Láska, má tu přednost, že se nám znemožňuje trápit se nad sebou samým tím, že se trápíme pro jiné.

Využijte sílu AI pro svůj úspěch. Vyzkoušejte e-Bota zdarma!

Autor citátu: Auguste-Marseille Barthélemy     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti. Čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Velmi prudce zamilovaní bývají obvykle zamlklí. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Láska je onen rozkošný interval mezi setkáním s krásnou dívkou a objevem, že vypadá jako kapr na suchu. John Barrymoore | Detail citátu

I kdybych tisíci slovy popisujícími lásku stvořil verše, přece by má báseň nevypověděla, co vše chce říct mé srdce. Neboť cit člověka přesahuje daleko hranice jazyka i hranice jeho samého a zakončuje se teprve v druhém. Menšík Radovan | Detail citátu

Láska a rozum si navzájem nevyhoví. Odlas Jiří | Detail citátu

Co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá. František Palacký | Detail citátu

Velká láska, to je pro naše smysly něco zcela nepochopitelného, co již hraničí s mystériem. Georg Foerster | Detail citátu

Láska nechce nic pro sebe, chce jen milovat. Hermann Hesse | Detail citátu

Je těké milovat někoho, koho si nevážíme, ale stejně těžké je milovat toho, koho si vážíme mnohem víc než sebe. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk, zamilovaný sám do sebe má tu výhodu, že má málo soků. Lichtenberg Georg Christoph | Detail citátu

Lidé se chtějí sebe zmocniti. A nejvíce v lásce. Tím také svrchovaně trpí. Poznávají, že člověk je v jádru svobodný. Byť bychom jakkoli pevně drželi jeho srdce, nikdy tomu neuvěříme. Jiří Wolker | Detail citátu

Každá žena má slabost na pitomce, poněvadž si myslí, že zpitoměli z lásky k ní. Žáček Jiří | Detail citátu

V životě můžete získat všechno, co budete chtít, když budete pomáhat druhým lidem, aby dostali to, co si přejí oni. Zig Ziglar | Detail citátu

Když tě miluji - co je ti po tom. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Láska by přinutila i psa štěkat v rýmech. Henrich Leberecht Fleischer | Detail citátu

To, co pohání svět vpřed není láska, ale pochybnost o ní. Oscar Wilde | Detail citátu

Chceš-li být milován, tak miluj. Řiháková Veronika | Detail citátu

Pochybná láska - pochybný život. Friedrich Schiller | Detail citátu

Láska k sobě samému má tu výhodu, že i když se takový člověk zklame, nerozchází se. Georges Braque | Detail citátu

Luna a láska, když nerostou, ubývají. Portugalské přísloví | Detail citátu

Hormony nás k sobě přitáhnou, ale pohromdě nás neudrží. William Glasser | Detail citátu

Muži podřizují lásku svému životu, kdežto ženy podřizují život své lásce. Dutourd Jean | Detail citátu

Člověk musí milovat toho druhého nikoliv tak, že ho potřebuje pro sebe, ale že mu vše odpouští. Epiktétos | Detail citátu

Jak věčně jednotvárná a neměnná jsou slova lásky - a jak bohatá je naproti tomu stupnice nadávek! Remarque Erich Maria | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Kdyby láska umřela, zpustli bychom docela. Tma stínu by po nás zbyla, bez života, bez těla. Karel Boušek | Detail citátu

Neopětovaná láska je horší než nenávist. Honová Jana | Detail citátu

Není zamilován ten, kdo nemiluje trvale. Euripidés | Detail citátu

Běda v lásce jako v umění tomu, kdo všechno říká na plno. Honoré de Balzac | Detail citátu

Vášnivá láska vydrží ženě přibližně šest let, tak dlouho vydrží muži jedině nevěra. Fontana Ivan | Detail citátu

Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem. Kant Immanuel | Detail citátu

Láska, když nalézá příliš mnoho živné půdy, degeneruje. Claude Prosper Jolyot de Crébillon | Detail citátu

Ani neotužilé tělo nesnáší slunce, ani nepřipravená duše neunese lásku bez utrpení. Plútarchos | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Charles Baudelaire | Detail citátu

Toužit po lásce ještě neznamená milovat. Julius Zeyer | Detail citátu

Láska je kouzelná. I když jsi sám kouzelník, nikdy nepochopíš její kouzla. Verner von Heidenstam | Detail citátu

Srdce lidí jsou si podobná stejně jako jejich tváře. Čínské přísloví | Detail citátu

I ta nejžhavější náruč jednou zchladne, i to nejvěrnější srdce jednou zradí, nejsladší vzpomínka jednou zhořkne a nezbude nic, jen věčně neukojená touha a žal. Nevěřte lidem, zklame vás každý. Stulte se v náruč přírody a nechtějte nic od člověka. Ema Destinová | Detail citátu

Láska, která je plná slov, slouží spíše k popření své velikosti než k jejímu vyznání. Alexandr Gitovič | Detail citátu

Láska nemá žádný věk. Blaise Pascal | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..