Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.

Autor citátu: Seneca Lucius Annaeus     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Život lidský je už takový, že nikdo se nepouští do činu bez naděje na prospěch pro sebe. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nikomu nebyl život dán do vlastnictví, všem byl dán jen do užívání. Tito Lucrezio Caro | Detail citátu

Miluješ život? Pak neztrácej čas. Neboť čas je tkáň, z níž se život skládá. Benjamin Franklin | Detail citátu

Je třeba znát sebe sama. I kdyby to poznání člověku nepomohlo najít pravdu, alespoň si tak uspořádá vlastní život, a to je nejlepší, co může udělat. Pascal Blaise | Detail citátu

Život nám byl dán k práci, lásce a zušlechtění. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Lidský život je jako železo. Opotřebovává se, jestliže jej užíváš, a které stráví rez, jestliže jej neužíváš. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Kdo má čas, má život. Florio Giovanni | Detail citátu

Žití se podobá denní stráži a délka života takřka jednomu dni, v kterém, vzhlédnuvše k světlu, odevzdáváme heslo jiným, kdo přicházejí po nás. Antifón z Rhamnúntu | Detail citátu

Žít z donucení není nutné. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Ničeho se v životě nemusíme bát - jen to pochopit! Marie Curie-Sklodowská | Detail citátu

Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Život utíká jako prázdniny. Zprvu pomalu, pak stále rychleji. Gilbert Pierre Francois Cesbron | Detail citátu

Naučil jsem se příliš od života neočekávat. V tom je tajemství každého opravdového pokoje. Shaw George Bernard | Detail citátu

Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti. Pedro Calderón de la Barca | Detail citátu

Buďte samouci, nečekejte až vás život naučí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Měli bychom vyjít od posledního dechu člověka, abychom pochopily jakou podobu měl jeho život a jaký význam náleží čemukoliv co prožil. Teprve smrtí je hotovo mládí i narození člověka. Fuks Ladislav | Detail citátu

Život je choroba, která se přenáší pohlavním stykem a na kterou se umírá. N.N. | Detail citátu

Klam je to, co nám pomáhá žít, a sebeklam je vrchol moudrosti. Jiří Marek | Detail citátu

Miluji život, jsem do něj vášnivě zamilovaný a budu mít tu čest mu to dokázat. Maxim Gorkij | Detail citátu

Život je pestrý, ale nedokonalý. N.N. | Detail citátu

Dobro v tomto životě je nadějí pro život věčný. Pascal Blaise | Detail citátu

Jsou jen dvě cesty, jak žít svůj život. Jedna je, jako by nic nebyl zázrak. Druhá je, jako by všechno byl zázrak. Henry van Dyke | Detail citátu

Život spočívá v úsilí co nejúčinněji neutralizovat následky hloupostí, kterých se člověk kdysi dopustil. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Žít bez užitku je totéž jako pomalu umírat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Je to těžké přizpůsobit se chaosu, ale jde to. Jste toho živoucím důkazem: jde to. Vonegut Kurt mladší | Detail citátu

Každý musí umřít, ne každý však skutečně žije. N.N. | Detail citátu

Po čase toužíme ze všeho nejvíce, ale běda! Zacházíme s ním nejhůře. William Penn | Detail citátu

Život je komedie pro ty, kteří myslí, a tragédie pro ty, kteří cítí. Hugh Seymour Walpole | Detail citátu

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí... Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Nikdy se nevracet. To by mělo být pravidlem pro každého, kdo chce být umělcem života. Nikdy se nevracet ani ke kráse, ani ke štěstí, ani ke zklamání, ani k bolesti, neboť každý návrat znamená cestu na hřbitov. Zdáli pozorovány hřbitovy, zdají se zahradami. Burdová Lída | Detail citátu

Nikdy nedovolte včerejšku, aby zneužíval dnešek. Nelson Richard | Detail citátu

Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid. Vymeťte zbytečné, spalte chmurné, oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti. Anatole France | Detail citátu

Občas se musíme vzát něčeho co máme rádi, pro to, pro co žijeme. Hadraba Jaroslav | Detail citátu

V životě je to jako při šachu. Promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Čekání je vlastně požár času života. Miroslav Holub | Detail citátu

Život je řada po sobě následujících lekcí, kteréčlověk musí prožít aby jej pochopil. Emerson Ralph Waldo | Detail citátu

Cílem života je rozvíjení naší vlastní osobnosti, dokonalá realizace naší přirozenosti: právě proto existujeme. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost. Hugo Victor | Detail citátu

Hlavní potíž života je v tom, že člověk musí neustále volit mezi více možnostmi. Georgie Moore | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Alexandr Nikolajevič Ostrovskij | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..