Nejdéle nežil ten, kdo se dožil největšího počtu let, nýbrž ten, kdo život nejvíc procítil.

Autor citátu: Jean Jacques Rousseau     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Život se skládá z možností, které jsme nevyužili. N.N. | Detail citátu

Když se ti věci přestávájí dařit zmeň svoji životní strategii a uvidíš, že vše obrátí se k lepšímu. France Anatole | Detail citátu

Život je jako hodina matematiky. Sčítáš, odečítáš, dělíš, násobíš. Najednou uděláš chybu! Chceš ji opravdit, ale POZDĚ! ZVONÍ! Dvojčátko | Detail citátu

Věnovali se tomu největšímu ze všech umění, totiž umění správně žít, a to spíše způsobem svého života než skládáním spisů. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být. Henry Ford | Detail citátu

Lidský život začíná na rubu zoufalství. Sartre Jean Paul | Detail citátu

Svůj život můžeš změnit i pouhým přístupem k němu. Honová Jana | Detail citátu

Někdo dokáže spálit tolik životních šancí, že by potřeboval stálý hasičský dozor. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Reálný život člověka je často život, který jsme nikdy nevedli. Oscar Wilde | Detail citátu

Život nežili ti, kdo jej neprožili, tak jak chtěli. N.N. | Detail citátu

Život nemůže být příjemný, není-li současně čestný. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Láska k životu, to je všechno hezké - ale napřed přijde život. John Erskine | Detail citátu

Dobrodružství je šampaňským vínem v našem životě. Wilhelm von Humboldt | Detail citátu

Život je jako karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem. Achard Marcel | Detail citátu

Pouze od života se lze naučit životu a žádná pedagogika toto učení nenahradí - jedině tím, že žiji, učí se člověk žít. A každý kdo se narodí, musí s tímto učením začínat od prvopočátku. Unamuno Miguel de y Jugo | Detail citátu

Zemřít znamená žít nový život. Kačí | Detail citátu

Rozumět životu můžeme pouze zpětně - dodatečně. Žít ho však musíme směrem dopředu. Milan Kenda | Detail citátu

Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením. Albert Einstein | Detail citátu

Ani s největším uměním bychom nemohli život zřídit tak, jak je. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Život plyne a my ho necháváme plout jako vodu v řece. Teprve když odteče všimneme si, že už není. Deledda Grazia | Detail citátu

Lépe by bylo nežít, než nezanechat stopy po svém žití. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

S city je to v mém životě stejné jako u toho Angličana, který se dostal do finanční tísně. Ačkoliv měl stolibrovou bankovku, na tom místě kde byl, nemohl mu nikdo rozměnit. Ellen Keyová | Detail citátu

Co je to velký život? Jsou to sny a touhy mládí, které se dočkaly realizace v dospělosti. Comte Auguste | Detail citátu

První část života jsem byl učenlivý, druhou třetinu jsem byl úspěšný a třetí třetinu chci být šťastný. Vejvoda Jiří | Detail citátu

Čím kdo zachází, tím také schází. České přísloví | Detail citátu

Příliš často dovolujeme všedním věcem v životě přerůst lepší stránku naší povahy, a proto je třeba, abychom aspoň jednou denně četli pár veršů, zazpívali si nebo se podívali na obraz. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Vždycky se nám zdá lepší to, co nemůžeme dostat, než to, co už máme. V tom spočívá romantika a idiotství lidského života. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali. Ruskin John | Detail citátu

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě. Benjamin Franklin | Detail citátu

Někteří lidé si užívají života, ale většinou si život užívá lidí. Odlas Jiří | Detail citátu

Ničím nejsme před třicátým pátým rokem života, před čtyřicátým pátým, před padesátým pátým. Pořád musíme přesouvat hranici. Jules Renard | Detail citátu

Buďte každý den nějaký čas o samotě. Dalajlama | Detail citátu

Nejdéle nežil člověk, který má nejvíc let, ale ten, kdo si svůj život nejvíce procítil. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Nic nevědět, to je nejpříjemnější život. Latinská přísloví | Detail citátu

Zklamání je hořkost bytí. Koudelková Sabina | Detail citátu

Život je pevnost, o níž já, ani vy nic nevíte. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Život je umění kreslit bez možnosti gumovat. J.W. Gardner | Detail citátu

Smyslem života není zůstat ve skrytu, smyslem života je být milován i nenáviděn. Ivan Olbracht | Detail citátu

Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb. N.N. | Detail citátu

Čas žene vůz. Ale nikdo ho nemůže řídit. Život v něm chvátá jako pasažér. Erich Kästner | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..