Lidé, kterým jsme oporou, nás často udržují při životě.

Autor citátu: Marie Ebner-Eschenbachová     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Pravidlo: nejdříve pátrat po tom, co je v každém člověku hodnotné. Albert Camus | Detail citátu

Nic není člověku dražší než přítel v bídě. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Člověk má lidi soudit, ne podle jejich názoru, ale podle toho, co z nich názory udělaly. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Velikost člověka tkví v tom, že dokáže přejít křivdu. Šalamoun | Detail citátu

Tvrzení, že člověk je nejušlechtilejší stvoření na světě, si lze vysvětlit tím, že mu to žádně jiné stvoření nevyvrátilo. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Člověk musí věřit, že lze pochopit nepochopitelné, jinak by o tom nezačal přemýšlet. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Člověk má vynaložit na to, aby si zjednodušil život, stejné úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje. Henri Louis Bergson | Detail citátu

Osobnost je charakterizována nejen tím, co dělá, ale i tím, jak to dělá. Friedrich Engels | Detail citátu

Osobnost se buduje z určitého, jedinečného souladu a nesouladu s okolním světem. Josef Čapek | Detail citátu

Lidé, milujme, co milujeme, se opírá o základní pravdu. Ta základní pravda zní: "Jsme lidé a milujeme." Vincent van Gogh | Detail citátu

Lesy předcházejí lidstvo, pouště je následují. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

V nebi nejsou žádní zajímaví lidé. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Člověk ovládl živly a dokáže je kdykoliv úspěšně zastoupit ve věcech katastrof. N.N. | Detail citátu

Ponechme lidem jejich zásluhy - zejména těm, kteří je nemají. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk má neodolatelné puzení domnívat se, že ho není vidět, když on nic nevidí. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Jak mnozí politováníhodní lidé jsou nehodní pomilování! Louis-Émile Bougaud | Detail citátu

Který člověk by se nechtěl dát ubodat dýkami, aby před tím byl Caesarem? Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Nejhorší na komplexech méněcennosti je, že je mají nesprávní lidé. Jacques Tati | Detail citátu

Člověk je tvor nesmírně ješitný. Přímo si říká o to, aby byl hezky hlazen po hřbetě - a pak jen spokojeně vrní. Chce být uznán, ctěn, oceňován, oblíben. Je strašně háklivý na své místo, které si vydobyl v člověčí skupině i v přírodě vůbec. Bohuslav Hlinka | Detail citátu

Pro člověka je třeba obětovat vše. Kromě lidí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Člověk, který se domnívá, že se na světě udrží jen penězi, má vlastně o sobě pranízké vědomí. Josef Čapek | Detail citátu

Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám. Edward Gibbon | Detail citátu

Lidské je milovat, ale lidské je i odpouštět. Latinská přísloví | Detail citátu

Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy. A právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrost i ten druhý. Francis Bacon | Detail citátu

Netopýr schne od slunce, zlý člověk sám od sebe. Mongolská přísloví | Detail citátu

Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává pořád stejný. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Lidé, kteří se podávají svým citům, jsou prostě břemenem pro ostatní. John Erskine | Detail citátu

Každý člověk je zrozen pro druhého. Africká přísloví | Detail citátu

Úcta k druhým je důvodem, proč si člověk váží sám sebe. John Galsworthy | Detail citátu

Lidé, kteří nejsou dost významní, se rádi dělají velkými. Friedl Beutelrock | Detail citátu

Často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, také musí žít s námi. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Lidé si myslí, že co si přejí, přejí si právem. Latinská přísloví | Detail citátu

Člověk má pět smyslů. Kolik má nesmyslů, to se nedá spočítat. Julius Satinský | Detail citátu

Lidé se nerodí tací, jací jsou, ale stávají se jimi. Claude Adrien Helvétius | Detail citátu

Lidé nesmýšlí o životních událostech tak rozdílně, jako o nich mluví. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Člověk, který k osobnosti neprišel, je dítě. Ľudovít Velislav Štúr | Detail citátu

Člověk roste v ceně, kterou platí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Skutečně dobře může člověk dělat jen jedinou věc, a ta potom, k dokonalosti přivedena, obsáhne v sobě všechno ostatní. Véra Linhartová | Detail citátu

Lidé se chvástají svými činy, i když za ně nemohli oni, nýbrž náhody. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk je tím, za co ho pokládájí. Friedrich Schiller | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..