Jen povrchní láska je romantická, velká je tragická.

Autor citátu: André Breton     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Pochybená láska - pochybený život. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Lásce lze zabránit jenom v jejich začátcích. Stendhal | Detail citátu

Láska může zemřít na pravdu, přátelství, na lež. Neznámý autor | Detail citátu

Tělo rozžhavené láskou chladne celý život. John Donne | Detail citátu

Umění lásky jest uměním do slova a do písmene a jako každé jiné umění má svoje větší a menší talenty i svoje génie. Šalda František Xaver | Detail citátu

Láska je subjektivní. Milujeme nikoli skutečné bytosti, nýbrž bytosti, které si vytváříme. Marcel Proust | Detail citátu

Láska znamená, že někomu působíme radost ze života tím, že uspokojujeme své vlastní přirozené pudy. André-Pierre Dac | Detail citátu

Láska nemá žádný věk. Blaise Pascal | Detail citátu

Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání. Alighieri Dante | Detail citátu

Láska k bližnímu - snad je mu doopravdy ještě hůře než tobě. Josef Čapek | Detail citátu

Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně. Pitigrilli | Detail citátu

Jediná pravá láska je na první pohled, druhý pohled rozptyluje. Israel Zangwill | Detail citátu

Láska je jako sklo. Rozbije se, když je někdo uchopí příliš nejistě, nebo příliš prudce. Lucas Durtain | Detail citátu

Láska založena jen na sexuální přitažlivosti chladne jako vařící voda v hrnci. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Láska je představa, která našeptává ženě, že krása jejího milence je sto soutěžit s její. Arezzo Leonardo Bruni d´ | Detail citátu

Láskyplný člověk raději prožívá bolest, než by ji jiným působil. Burns Robert | Detail citátu

Kdo vynašel oděv, vynašel snad i lásku. Kleist Heinrich von | Detail citátu

Co je láska? Potřeba vyjít ze sebe. Charles Baudelaire | Detail citátu

Učíme se zejména od toho, koho milujeme. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Kdo řekl, že je láska slepá? Vždyť je to právě ona, kdo objevuje krásy, kde druzí nevidí nic. Frossard André | Detail citátu

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti. Čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

V lásce má větší cenu to, co je dovolené si vzít, než to, co se dává samo. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Toužit po lásce ještě neznamená milovat. Julius Zeyer | Detail citátu

Láska a rozum si navzájem nevyhoví. Odlas Jiří | Detail citátu

Láska nespočívá ve štěstí, ale v jeho představě. Johan Christian Günther | Detail citátu

Existuje fůra chytrých a elegantních definic lásky, existuje i heslo láska v encyklopediích, ale protože jsme každý jiný, každý také miluje jinak. Člověk velkorysý velkoryse, malicherný malicherně, křivák křivácky. Zkazit se dá všecko. I láska. Žáček Jiří | Detail citátu

Láska je něco nádherného, ale kazí charakter. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Velký člověk má dvě srdce - srdce, které doufá a srdce, které trpí. Arabské přísloví | Detail citátu

Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem. Paul Jean | Detail citátu

Kamkoliv jdeš nezapomeň s sebou vzít i srdce. Herbert Franklin Patrick Jr. | Detail citátu

Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce. Turecká přísloví | Detail citátu

Věrná láska - to nejsou stálé sympatie k tomu, kdo se ti dlouho líbí, ale kdo se ti trvale neprotiví. Josh Billings | Detail citátu

Co je pravá láska? Zamilovat se do toho, co tvým smyslům na první pohled nezalichotilo. Josephine Bakerová | Detail citátu

Láska je 1+1, nevěra 1+2. Odlas Jiří | Detail citátu

Láska je slepá, proto milujeme tmu. Guitry Sacha | Detail citátu

Pochybná láska - pochybný život. Friedrich Schiller | Detail citátu

Láska je jako válka. Snadno se začíná, ale těžce končí. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Láska nespočívá v tom, že milujeme, co je krásné, ale co je blízké. Jean Antoine de Baif | Detail citátu

Jen díky lásce se život udržuje a postupuje vpřed. Ivan Sergejevič Turgeněv | Detail citátu

Láska začíná tím, že člověk se cítí sám, a končí tím, že po tom člověk touží. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..