Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc. Téma: štěstí | Detail citátu

Loď nemá být jištěna jednou kotvou a život jednou nadějí. Téma: život | Detail citátu

Člověk musí milovat toho druhého nikoliv tak, že ho potřebuje pro sebe, ale že mu vše odpouští. Téma: láska | Detail citátu

Štěstí nám nedávají věci samotné, ale naše představy o nich. Téma: štěstí | Detail citátu

Chceš-li dokázat nějakou pravdu, nerozčiluj se a nevyslovuj ani jediné zlé či urážlivé slovo. Téma: pravda | Detail citátu

Ten kdo nemiluje nemá vědět, že je milován. Téma: láska | Detail citátu