Láska je povídka v citoslovcích.

Autor citátu: Charles Baudelaire     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Ti, co přivykli malým láskám, velké již nikdy nepoznají. Wilhelm Bush | Detail citátu

Luna a láska, když nerostou, ubývají. Portugalské přísloví | Detail citátu

Velká láska znamená milovat člověka pro jeho prohřešky. Robert Graves | Detail citátu

Láska je 1+1, nevěra 1+2. Odlas Jiří | Detail citátu

Pravá láska je ta, která zůstává ať jí dáváme všechno nebo jí všechno odpíráme. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Láska se rodí z nekonečné touhy učinit pomíjivost věčností. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Láska je bezvýhradná touha být bezvýhradně milován. Allen Ginsberg | Detail citátu

Láska je dočasná nepostradatelnost jednoho po druhém. Charles Dickens | Detail citátu

Láska spočívá v tom, že mnoho lidí nemilujeme, i když jsou dokonalí a některé milujeme, i když jsou nedokonalí. Achille Charles de Broglie | Detail citátu

Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku. George Gordon Byron | Detail citátu

I velká láska je jen malou náhradou za první lásku. Joseph Addison | Detail citátu

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně a nehledá svůj prospěch. Burns Robert | Detail citátu

Ut ameris, ama! (Abys byl milován, miluj!) Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Láska nespočívá ve štěstí, ale v jeho představě. Johan Christian Günther | Detail citátu

Jenom tehdy milujeme skutečně, pokud milujeme bez příčiny. Anatole France | Detail citátu

Miluji lásku! Ale prahnout po lásce není ještě milovat. Julius Zeyer | Detail citátu

Láska, která hledí jak by se ušetřila, není nikdy opravdová. Honoré de Balzac | Detail citátu

Říkat, že můeme milovat jednu osobu celý život, je stejné, jako říkat, že jedna svíčka vydrží hořet, dokud žijeme. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Lásku a kašel neutajíš. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Co nám udělá stáří, když jsme dva? Stendhal | Detail citátu

Lidé se chtějí sebe zmocniti. A nejvíce v lásce. Tím také svrchovaně trpí. Poznávají, že člověk je v jádru svobodný. Byť bychom jakkoli pevně drželi jeho srdce, nikdy tomu neuvěříme. Jiří Wolker | Detail citátu

Láska je jako sklo. Rozbije se, když je někdo uchopí příliš nejistě, nebo příliš prudce. Lucas Durtain | Detail citátu

Láska, která se bojí překážek, je horší neúcty, horší nevěry, horší nelásky. Láska, která neriskuje svou zkázu, je neplodná. Georges Duhamel | Detail citátu

Láska je těkavá vždy, přijde a hned je ta tam. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Láska je jediným bohatstvím, které se nedá ukrást. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

S láskou se beztrestně nežertuje. August Strindberg | Detail citátu

Pokud mě miluješ míň, znamená to, žes mě nemilovala nikdy. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Láska to je nadání pro pokoru a odpouštění. Ernst Moritz Arndt | Detail citátu

Romantická láska neznamená štěstí, neboť nad rozkoší těla romantika vládne utrpením jeho duše. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Je rozdíl, nabízí-li žena přátelství bývalému nebo příštímu milenci. Žáček Jiří | Detail citátu

Milovat znamená pochopit, že druhý milovat nemusí. Bianka | Detail citátu

Naučit se milovat není snadné, protože máme tolik umíněné srdce. Dohenová Dorothy | Detail citátu

Láska dokáže najít vstup do srdce otevřeného, ale i do srdce obrněného, pokud není dost bdělé. Roger Bacon | Detail citátu

Člověk potřebuje minutu na to, aby se mu někdo začal líbit. Hodinu, aby ho správně odhadl. Den, aby se do něj zamiloval, ale celý život, aby na něj zapomenul! Kuba | Detail citátu

Pochybujte si, jak chcete, o bytosti, která vás miluje, ale nikdy nepochybujte o lásce samotné. Alfred de Musset | Detail citátu

Láska je přání dávat. Bertolt Brecht | Detail citátu

Je tolik způsobů lásky, že nevíme, jak ji definovat. Voltaire | Detail citátu

Veliká láska? Já myslím, že to je, když dva lidé se dovedou snášet po celý život, oddaně a věrně. Karel Čapek | Detail citátu

Hluboké city nepotřebují slova. N.N. | Detail citátu

Je ctnostnější zasvětit život jedné osobě, než horlivě usilovat o spásu všech lidí. Dag Hammarskjold | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..