Další citáty pro téma láska

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní. Erich Fromm | Detail citátu

Láska je příliš drahá věc. Přišel-li jsi k ní lacino, oklamal jsi sám sebe. Graham Greene | Detail citátu

Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu. Jean-Richard Bloch | Detail citátu

Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco. Když miluji, jsem bohatší o to, co miluji. Friedrich Schiller | Detail citátu

Láska je subjektivní. Milujeme nikoli skutečné bytosti, nýbrž bytosti, které si vytváříme. Marcel Proust | Detail citátu

Láska je touha ploditi v kráse. Platón | Detail citátu

Absolutnost lásky lze poznat podle trvalého nepokoje toho, kdo miluje. Paul Valéry | Detail citátu

To, co pohání svět vpřed není láska, ale pochybnost o ní. Oscar Wilde | Detail citátu

Mnohdy milujeme člověka právě jen ze soucitu k jeho nedostatkům. Sergej Davydov | Detail citátu

Pravá láska je ta, která zůstává ať jí dáváme všechno nebo jí všechno odpíráme. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Věrně miluj toho, kdo miluje tebe, nikdy nezklam toho, kdo nezklame tebe. N.N. | Detail citátu

Jdi s tím, kdo tě miluje. Victor Hugo | Detail citátu

Láska odpouští prohřešky, nikoliv však ty, které se týkají jí samé. Jakub Deml | Detail citátu

Není zamilovaný, kdo nemiluje navždy. Euripidés | Detail citátu

Opravdová láska je umění najít ve světě někoho s kým si rozumíš lépe než se sebou samým. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Počínající láska je tak hezká, dojemná, i když je nízká. V počáteční, v každé, je vznešená záře. Je to pokaždé stejný zázrak jako stvoření světa. Jean Dutourd | Detail citátu

Pokud se náhodou někomu líbíte, bude to tím, že mu připomínáte někoho jiného. N.N. | Detail citátu

Láska se liší od touhy mezi jinými také tím, že chce, aby se milovaný člověk dělil s milujícím o vše, dokonce i o minulost a nezdary. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Láska jako pouhý akt, nic předtím ani potom, to se mi zdá jako vrchol nudy. Láska zbavená slov, sladkých doznání, oklik, nadějí a zklamání nemá v mých očích nejmenší cenu. Jean Dutourd | Detail citátu

Neopětovaná láska je horší než nenávist. Honová Jana | Detail citátu

Láska, která se bojí překážek, je horší neúcty, horší nevěry, horší nelásky. Láska, která neriskuje svou zkázu, je neplodná. Georges Duhamel | Detail citátu

Nejšťastnější je taková láska, pro niž člověk nemá důvod žárlit. René Clair | Detail citátu

Sex bez lásky je jako kniha bez textu... Neznámý autor | Detail citátu

Láska je buď malá nebo velká, nenávist vždy velká. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Žádná láska se neobejde bez nedorozumění těch, kdo bez sebe nemohou žít. André Brie | Detail citátu

Pro milujícího není nic obtížné. Novotný Jiří | Detail citátu

Nevím, zdali pravá láska působí tolik půvabných radostí, jako jimi oplývá moudré podvádění. Takové pokrytectví má cenu ctnosti. Honoré de Balzac | Detail citátu

Láska začíná tím, že člověk se cítí sám, a končí tím, že po tom člověk touží. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky. Božena Němcová | Detail citátu

Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne. Jiří Žáček | Detail citátu

Láska žije jen z důvěry. Balzac Honoré de | Detail citátu

Láska je jedinou fantazií ducha dvou bytostí s rozdílnými znaky těla. Achille Charles de Broglie | Detail citátu

Láska k někomu bývá často jen pomstou na někom. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco, když miluji, jsem bohatší o to, co miluji. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Komu láskou nezpůsoben žal, ten též blaho lásky nepoznal. Jungmann Josef Jakub | Detail citátu

Muži podřizují lásku svému životu, kdežto ženy podřizují život své lásce. Dutourd Jean | Detail citátu

Kdo se oženil z lásky, mívá dobré noci a špatné dny. Francouzské přísloví | Detail citátu

Co nám udělá stáří, když jsme dva? Stendhal | Detail citátu

Nabídnout člověku přátelství, když chce lásku, je jako darovat chleba žebrákovi, který umírá žízní. Bianka | Detail citátu

Umění lásky je téměř výlučně dílem ženy. František Xaver Šalda | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..