Žij život tak, abys byl s ním spokojený, až budeš na smrtelné posteli.

Autor citátu: Christian Fürchtegott Gellert     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Nežijeme proto, že jsme se narodili, ale proto, abychom vychutnali každičký moment svého bytí. N.N. | Detail citátu

Čas žene vůz. Ale nikdo ho nemůže řídit. Život v něm chvátá jako pasažér. Erich Kästner | Detail citátu

Život je píseň - zpívej ji. Život je hra - hraj ji. Život je boj - přijmi jej. Život je sen - uskutečni ho. Život je oběť - nabídni ji. Život je láska - užívej si ji. Satja Sáí Bába | Detail citátu

Drobné starosti stačí k tomu, aby nám otrávily život, jestliže nemáme velké. Swift Jonathan | Detail citátu

Nejstarší a největší láska je láska k životu. Plutarchos Mestrius | Detail citátu

Nejdéle nežil člověk, který má nejvíc let, ale ten, kdo si svůj život nejvíce procítil. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Život je krásný, daleká cesta, marné však není žádné volání, zemdlelý není ostudou světa hanbou je zrada a pokání zpáteční cesta se trestá. Stanislav Kostka Neumann | Detail citátu

Běhej pro život, ale nežij pro běh. Uhlenbruck Gerhard | Detail citátu

Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností. Sigmund Freud | Detail citátu

Nejdůležitější na životě není život, nýbrž přemýšlení o něm. Lewis Dowell | Detail citátu

Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A = X + Y + Z. X znamená práce a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby. Albert Einstein | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Ostrovskij Alexandr Nikolajevič | Detail citátu

Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až ho budeš opouštět. Konfucius | Detail citátu

Žena nás zamíchává do života. Morgenstern Christian | Detail citátu

Život se skládá z více životů, aby jsme mohli alespoň jeden prožít naplno. Odlas Jiří | Detail citátu

Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb. N.N. | Detail citátu

Čím jasněji oheň hoří, tím rychleji uhasíná. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Žít znamená pozvolna se rodit. Bylo by to trochu příliš pohodlné, kdybychom dostávali hned všechno sušší. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Život je velmi krásný a velmi těžký - a právě proto nesmí v nás býti špatný. Josef Čapek | Detail citátu

Dokud žijeme, žijme naplno.Dum vivimus, vivimus. Seneca Mladší | Detail citátu

Život je jako supermarket, pořád za něco platíme, ale bohužel beze slev! Odlas Jiří | Detail citátu

Jsme tu jen na omezenou dobu. Je na Vás jak ten čas prožijete. Ilgner Miroslav | Detail citátu

Život je krátký, samozřejmě, ale v poměru k čemu. Maurois André | Detail citátu

Životní úspěch nezávisí na podmínkách, které máme, ale na rozhodnutích. Hal Urban | Detail citátu

Život si nekoupí nikdo, však užívat může ho každý. Lucretius Titus Carus | Detail citátu

Člověk se rodí, žije a umírá. Necítí, že se rodí, trpí, když umírá, a mezi tím zapomíná žít. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili. Boccaccio Giovanni | Detail citátu

Žena umí napravovat muže jedině tím, že ho tak dokonale znudí, že muž ztratí vůbec všechen zájem na životě. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Život je tak krásnej, protože každý den je originál. N.N. | Detail citátu

Život je jako oheň, na začátku plamen, na konci popel. Gruzínské přísloví | Detail citátu

Kdo rychle jedná, rychle sklízí plody svých činů. Konfucius | Detail citátu

Ani s největším uměním bychom nemohli život zřídit tak, jak je. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Život jednotlivce je vždy z celkového pohledu tragédií, ale v podrobnostech má charakter komedie. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Na mnoha pomnících by mělo stát: zemřel ve třiceti, pohřben v šedesáti letech. Lichtenberg Georg Christoph | Detail citátu

Nikdy nedovolte včerejšku, aby zneužíval dnešek. Nelson Richard | Detail citátu

Život je jako zrcadlo. Usmívej se a bude nádherné, chmuř se a bude protivné. Feuliere Edwige | Detail citátu

Život je i v abecedě na konci. Gabriel Laub | Detail citátu

Života nejlepší koření - dělat, k čemu jsme stvořeni. Paul Heyse | Detail citátu

Dnešní lidé by chtěli žít zítřejší život za včerejší ceny. Tennessee Williams | Detail citátu

Život nás požírá, my život utrácíme - kdo z nás bude s tím druhým dříve hotov? Josef Čapek | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..