Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba.

Autor citátu: Alexandr Nikolajevič Ostrovskij     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Místo v životě končí místem na hřbitově. Odlas Jiří | Detail citátu

Životem vládne štěstěna, ne moudrost. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Člověk by se měl naučit obdivovat i to, co nemá rád. Flaubert Gustav | Detail citátu

Nemá být koráb zakotven jen jednou kotvou a život na jediné naději. Sokrates | Detail citátu

Život nestojí za nic. Ale to nic si ceníme zatraceně vysoko. Ladislav Muška | Detail citátu

Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena. William Hazlitt | Detail citátu

Musíme přečíst hodně knih, abychom zjistili, o čem je život, a musíme hodně zažít, abychom přišli na to, že buď špatně žijeme, nebo jsme četli špatné knihy. Ortová Zdeňka | Detail citátu

Smyslem života není zůstat ve skrytu, smyslem života je být milován i nenáviděn. Ivan Olbracht | Detail citátu

Existuje jedna pravda, kterou by měl každý znát - že v životě nelze nic dohnat Hebbel Christian Friedrich | Detail citátu

Někteří ztratí život v jedné vteřině a někteří ho ztrácejí celý život. Odlas Jiří | Detail citátu

Život je jako hra: nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale na tom, jak dobře bylo zahráno. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby - zbývá jediné. Naučit se žít na zemi jako lidé. Shaw George Bernard | Detail citátu

V životě dostaneš tolik, kolik dáš. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Rozum člověku říká, aby stál nad přírodou a byl měřítkem všech věcí. Tak si člověk myslí, že je schopen žít a tvořit proti zákonům přírody, a vytváří zmetky. Jean Arp | Detail citátu

Každý člověk má jenom tolik minut, hodin a dní kolik jich využije. Zig Ziglar | Detail citátu

Život a smrt jsou jako řeka a moře. Chalíl Džibrán | Detail citátu

Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme. Alan Lakein | Detail citátu

Člověk je zodpovědný sám sobě za získání nebo ztrátu svého života. Erich Fromm | Detail citátu

Učiňte mě jednorukým, jednonohým, pakostivým, vytrhejte mi viklavé zuby, však nehte mi život - a jsem spokojen. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Chci jít do hrobu naprosto opotřebovaný, protože čím víc pracuji, tím víc žiji. George Bernard Shaw | Detail citátu

Hlavní potíž života je v tom, že člověk musí neustále volit mezi více možnostmi. Moore Thomas | Detail citátu

Na ničem, co se stane po dvanáctém roce našeho života, už moc nezáleží. James Matthew Barrie | Detail citátu

Doma je tam, kde si pověsím klobouk. Jiří Voskovec | Detail citátu

Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Zdeněk Jirotka | Detail citátu

Života nejlepší koření - dělat, k čemu jsme stvořeni. Paul Heyse | Detail citátu

Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by mohla vykonat. Fridrich II. Veliký | Detail citátu

Nevyčítej životu co ti nedal. Uč se oceňovat, co ti dal. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Alan Lakein | Detail citátu

Jaká bláhovost děsit se myšlenky, že se vzdáme v jednom okamžiku celého svého života, když se nás nedotýká myšlenka, že se ho vzdáváme ponenáhlu kus za kusem. John Howe | Detail citátu

Milujte život jako ženskou. Nezapomínejte, kolik vás to bude stát, když se jej pokusíte oplodnit. Gabriel Laub | Detail citátu

Nikomu nebyl život dán do vlastnictví, všem byl dán jen do užívání. Tito Lucrezio Caro | Detail citátu

Život nás požírá, my život utrácíme - kdo z nás bude s tím druhým dříve hotov? Josef Čapek | Detail citátu

Celý život je trestem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a to vše je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Žít znamená splnit něco, co je nám uloženo, a když se tomu vyhneme, zbavujeme se smyslu žití. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Budeme se raději všemi dýchajícími póry držet co nejúporněji milené marnosti života. Nic nám ji, právě ji, nenahradí. Josef Čapek | Detail citátu

Je to velké tajemství lidského života, že starý zármutek ponenáhlu přichází v tichou a něžnou radost. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Zemřít znamená žít nový život. Kačí | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..