Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.

Autor citátu: Albert Einstein     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Ne vy máte hovořit o zásluhách, ale ať lidé hovoří o vás. Michail Ivanovič Kalinin | Detail citátu

Jenom pár lidí nic nedluží své reputaci, když se k nim dostanete blíž. Robert Fulghum | Detail citátu

K navazování nových známostí nás nevede ani tak radost ze změny jako naděje, že se nám budou více obdivovat ti, kdo nás ještě neznají. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Lidé si vzájemně nerozumí, i když se vzájemně milují. To proto, že se tak děje v nestejných zájmech. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Lidé, kteří se podávají svým citům, jsou prostě břemenem pro ostatní. John Erskine | Detail citátu

Člověk je celek. Leda by jeho bližní rozhodli jinak. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Člověk je tvor společenský. Aristoteles | Detail citátu

Když člověk nic nežádá, je ze všeho dárek. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Osel, naložený relikviemi, se domnívá, že se lidé klanějí jemu. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Podlí lidé jsou vždy praktičtější než ti čestní, protože jim jsou lhostejné prostředky k dosažení jejich cílů. Franz Grillparzer | Detail citátu

Jenom jednou je člověk nenahraditelný - na svém vlastním pohřbu. Oldřich Fišer | Detail citátu

Člověk si opravdu uvědomí marnost a nicotnost věcí, až když je má. Jean Dutourd | Detail citátu

Každý člověk má tři charaktery - ten který mu připisují, ten který si připisuje on sám, a konečně ten který fakticky má. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Člověk je totiž paradoxní, a to se změnit nedá. Carl Gustav Jung | Detail citátu

Člověk má takovou cenu jako jeho čas, nikoliv jako jeho doba. Gabriel Laub | Detail citátu

Škodou mnozí lidé zmoudřeli. Latinská přísloví | Detail citátu

Lidé vědí, co dělají. Často dokonce vědí, proč dělají to, co dělají. Ale nevědí, co to dělá, když to dělají. Michel Foucault | Detail citátu

Porozumět člověku, to chvilku trvá. Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Existují lidé, kteří po uzavření dohody fifty-fifty trvají na tom, že ta pomlčka patří jim. Laurence Peter | Detail citátu

Lidí se nebojme, bojme se sebe. Tomáš Baťa | Detail citátu

Člověk raději poznává vesmír než sebe sama. Ernest Hemingway | Detail citátu

Počet souzených běd si člověk rozmnožil sám. Sextus Propertius | Detail citátu

Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká, nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co dělá. Vladimír Iljič Lenin | Detail citátu

Člověk, který je pánem sama sebe, nebude mít jiné pány. Orientální přísloví | Detail citátu

Člověk nikdy nedostane to, po čem touží, ve chvíli, kdy po tom touží. Jean Dutourd | Detail citátu

Abychom světu porozuměli, musíme se od něj občas odvrátit. Abychom byli prospěšnější lidem, je třeba si je chvilku držet od těla. Albert Camus | Detail citátu

Peklo jsou ti druzí, ale právě tak jsem mohl napsat, že ráj jsou ti druzí, zkrátka, všechno přichází k člověku jenom od druhých, od lidí. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Člověk se mění od dětství až do hrobu. Kdy je tedy sám sebou? Stefan Kisielewski | Detail citátu

Člověk se odnaučil čekat. To je základní zlo naší doby. William Somerset Maugham | Detail citátu

Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. Jan Werich | Detail citátu

Když se na světě objeví opravdový génius, pozná se podle toho, že se proti němu spiknou všichni ťulpasové. Jonathan Swift | Detail citátu

Lidé trpí názory, které mají o věcech, ale ne věcmi samými. Michel de Montaigne | Detail citátu

Smíš být člověkem, ale ne pro sebe, jen pro jiné. Ludwig van Beethoven | Detail citátu

Lidé nemají smysl pro proporce. Dar ve výši sto tisíc dolarů, jeli věnován z příjmů třiceti miliónů dolarů, není nic, nad čím by bylo propukovat v hysterický obdiv a pochlebování. Mark Twain | Detail citátu

Šlechticem se člověk nerodí, stává se jím. Francesco Petrarca | Detail citátu

Je teď tolik všelijakých předpisů, jaký má člověk být, že udělá nejlépe, když zůstane takový, jaký je. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Člověk je takový, jaká je jeho činnost. Člověk není nic jiného než jeho život. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Lidé na vysokých místech se musí vytahovat a nafukovat - jinak by zdola nebyli vidět. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk je na zemi proto, aby všemi směry prokopával chodby, i když dobře ví, že nikdy nedojde konce. Henri Troyat | Detail citátu

Člověk žasne, co lidé nadělají, jen aby nemuseli pracovat. Guillaume Apollinaire | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..