Když jsi se narodil(a), tak ty jediný(á) jsi plakal(a) a všichni se smáli. Žij tak, až jednou budeš umírat, aby všichni plakali a ty jsi se smál(a).

Autor citátu: Neznámý autor     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Pohádky - to je kouzlo života. Stella Zázvorková | Detail citátu

Příroda kolem mne opsala kruh, který nemohu překročit, sedím v něm a učím se milovat život aspoň pro jiné, když ne pro sebe. Čapek Karel | Detail citátu

Lidský život měl smysl, jestliže přinesl na svět trochu lásky a dobra. Alfred Delp | Detail citátu

Hlavní potíž života je v tom, že člověk musí neustále volit mezi více možnostmi. Moore Thomas | Detail citátu

Všichni berou ohled na čas, jen čas na nikoho. Německé přísloví | Detail citátu

Vím jenom tolik, kolik jsem prožil. Emerson Ralph Waldo | Detail citátu

Když si tak přemýšlím o životě, tak občas nevím jestli už mi skončil nebo teprve začne. Friedrichová Anna | Detail citátu

Všichni živí tvorové kromě člověka vědí, že hlavní smysl života spočívá v jeho užívání. Butler Samuel | Detail citátu

První část života jsem byl učenlivý, druhou třetinu jsem byl úspěšný a třetí třetinu chci být šťastný. Vejvoda Jiří | Detail citátu

Je možné celý život opovrhovat lidmi, ale není možné na chvíli nezatoužit po lásce člověka. Nicolas Ronald Alexis | Detail citátu

Dílo tištěné pouze velkými písmeny se těžko čte. Právě tak život ze samých nedělí. Jean Paul | Detail citátu

Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Život lidský je tak složitý, že život člověka je proti tomu úplný hadr. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Život nestojí za nic. Ale to nic si ceníme zatraceně vysoko. Ladislav Muška | Detail citátu

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě. Benjamin Franklin | Detail citátu

Po čase toužíme ze všeho nejvíce, ale běda! Zacházíme s ním nejhůře. William Penn | Detail citátu

Za normálních podmínek jsme výkonní, teprve když nás tlačí čas nebo se ocitneme v tísni, jsme efektivní. John C. Maxwell | Detail citátu

Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Kdo se táže po smyslu života, klade otázku špatně. Otázky nám pokládá život a na nás je, abychom na ně odpovídali. Viktor Emil Frankl | Detail citátu

Představuj si, že každý den, jenž se rozzářil, je tvůj poslední. Vděčně pak přijmeš každou hodinu, se kterou tvoje naděje již nepočítala. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Proč mi všichni říkají mlč, když si chci promluvit? Proč mi všichni říkají nebreč, když se mi chce plakat? Proč mi všichni říkají miluj, když není kdo by mě měl rád? Budou mi také všichni říkat dýchej, až budu umírat?! Karen | Detail citátu

Bez povinností je život měkký a jakoby bez kostí - nedrží pohromadě. Joseph Joubert | Detail citátu

Životní statečností je vážit si života i těžkého. Josef Čapek | Detail citátu

Život lidský je krátký. Má-li kdo tvrdé srdce, tvrdé jsou i jeho činy. A tomu celý svět přeje, pokud je živ, aby neštěstí zasáhlo jej. Homér | Detail citátu

Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti. Calderon de la Barca | Detail citátu

Život je píseň - zpívej ji. Život je hra - hraj ji. Život je boj - přijmi jej. Život je sen - uskutečni ho. Život je oběť - nabídni ji. Život je láska - užívej si ji. Satja Sáí Bába | Detail citátu

Není hoden života, pro koho nemá život cenu. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Špatně žijí ti, kteří stále žít začínají. Někteří začínají žít, teprve když mají přestat, a nekteří přestanou žít ještě dříve, než začali. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Celý život je jedna velká hra, záleží na nás jak dlouho jí budeme hrát. Mlnáříková Martina | Detail citátu

Vždycky se nám zdá lepší to, co nemůžeme dostat, než to, co už máme. V tom spočívá romantika a idiotství lidského života. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Nejhezčí okamžiky života si člověk uvědomí až když na ně vzpomíná. Terrich Tomáš | Detail citátu

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili nic. Giovanni Boccaccio | Detail citátu

Život je i v abecedě na konci. Gabriel Laub | Detail citátu

Soukromý život bez dějinného horizontu je čirá fikce, atrapa a v posledku vlastně lež. Václav Havel | Detail citátu

Život je pro chudáka dlouhý, pro šťastného krátký. Latinská přísloví | Detail citátu

Když ses narodil, všichni se radovali a tys plakal. Žij tak, aby až umřeš, všichni plakali a tys byl šťastný... Arabské přísloví | Detail citátu

Člověk musí mít něco, co by mohl zbožňovat, jinak je jeho život prázdný. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Život znamená pracovat, ne mít. Horolezec šplhá na vrchol, aby ho dosáhl, ne aby se ho zmocnil. Tomáš Janovic | Detail citátu

Život je nadoživotí. Gabriel Laub | Detail citátu

Život je jako supermarket, pořád za něco platíme, ale bohužel beze slev! Odlas Jiří | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..