Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí důvěru v sebe, je ztráta pocitu, že je milován.

Autor citátu: Karel Čapek     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Norské přísloví říká: Věrná láska, sáňkování a lov na ptáky netrvá nikdy dlouho! Zaplať pánbu! Jaká by to byla nuda třicet let sáňkovat! Laub Gabriel | Detail citátu

Velká láska je často k smíchu, zejména není-li sdílena. Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost. Pierre Corneille | Detail citátu

Byli jsme dva a měli jen jedno srdce. Villon Francois | Detail citátu

Ze všeho, co je věčné, je láska nejkratší. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění. Hippokratés | Detail citátu

Člověk je omylný, ale milovat někoho není omylem nikdy. Rolland Romain | Detail citátu

Velkou známkou lásky je podrobit se vůli toho, koho milujeme. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Ženské srdce je právě tenkrát nejvíce láskou choré, když nemá koho milovat. Ernst Moritz Arndt | Detail citátu

Láska k penězům je velkou zkouškou malých charakterů. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Nám ke spánku jediný bude břeh, jediný bude krytbou strom. Z vody též jedné často my píti budeme. Sextus Propertius | Detail citátu

Láska přináší nakonec žal, protože jeden musí zemřít dřív než druhý. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Žádná láska se neobejde bez nedorozumění těch, kdo bez sebe nemohou žít. André Brie | Detail citátu

Milovat a být rozumný nemůže ani bůh. Publilius Syrus | Detail citátu

Láska jako oheň nemůže existovat bez ustavičného pohybu a umírá, jakmile přestane doufat a bát se. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost. Erich Fromm | Detail citátu

Láska umírá na nedostatek péče stejně jako květina, strom nebo keř. Zig Ziglar | Detail citátu

Business, after all, is nothing more than a bunch of human relationships. Lee Iacocca | Detail citátu

Láska a nenávist jsou extrémy téhož citu. Nikdo nedovede jiným opovrhovat prudčeji než ten, kdo ho dříve nesmírně miloval. Adolf Heyduk | Detail citátu

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Americké přísloví | Detail citátu

Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky. Bertolt Brecht | Detail citátu

Láska je jako nit, pokud se jednou přetrhne, dá se spravit, ale zůstane na ní suk. Vyhlídal Martin | Detail citátu

Láska se podobá dobré pověsti: byvši jednou ztracena, již se v té podobě nikdy nevrátí. Cervantes Miguel de Saavedra | Detail citátu

Neplač že to skončilo. Buď rád, že se to stalo. Pokorná Renáta | Detail citátu

Nikdy nemůžeme milovat ty, jimž se nemůžeme smát. V naprosté dokonalosti je cosi nadlidského co tíží mysl a srdce. Maurois André | Detail citátu

Běda v lásce jako v umění tomu, kdo všechno říká na plno. Honoré de Balzac | Detail citátu

Člověk nepotřebuje mnoho zavazadel, aby se mohl vydat na cestu života. Stačí milovat. Michel Quoist | Detail citátu

Láska je aktivní péče o život a růst toho, co milujeme. Kde tato aktivní práce chybí, tam není láska. Erich Fromm | Detail citátu

Toužit po lásce ještě neznamená milovat. Julius Zeyer | Detail citátu

Nedělejte problémy z nevěry! Je to spíše touha po změně způsobu milování, než změně osoby milence. Caballerová Fernán | Detail citátu

Není zamilován, kdo obědvá s chutí. Amcharské přísloví | Detail citátu

Komu láskou nezpůsoben žal, ten též blaho lásky nepoznal. Jungmann Josef Jakub | Detail citátu

Láska je paradox. Znamená jistě jedno z dvojího - odpouštět neodpustitelné nebo milovat lidi nehodné lásky. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Srdce lidí jsou si podobná stejně jako jejich tváře. Čínské přísloví | Detail citátu

Všechny bytosti, které se milují mají osudovou krásu, krásu trvání, krásu prvku. Eluard Paul | Detail citátu

Láska nechce nic pro sebe, chce jen milovat. Hermann Hesse | Detail citátu

Láska dovede pohnout sluncem i hvězdami. Alighieri Dante | Detail citátu

Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, vroucnost i něhu, kterou nemám sám v sobě. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Láska, která se kupuje, má vždy tatáž oslovení - ta která se prodává, tytéž způsoby. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..