutím k nedostatkům jiného pohlaví, umocněné touhou po vzájemném splynutí. Henry Ford | Detail citátu

Pokládám lásku za jednu z nejdůležitějších věcí v lidském životě. Láska je mnohem více než touha po pohlavním styku, je hlavním východiskem z osamělosti. Russell Bertrand Arthur William | Detail citátu

Po celém světě vidíme důkazy zaslepení, a přesto nechceme prohlédnout, zaslepení je společné všem lidem. T.A.Harris | Detail citátu

Nemá-li člověk to, co miluje, musí milovat to, co má. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Milovat znamená uvolňovat napětí. Freud Sigmund | Detail citátu

Láska je rozkoš, která se mění v bolest, není-li opětována. Francisco de Xaviero | Detail citátu

Láska povznáší člověka z propastné přízemnosti až na vrcholky, jenž ční nad mračna. Louis Fürnberg | Detail citátu

Kdo se oženil z lásky, mívá dobré noci a špatné dny. Francouzské přísloví | Detail citátu

Vášnivá láska vydrží ženě přibližně šest let, tak dlouho vydrží muži jedině nevěra. Theodor Fontane | Detail citátu

Když milovat, tak milovat celou duší, celým srdcem, jen nic polovičatého. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Čím více miluješ, tím více trpíš. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Láska je oceán citů ze všech stran obklopený výdaji. Thomas Robert Dewar | Detail citátu

Skutečnou hodnotou lásky je vzestup základní životnosti, kterou může láka způsobit. Paul Valéry | Detail citátu

Láska je dostupná mnohému, přátelství je ale prubířem srdce. Francouzské přísloví | Detail citátu

Láska je zvláštní boj, v němž šťastné vítězství patří tomu, kdo nejvíce ztrácí. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Láska i v té nejohavnější podobě vždycky zanechává v ústech sladkou příchuť. Jean Dutourd | Detail citátu

Genialitu kdosi definoval jako schopnost udělat z málo mnoho - tato charakteristika se hodí i na lásku. Maurois André | Detail citátu

Není všechno láska, čemu se tak říkává. Láska předpokládá schopnost lásky tj. věrnost. Jinak je to jen opojení smyslů, požitkářství, sentimentalita, erotika. Čapek Josef | Detail citátu

Pravá láska je ta, která zůstává ať jí dáváme všechno nebo jí všechno odpíráme. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Jsou lidé, kteří se méně stydí za hrubé projevy nenávisti než za sebemenší projevy lásky. Jean Paul | Detail citátu

Láska jako oheň nemůže existovat bez ustavičného pohybu a umírá, jakmile přestane doufat a bát se. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost. Erich Fromm | Detail citátu

Láska tíhne k tělu, přátelství k duši. Ramón de Campoamor y Campoosorio | Detail citátu

Hned za láskou kráčí v jedné řadě nenávist, jež ji zastupuje. Ludwig van Beethoven | Detail citátu

Není zamilován, kdo obědvá s chutí. Amcharské přísloví | Detail citátu

Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska dokáže najít vstup do srdce otevřeného, ale i do srdce obrněného, pokud není dost bdělé. Roger Bacon | Detail citátu

Není lepší msty než odpuštění. Josh Billings | Detail citátu

S pohledy je tomu v lásce jako s doušky vína - první je lhostejný, druhý zaujme, třetí okouzlí. Jean Anouilh | Detail citátu

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Americké přísloví | Detail citátu

Láska je především dávat, ne přijímat. Erich Fromm | Detail citátu

Milovat, to neznamená jenom lásku, to je především pochopení. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Nejstarší úděl života je něco anebo někoho tak vroucně milovat, aby proto musel člověk nenávidět jiné. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Láska překoná smrt, ale zlozvyk může lásku též překonat. Ebner-Eschenbachová Marie von | Detail citátu

První podmínkou lásky k ženě je souhlasit s jejíma očima. Burns Robert | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..