Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba.

Autor citátu: Alexandr Nikolajevič Ostrovskij     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Žádný člověk nepřichází na svět hotový. Ve svém životě (ať je jakýkoliv) se nepřetržitě dotváří vlastní osobnost. Bělinskij Vissarion Grigorjevič | Detail citátu

Životní úspěch nezávisí na podmínkách, které máme, ale na rozhodnutích. Hal Urban | Detail citátu

Život není to, co chceme, ale to co máme. Lustig Arnošt | Detail citátu

Jen jednou žiješ - každé chvíle je škoda, které neužiješ. Wojtkiewicz Witold | Detail citátu

Život je to, co z něj uděláme. Ilgner Miroslav | Detail citátu

Život lidský je krátký. Má-li kdo tvrdé srdce, tvrdé jsou i jeho činy. A tomu celý svět přeje, pokud je živ, aby neštěstí zasáhlo jej. Homér | Detail citátu

Život znamená žít takovým způsobem, aby se člověk nebál ani smrti, ani ničeho jiného. Terezie z Ávily | Detail citátu

Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Možná jsem nedošel tam, kam jsem původně chtěl, ale myslím, že jsem skončil tam kde jsem potřebovat. Adams Douglas Noël | Detail citátu

Každé individuum si musí samo a bez zastoupení osvojit kulturu a žít svůj život. Kosík Karel | Detail citátu

It is never too late to be what you might have been. George Eliot | Detail citátu

Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život. Hans Christian Andersen | Detail citátu

Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena. Hazlitt William | Detail citátu

Život utíká jako prázdniny. Zprvu pomalu, pak stále rychleji. Gilbert Pierre Francois Cesbron | Detail citátu

Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Užívej dne - možná je tvůj poslední. N.N. | Detail citátu

Svět je velké jeviště: Přijdeš, odehraješ a odejdeš. Claudius Claudianus | Detail citátu

Žití se podobá denní stráži a délka života takřka jednomu dni, v kterém, vzhlédnuvše k světlu, odevzdáváme heslo jiným, kdo přicházejí po nás. Antifón | Detail citátu

Život je velmi krásný a velmi těžký - a právě proto nesmí v nás býti špatný. Josef Čapek | Detail citátu

Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít. Sokrates | Detail citátu

Nevyčítej životu co ti nedal. Uč se oceňovat, co ti dal. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Čas žene vůz. Ale nikdo ho nemůže řídit. Život v něm chvátá jako pasažér. Erich Kästner | Detail citátu

Život je krátký, umění dlouhé. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Umění žít - to znamená žít s perspektivou. Fjodor Vasiljevič Gladkov | Detail citátu

Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A = X + Y + Z. X znamená práce a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby. Albert Einstein | Detail citátu

Život nemůže být příjemný, není-li současně čestný. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Naše žízeň po přežití v budoucnu nám bere schopnost žít v přítomnosti. N.N. | Detail citátu

Doma je tam, kde si pověsím klobouk. Jiří Voskovec | Detail citátu

Jediným učitelem, kterému se sem tam podaří někoho vychovat, je život. Gabriel Laub | Detail citátu

Tragédií života není to, že něco umírá mladé, ale že zestárne a stane se nepěkným. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Po celý život jsem všechno obětoval svému osudu: klid, prospěch i štěstí. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Pohled není všechno, pohodlí není všechno, peníze nejsou všechno, zdraví není všechno, úspěch není všechno, štěstí není všechno, dokonce ani všechno není všechno. V životě jde o víc než o všechno. Sharon Turner | Detail citátu

Rozumět životu můžeme pouze zpětně - dodatečně. Žít ho však musíme směrem dopředu. Milan Kenda | Detail citátu

Člověk začne chápat život, teprve když začne myslet na smrt. Jiří Hubač | Detail citátu

Žít bez užitku je totéž jako pomalu umírat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili. William Saroyan | Detail citátu

Jen ty největší lodě doplují do přístavu, když je bouře rozhoupou na vlnách oceánu. Friedrichová Anna | Detail citátu

Není možné, aby člověk žil slastně, nežije-li rozumně, krásně, spravedlivě, a není možné, aby žil rozumně, krásně a spravedlivě, a nežil přitom šťastně. Aristoteles | Detail citátu

Život zabírá lidem příliš mnoho času. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Život se skládá z možností, které jsme nevyužili. N.N. | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..