Většina lidí je tak stresovaná, jak sami chtějí.

Autor citátu: Ed Boenis     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Chci jít do hrobu naprosto opotřebovaný, protože čím víc pracuji, tím víc žiji. George Bernard Shaw | Detail citátu

Špatně žijí ti, kteří stále žít začínají. Někteří začínají žít, teprve když mají přestat, a nekteří přestanou žít ještě dříve, než začali. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Život je jako příklad z matematiky. Počítáš příklad a na konci zjistíš, že jsi někde udělal chybu. Chceš začít znovu, ale nemůžeš - zvoní. N.N. | Detail citátu

Zkrať své starosti, aby sis prodloužil život. Latinská přísloví | Detail citátu

Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět. Konfucius | Detail citátu

Dílo tištěné pouze velkými písmeny se těžko čte. Právě tak život ze samých nedělí. Jean Paul | Detail citátu

Každý den je malý život - každé probuzení a vstávání je malé narození, každé čerstvé jitro je malé mládí, každé uléhání a usínání je malá smrt. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Kdo si ustavičně obléká cizí životy, jeho vlastní mu sežerou moli. Jiří Žáček | Detail citátu

Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život. Hans Christian Andersen | Detail citátu

Žár života v každé lidské bytosti je nesmrtelný. Vidí, slyší a zná vše, co je a bude. Hippokratés | Detail citátu

Proč lidé nežijí ani z poloviny tak, jak vědí, že se má? T.A.Harris | Detail citátu

Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čas se vždycky najde. Arthur Halley | Detail citátu

Stáří je smutné. Ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že přestává naděje. Michal | Detail citátu

Pokud získáte pojem o čase, začněte s ním počítat. Zig Ziglar | Detail citátu

Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností. Sigmund Freud | Detail citátu

Kdo se táže po smyslu života, klade otázku špatně. Otázky nám pokládá život a na nás je, abychom na ně odpovídali. Viktor Emil Frankl | Detail citátu

Běhej pro život, ale nežij pro běh. Uhlenbruck Gerhard | Detail citátu

Být sobecký neznamená žít, jak se nám líbí, ale chtít na jiných, aby žili, jak nám to vyhovuje. Maxim Gorkij | Detail citátu

Žít jinak než-li ty mě děsí, a bez tebe žít hrozné je. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Ostrovskij Alexandr Nikolajevič | Detail citátu

Moudré je říct si každého dne: kéž si uchovám lásku k životu. Neruda Jan | Detail citátu

Není důležité, co s námi život udělá, ale co my uděláme s životem. Gerhard Uhlenbruck | Detail citátu

Život není pes. Život je vůl a my ho musíme dojit. Gabriel Laub | Detail citátu

Velkou tragédií života není to, že lidé umírají, ale to, že přestávají milovat. William Somerset Maugham | Detail citátu

Člověk by měl být po celý život turistou - aby viděl ze světa jen to, co stojí za vidění. Gabriel Laub | Detail citátu

Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života. Balzac Honoré de | Detail citátu

Každý člověk má jenom tolik minut, hodin a dní kolik jich využije. Zig Ziglar | Detail citátu

Zklamání je hořkost bytí. Koudelková Sabina | Detail citátu

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a to vše je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Život znamená pracovat, ne mít. Horolezec šplhá na vrchol, aby ho dosáhl, ne aby se ho zmocnil. Tomáš Janovic | Detail citátu

Žít znamená jednat. Anatole France | Detail citátu

Lidský život začíná na rubu zoufalství. Sartre Jean Paul | Detail citátu

Učiňte mě jednorukým, jednonohým, pakostivým, vytrhejte mi viklavé zuby, však nehte mi život - a jsem spokojen. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět, je v něm to, co do něho vkládáme. Čapek Josef | Detail citátu

Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by mohla vykonat. Fridrich II. Veliký | Detail citátu

Způsob života budiž střední cestou mezi mravy vzornými a obecně vžitými. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

I am not a has been, I am a will be. Lauren Bacall | Detail citátu

Každý si přeje dlouho žít, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..