Život je vinen tím, že příliš záhy odnímá všecky ideje a iluze.

Autor citátu: Karel Čapek     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Člověk se celý život jenom za něčím žene a pořád někam spěchá, ale jakoukoliv cestou dojde pouze na konec svého života. Friedrichová Anna | Detail citátu

Život je nadoživotí. Gabriel Laub | Detail citátu

Dívat se pozorně kolem sebe je tolik, jako dvakrát žít. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Jsou lidé, kteří tráví život tím, že hledají v chování jiných důvody ke zlosti. Chamberlain Diane | Detail citátu

Život není to, co chceme, ale to co máme. Lustig Arnošt | Detail citátu

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost. Hugo Victor | Detail citátu

Den má 86400 vteřin. Tedy 86400 okamžiků. Proč lidé, kteří nemají čas, obvykle udělají tam málo práce? Nerozumějí okamžikům. Milan Zelený | Detail citátu

V životě, stejně jako v komedii, nezáleží na délce, ale na dobrém provedení. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Nežijeme jak chceme, ale jak umíme. Menandros | Detail citátu

Život se skládá z mnoha malých mincí. Kdo je dovede zvednout, je bohatý. Jean Anouilh | Detail citátu

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Každý člověk jednou potká člověka svého života, ale jen málokteří ho poznají včas. Kausová Gina | Detail citátu

Život je vinen tím, že příliš záhy odnímá všecky ideje a iluze. Karel Čapek | Detail citátu

Pokud chceš žít klidně, poslouchej, dívej se a mlč. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Lidský život začíná na rubu zoufalství. Sartre Jean Paul | Detail citátu

Žádný člověk nepřichází na svět hotový. Ve svém životě (ať je jakýkoliv) se nepřetržitě dotváří vlastní osobnost. Bělinskij Vissarion Grigorjevič | Detail citátu

Žij tak, aby tví přátelé se začali nudit, až zemřeš. Julian Tuwim | Detail citátu

Rozumět životu můžeme pouze zpětně - dodatečně. Žít ho však musíme směrem dopředu. Milan Kenda | Detail citátu

Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? Neznámý autor | Detail citátu

Život není o počtu nadechnutí, ale o chvílích co vám dech berou. Freisler Milan | Detail citátu

Zvykni si na to, že máš jenom sebe. Pod sebou peklo a nahoře nebe. Neznámý autor | Detail citátu

Život je krásné divadlo, žel, repertoár nestojí za nic. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Velkou tragédií života není to, že lidé umírají, ale to, že přestávají milovat. William Somerset Maugham | Detail citátu

Život je to, co nám přenechává k dispozici doba, stát a manželka. Gabriel Laub | Detail citátu

V životě směřujeme ke dvěma věcem. Nejprve jdeme za tím, po čem toužíme a potom si toho užíváme.Toho druhého dosahují jen ti nejmoudřejší. Smith Logan Pearsall | Detail citátu

Jaký jsem to měla báječný život! Kéž bych to byla dřív pochopila! Coletteová Gabrielle Sidonie | Detail citátu

Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti. Každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních ti, kteří zůstávají naživu vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud. S bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu. Pascal Blaise | Detail citátu

Život je neustálé odvádění pozornosti, jež nedovolí ani, abychom si uvědomili, od čeho to odvádí. Franz Kafka | Detail citátu

Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme. Seneca | Detail citátu

Žít bez užitku je totéž jako pomalu umírat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska k životu, to je všechno hezké - ale napřed přijde život. John Erskine | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Alexandr Nikolajevič Ostrovskij | Detail citátu

Jaká bláhovost děsit se myšlenky, že se vzdáme v jednom okamžiku celého svého života, když se nás nedotýká myšlenka, že se ho vzdáváme ponenáhlu kus za kusem. John Howe | Detail citátu

Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností. Sigmund Freud | Detail citátu

Žij rychle a zemřeš mladý. Přísloví | Detail citátu

Žijeme, jak můžeme, říkají, když není dovoleno žít, jak chceme. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Kdo se táže po smyslu života, klade otázku špatně. Otázky nám pokládá život a na nás je, abychom na ně odpovídali. Viktor Emil Frankl | Detail citátu

Každý den je malý život, každé probuzení je malé narození, každé ráno je malé mládí a každé usínání je smrt. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Naše tělo je stroj k žití. Je k němu uzpůsobeno, je to jeho přirozenost. Nechte život, aby v něm žil. L.N. Tolstoj | Detail citátu

Ale žít jenom proto, aby člověk žil, to je dost málo. Život musí obsahovat hodnoty, pro které stojí za to žít. Arthur Charles Clarke | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..