Někdo vám musí šlapat na paty. Člověk je jako pružina, která je tím silnější, čím víc ji stlačíme.

Autor citátu: Charles-Louis Montesquieu     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Člověk je to, co je mu podobné. Obvykle nenávidí, a vlastní vady viditelné zvenčí ho pobuřují. Marcel Proust | Detail citátu

Lidé v sobě většinou nesou cítění králů. Chtějí, aby proti druhým mohli všechno, ale druzí proti nim nic. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Kdo miluje svou matku, nemůže být zlým člověkem. Alfred de Musset | Detail citátu

Jsou lidé, kteří předpokládají, že vše, co se dělá s vážnou tváří, je rozumné. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Lidé jsou jako malé děti. Nesnesou, když se jim něco cpe násilím, i kdyby to byla čokoláda. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk obvykle považuje za nemožné to, co se dosud nestalo. Plinius | Detail citátu

Člověk má pět smyslů. Kolik má nesmyslů, to se nedá spočítat. Julius Satinský | Detail citátu

Žasnu nad lidmi, jejichž pravdy jsou tak ješitné, že jsou ochotni poslat za ně některé lidi na smrt. Michel de Montaigne | Detail citátu

Jenom pár lidí nic nedluží své reputaci, když se k nim dostanete blíž. Robert Fulghum | Detail citátu

O povaze lidí je možné řící to, co o většině budov - má strany hezké i nehezké. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Mnoho dá člověku svět, ale když chce člověk dát něco světu, musí sedět na svém malém poli a dřít jako nádeník. Karel Čapek | Detail citátu

I kdybys zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Všichni jsme jedno - ale každý z nás je jedinečná, neopakovatelná jsoucnost. Erich Fromm | Detail citátu

S velikou rozkoší naslouchají lidé tomu, o němž se domnívají, že rozumí jejich přednostem léme než oni. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdo počítá s lidskou ješitností, ten se nikdy nezklame. Alberto Moravia | Detail citátu

Lidé jsou bezmocní jen tehdy, jestli-že to sami připustí. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Člověk může vykonat mnoho dobrého, aniž si musí ukládat nějakou oběť. Albert Schweitzer | Detail citátu

Realista je člověk, který má správný odstup od svých ideálů. Truman Capote | Detail citátu

Obyčejní lidé nejsou malí, jen se s nimi zachází jako s malými. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí. Václav Havel | Detail citátu

Člověk nikdy nedostane to, po čem touží, ve chvíli, kdy po tom touží. Jean Dutourd | Detail citátu

Tím, co je uvnitř našich hlav, se navzájem lišíme stějně jako se lišíme tím, co máme zvenčí. Robert Fulghum | Detail citátu

Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné. Ernst Fischer | Detail citátu

Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Člověk je temný tvor. Neví, odkud jde, ví málo o světě a nejméně o sobě. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Lidé, kterým jsme oporou, nás často udržují při životě. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Lidská povaha se mění buďto po nějakém neštěstí nebo pod tíhou přibývajících let. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Člověk je zvláště sváděn věcmi, které připomínají jiné, představují je, nebo napodobují. Avicenna | Detail citátu

Jak mnozí politováníhodní lidé jsou nehodní pomilování! Louis-Émile Bougaud | Detail citátu

Jsou lidé, kteří se vždycky cítí napadeni, když někdo vysloví nějaký názor. Christian Morgenstern | Detail citátu

V celé lidské historii platí zvláštní zákon, že lidé mají neustále snahu podceňovat své okolí, podceňovat své štěstí, podceňovat sebe. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Přímý člověk je jako přímý bambus - také se s ním zřídkakdy setkáme. Japonská přísloví | Detail citátu

Lidé na vysokých místech se musí vytahovat a nafukovat - jinak by zdola nebyli vidět. Gabriel Laub | Detail citátu

Chci být člověkem, který se mi nehnusí. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Někteří lidé jsou jako parní lokomotivy - individualisté, někteří jsou jako elektrické lokomotivy - napájené s centrály. Karol Irzykowski | Detail citátu

Soucit je to, co člověk neodepře těm, jimž odepřel svou pomoc. Bertolt Brecht | Detail citátu

Často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, také musí žít s námi. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Každý člověk se liší od druhého a s každým dnem se liší sám od sebe. Alexander Pope | Detail citátu

Člověk couvne, aby mohl lépe skočit. Honoré de Balzac | Detail citátu

Člověk je velký ve svých předsevzetích, ale slabý v jejich provádění. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..