Nedělejte problémy z nevěry! Je to spíše touha po změně způsobu milování, než změně osoby milence.

Využijte sílu AI pro svůj úspěch. Vyzkoušejte e-Bota zdarma!

Autor citátu: Caballerová Fernán     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Vše, oč usilujeme, děláme jenom za tím účelem, abychom dokonaleji milovali. Myslíme, učíme se, pracujeme i odpočíváme právě proto, aby smysl našeho poslání na světě, to je láska, byl plnější. Giacomo Casanova | Detail citátu

Až se mě jednou zeptáš, co je pro mě důležitější, jestli ty nebo můj život a já odpovím, že můj život, nezlob se, protože ty nevíš, že můj život jsi ty. IMAGER | Detail citátu

Milovat znamená stárnout ruku v ruce. Louis Aragon | Detail citátu

Láska je to, co je zaprvé nezměrné a za druhé nestálé. André-Pierre Dac | Detail citátu

Skutečnou hodnotou lásky je vzestup základní životnosti, kterou může láka způsobit. Paul Valéry | Detail citátu

Pocitem bezpečnosti každá láska reziví. Odstraňte pohodlí z lásky a bojujte všemi způsoby za uchování obdivu. Claude Achille Debussy | Detail citátu

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní. Erich Fromm | Detail citátu

Láska je jediná vášeň, která se platí mincemi, jež si razí sama. Stendhal | Detail citátu

Láska udržuje svět v pohybu. Alphonse Daudet | Detail citátu

Muž jenž dokáže o lásce duchaplně mluvit, málo je zamilován. George Sandová | Detail citátu

Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život. Neznámý autor | Detail citátu

Láska, to je otázka kvality sliznic. Gabriel Chevalier | Detail citátu

Věrná láska, sáňkování a lov na ptáky netrvá nikdy dlouho! Norská přísloví | Detail citátu

Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Je nemožné podruhé milovat to, co jsme milovat přestali. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Láska dokáže najít vstup do srdce otevřeného, ale i do srdce obrněného, pokud není dost bdělé. Roger Bacon | Detail citátu

Vzpomínky jsou jediný ráj ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Nováková Milena | Detail citátu

Žádná láska se neobejde bez nedorozumění těch, kdo bez sebe nemohou žít. André Brie | Detail citátu

Snad musí člověk dřív pocítit lásku, aby rozuměl dobře přátelství. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Co když je láska plamenem, jenž vyšlehává z překvapení? Až shoří vše, co bylo v něm, zhasne a bude po plameni, jenž vyšlehával z překvapení a byl jen pouhým plamenem. William Shakespeare | Detail citátu

Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně. Pitigrilli | Detail citátu

Cesta do nebe je úzká, s Bohem ale není kluzká. Ve dvou pak jde se lépe, ale musíte se pevně držet, jste teď jen jedno kuře slepé, ale s Bohem je to med. Jeden za druhého zodpovědnost nesou, kdo samoty se zřekli, za druhého duši neposednou, kdo spolu lásku pekli. Řezáč Jan | Detail citátu

Obdiv velebí, ale láska je němá. Ludwig Börne | Detail citátu

Láska i v té nejohavnější podobě vždycky zanechává v ústech sladkou příchuť. Jean Dutourd | Detail citátu

Pro lásku by člověk dokázal i zemřít. Pro život se narodil! Neznámý autor | Detail citátu

Není vítězem, kdo bojoval a zvítězil. Ale ten, kdo miloval, zrazen byl a odpustil. Neznámý autor | Detail citátu

Absolutnost lásky lze poznat podle trvalého nepokoje toho, kdo miluje. Valéry Paul | Detail citátu

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolest. Achard Marcel | Detail citátu

Člověk potřebuje odběratele citů, jinak mu puká srdce. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Miluju život, protože mi dal tebe. Miluju tebe, protože jsi můj život. Miluju Tě. Neznámý autor | Detail citátu

Láska přináší nakonec žal, protože jeden musí zemřít dřív než druhý. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Láska je bezvýhradná touha být bezvýhradně milován. Allen Ginsberg | Detail citátu

Láska a nenávist jsou plody téhož citu a mají k sobě blíže než dvě lásky nebo dvě nenávisti. Braque Georges | Detail citátu

Láska je božská jen v představách. Ve skutečnosti je to ďábelský vynález sebetrýzně. Henry Fielding | Detail citátu

Kdo se oženil z lásky, mívá dobré noci a špatné dny. Francouzské přísloví | Detail citátu

Milující ztrácí jasnozřivost pohledu na předmět své lásky. Platón | Detail citátu

Nic nemá na světě takovou cenu, abychom se kvůli tomu mohli odvrátit od toho, co milujeme. Camus Albert | Detail citátu

Mužova láska a jeho život není totéž, ženina láska je její celá existence. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

You can never do a kindness too soon because you never know how soon it will be too late. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Láska může být i bojištěm. Láska začíná obchvatným manévrem a končí poziční válkou. Aloi Roberto | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..