Láska, má tu přednost, že se nám znemožňuje trápit se nad sebou samým tím, že se trápíme pro jiné.

Autor citátu: Auguste-Marseille Barthélemy     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Láska je droga. Hamerníková Iva | Detail citátu

Láska k penězům je velkou zkouškou malých charakterů. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Láska je manželství duší. Elizabeth Browningová | Detail citátu

Velké srdce, stejně jako nesmírný oceán, nikdy nezamrzá. Ludwig Börne | Detail citátu

Láska je kvetoucí sad s tak vysokými zdmi, že vidíme jen to, co je nad námi. Nic však z druhé strany světa, na níž jsou také takové sady, možná i krásnější. Verner von Heidenstam | Detail citátu

Milovat, to neznamená jenom lásku, to je především pochopení. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Je možné milovat a přitom nebýt šťastný. Je možné být šťasný a nemilovat. Ale milovat a být přitom šťastný, to by byl zázrak. Honoré de Balzac | Detail citátu

Světu jsi možná jen jedinou osobou. Ale jediné osobě můžeš být celým světem. Neznámý autor | Detail citátu

Láska, to je krok za krokem ustupovat od svých ideálů o svém protějšku. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Sluneční paprsky dopadají všude rovnoměrně, ale jen když je soustředíte zvětšovacím sklem, mohou zapálit suchou trávu. Dilgo Khjence | Detail citátu

Láska je paradox. Znamená jistě jedno z dvojího - odpouštět neodpustitelné nebo milovat lidi nehodné lásky. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny. Buddha | Detail citátu

Skutečnou hodnotou lásky je vzestup základní životnosti, kterou může láka způsobit. Paul Valéry | Detail citátu

Muž jenž dokáže o lásce duchaplně mluvit, málo je zamilován. George Sandová | Detail citátu

Když člověk ví proč miluje tak nemiluje. Jesenský Ján | Detail citátu

Láska je buď zbytek něčeho vymírajícího, co bylo kdysi nesmírné, nebo část toho, co v budoucnu bude nesmírné. V přítomnosti však neuspokojuje a dává mnohem méně, než bychom čekali. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, vroucnost i něhu, kterou nemám sám v sobě. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Co milujeme povrchně, snadno si znechutíme, když v tom dlouho nedosahujeme úspěchu. Od toho však, co milujeme z hloubi své duše, nás nemůže odradit nic na světě. Herbert Casson | Detail citátu

Veliká láska nemůže trvat příliš dlouho. Jean Dutourd | Detail citátu

Kdo nic neví, nic nemiluje. Kdo nic neumí, nic nechápe. Kdo nic nechápe, je bezcenný. Ale ten kdo chápe, ten i miluje, všímá si, vidí. Čím hlubší poznání, tím větší láska. Kdokoli si představuje, že všechny plody dozrávají s jahodami, neví nic o hroznech. Erich Fromm | Detail citátu

Láska která ráno vzplála a večer dohasla, je příští den tak stará, že je obtížné na ni vzpomínat. Lucas Durtain | Detail citátu

Láska a přátelství je vzájemná ozvěna - jen co dáváš, se vrací zpět. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

Platonická láska mi připadá jako lákavý cíl pro střelce, který však nikdy nevystřelí. Wilhelm Bush | Detail citátu

Láska je jen obal citů, jejich pozlátko, ale jejím jádrem je bolest. Konstantin Dmitrijevič Balmont | Detail citátu

Láska jako oheň nemůže existovat bez ustavičného pohybu a umírá, jakmile přestane doufat a bát se. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Láska k bližnímu začíná u sebe sama. Nestroy Johann Nepomuk | Detail citátu

Čím víc jí dávám, tím víc ji mám. Shakespeare William | Detail citátu

Láska je pro ženu zrcadlo, v němž hledá svůj vlastní protějšek. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Láska odpouští prohřešky, nikoliv však ty, které se týkají jí samé. Jakub Deml | Detail citátu

Ze všeho, co je věčné, je láska nejkratší. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Kdo se bere z lásky, bude žít v bolestech. Španělské přísloví | Detail citátu

Láska si uchová v paměti jen krásné dojmy. Zklamání z lásky všechny detaily, jež ji proměnily v nenávist. Hans Rudolf Grimm | Detail citátu

Láska je vzájemný souhlas ke vzájemnému nepochopení. Léon Bloy | Detail citátu

Láska nikdy nezahálí, spokojenost často. František z Assisi | Detail citátu

Co je pravá láska? Když se dva milenci jeden den na sebe hněvají a již druhý den po sobě touží. Karel Matěj Čapek-Chod | Detail citátu

Láska překoná smrt, ale zlozvyk může lásku též překonat. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Pro milujícího není nic obtížné. Novotný Jiří | Detail citátu

Kdo růži netrhal, neví jak voní. Kdo lásku nepoznel neví jak bolí. Zaťková Lucie | Detail citátu

Jak věčně jednotvárná a neměnná jsou slova lásky - a jak bohatá je naproti tomu stupnice nadávek! Remarque Erich Maria | Detail citátu

V lásce má větší cenu to co je dovoleno si vzít, než to co se dává samo. Ortega y Gasset Jose | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..