Láska je buď zbytek něčeho vymírajícího, co bylo kdysi nesmírné, nebo část toho, co v budoucnu bude nesmírné. V přítomnosti však neuspokojuje a dává mnohem méně, než bychom čekali.

Autor citátu: Anton Pavlovič Čechov     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Láska k sobě samému má tu výhodu, že i když se takový člověk zklame, nerozchází se. Georges Braque | Detail citátu

Muž jenž dokáže o lásce duchaplně mluvit, málo je zamilován. George Sandová | Detail citátu

Láska je to, co je zaprvé nezměrné a za druhé nestálé. André-Pierre Dac | Detail citátu

Lásku může zabít zvolna, zvolna jen ten, komu jsme ji dali. Benešová Božena | Detail citátu

Lásce lze zabránit jenom v jejich začátcích. Stendhal | Detail citátu

Láska je především dávat, ne přijímat. Erich Fromm | Detail citátu

Lásky některých lidí jsou jenom následky dobrých večeří. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Láska ze soucitu je vlastně jen ranou z milosti. Albert Camus | Detail citátu

Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život. Neznámý autor | Detail citátu

Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

Muži trpí velkými myšlenkami více než velkými láskami. Cato Starší | Detail citátu

Pravděpodobnost, že mladý muž narazí na dívku svých snů, po které celý život toužil, se stupňuje v tomto pořadí: 1. je-li s ním dívka, s níž právě chodí, 2. je-li s ním manželka, 3. je-li s ním přítel atraktivnějšího zevnějšku i postavení. N.N. | Detail citátu

Ztrácí se vzdálená láska, nová však přichází hned. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Co je láska? Prostinká pohádka mnohokrát vyprávěná. Émile Zola | Detail citátu

Když už se konečně odhodláte poslat milostný dopis, zdrží se natolik, že ze sebe dřív uděláte šaška osobně. N.N. | Detail citátu

Nevím, zdali pravá láska působí tolik půvabných radostí, jako jimi oplývá moudré podvádění. Takové pokrytectví má cenu ctnosti. Honoré de Balzac | Detail citátu

Není pět nebo šest divů světa, ale jeden. Láska. Prévert Jacques | Detail citátu

Láska je to, co v srdci bolí, když umírá. Odlas Jiří | Detail citátu

Obdiv velebí, ale láska je němá. Ludwig Börne | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Gorkij Maxim | Detail citátu

Láska je složitý problém, který se řešením dále komplikuje. George Bernard Shaw | Detail citátu

Láska je nejstarší a nejušlechtilejší božství, prazdroj ctnosti. Platón | Detail citátu

Láska odpouští prohřešky, nikoliv však ty, které se týkají jí samé. Jakub Deml | Detail citátu

Láska k lidem je zklamaná láska k jinému pohlaví. Láska k sobě je zklamaná láska k lidem. Georges Benjamin Eliotová | Detail citátu

Milostnou strategii ovládá jenom ten, kdo není zamilován. Pavese Cesare | Detail citátu

V životě se dočkáme odměny podle toho, jak ohleduplní budeme k ostatním lidem. Earl Nightingale | Detail citátu

Pudy jsou člověku vrozeny. Lásku v něm nutno vypěstovat. Kurt Götz | Detail citátu

Láska, víno a noc, to nemůžeš k mírnosti radit. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Člověk se nasytí všeho, i lásky. Homér | Detail citátu

Láska je velmi skutečná, jednou to poznáš, ale má jednoho nepřítele a tím je život. Anouilh Jean | Detail citátu

Láska, když je skutecne velká, nemusí být opětována.Stačí sama sobě. Amado Jorge | Detail citátu

Smoking kills, but only love will break your heart... Neznámý autor | Detail citátu

Láska je iracionální. Lze lidi znát a přece je milovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravá láska je ta, která zůstává ať jí dáváme všechno nebo jí všechno odpíráme. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Člověk si musí v lásce dělat vytrvale reklamu. Jean Dutourd | Detail citátu

Z úcty, vděčnosti, soucitu, porozumění se nemůže zrodit vroucí přátelství, ale jen chudokrevná láska. Ludwig Börne | Detail citátu

Láska je přivyknutím k nedostatkům jiného pohlaví, umocněné touhou po vzájemném splynutí. Henry Ford | Detail citátu

Nezatěžujte lásku ještě i sliby věrnosti! Je toho až příliš, je-li už zatížena sliby trvání. Ferdinand August Bebel | Detail citátu

Milovat znamená stárnout ruku v ruce. Aragon Louis | Detail citátu

Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem. Sandová George | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..