Vracíme-li se k sobě, doporučuje se použít sjízdných cest.

Autor citátu: André Breton     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence. Erich Fromm | Detail citátu

Láska je umocněné přátelství v tom smyslu, že zatím co přátelství vyhledává prospěch, láska se ho dobrovolně zříká. Henry Fielding | Detail citátu

Láska je bezvýhradná touha být bezvýhradně milován. Allen Ginsberg | Detail citátu

Opravdová láska bojuje, ale nežárlí. Denis Diderot | Detail citátu

Je nejstrašnější v životě, že člověk může sama sebe nejvíce milovat a nemít k sobě ani špetky úcty. George Gordon Byron | Detail citátu

Láska je učitelka, ale je třeba, abychom ji uměli získat, neboť lidi těžko lze podmanit, těžko získat, draze se vykupuje lidské srdce, dlouho úmornou prací a po dlouhém čase, neboť nestačí milovat na náhodný okamžik, ale na celou dobu. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Láska je sklon k oběti. Giordano Bruno | Detail citátu

I slzy se dokáží smát,i úsměv se naučí brečet Karel Peter | Detail citátu

Láska je hnutí, které nutí, dva lidi do blnutí. N.N. | Detail citátu

Člověk je omylný, ale milovat někoho není omylem nikdy. Rolland Romain | Detail citátu

Každý dar i sebemenší je ve skutečnosti veliký byl-li dán s láskou. Pindaros | Detail citátu

Není všechno láska, čemu se tak říkává. Láska předpokládá schopnost lásky, tj. věrnost. Jinak je to jen opojení smyslů, požitkářství, sentimentalita, erotika. Josef Čapek | Detail citátu

Kdo tě nechce, ten si tě nezaslouží. Goldoni Carlo Osvaldo | Detail citátu

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Americké přísloví | Detail citátu

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní. Erich Fromm | Detail citátu

Jen díky lásce se život udržuje a postupuje vpřed. Ivan Sergejevič Turgeněv | Detail citátu

Pro jednu lásku obětujeme mnoho jiných lásek, čehož pak nejčastěji litujeme. Jevgenij Abramovič Baratynskij | Detail citátu

Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Láska je nejgeniálnější myšlenka srdce. Paul Gauguin | Detail citátu

Kdo nic neví, nic nemiluje. Kdo nic neumí, nic nechápe. Kdo nic nechápe, je bezcenný. Ale ten kdo chápe, ten i miluje, všímá si, vidí. Čím hlubší poznání, tím větší láska. Kdokoli si představuje, že všechny plody dozrávají s jahodami, neví nic o hroznech. Erich Fromm | Detail citátu

Smyslem životy ženy je láska, smyslem života muže je práce. Saudek Jan | Detail citátu

Mužova láska a jeho život není totéž, ženina láska je její celá existence. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Je-li světlo první láskou života, zda-li pak láska není světlo srdce? Honoré de Balzac | Detail citátu

Láska k národu vlastnímu nemusí a nemá znamenat nenávist k národu jinému. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Láska nemůže být květem mezi stěnami. Ona chce celého světa bez mezí. Láska je strom na hoře - strom, který rostl. N.N. | Detail citátu

Láska je univerzální dorozumívací jazyk. I němí jím mohou hovořit a hluší mu naslouchat. Fernán Caballerová | Detail citátu

Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco, když miluji, jsem bohatší o to, co miluji. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Amor, když do srdce vnik, divoce zmítá se v něm. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Jen láska zná umění jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Sluneční paprsky dopadají všude rovnoměrně, ale jen když je soustředíte zvětšovacím sklem, mohou zapálit suchou trávu. Dilgo Khjence | Detail citátu

Dva milostné dopisy píšeme těžko. První a poslední. Petrarca Francesko | Detail citátu

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky. Němcová Božena | Detail citátu

Láska nemá jen pálit, ale i hřát. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska je dobrá omluvenka pro každou špatnost. Joseph Babbit Bashforth | Detail citátu

Trvalá láska je ta, která je již natolik unavená, že nemá sil se měnit. Francisco de Xaviero | Detail citátu

Láska není zapomětlivá, jen ráda zapomíná. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Muži podřizují lásku svému životu, kdežto ženy podřizují život své lásce. Dutourd Jean | Detail citátu

Dát někomu své srdíčko a nemilovat, to je jako půjčit si peníze a nesplácet je. Jarošová Natálie | Detail citátu

Vracíme-li se k sobě, doporučuje se použít sjízdných cest. André Breton | Detail citátu

Láska je věc, kterou lze mít, nikoliv vlastnit. Lucas Durtain | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..