Když už tě lidé nezraní úmyslně, pak to jistě udělají z neobratnosti.

Autor citátu: Christian Morgenstern     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka
Mahjong

Další citáty pro téma lidé

Lidé nedělají to, co chtějí. Naštěstí! Jules Renard | Detail citátu

Každý člověk, kterému záleží jen na jedné věci, je nebezpečný. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Lidé jsou lační dojmů, jsou nadšeni tím, kdo je umí obratně vyvolat. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Lidská povaha se mění buďto po nějakém neštěstí nebo pod tíhou přibývajících let. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Člověk, který vchází do bordelu není totožný z člověkem, který byl dekorován. Jsou to dvě složky jeho života naprosto na sobě nezávislé. Jean Dutourd | Detail citátu

O hodnotě člověka nerozhoduje co zná, ale co koná. Johann Gottlieb Fichte | Detail citátu

Byl to dobrý člověk, ale věšejí i lepší. Polská přísloví | Detail citátu

Nejhorší na komplexech méněcennosti je, že je mají nesprávní lidé. Jacques Tati | Detail citátu

Člověk není stvořen pro porážku. Člověka je možné zničit, ale ne porazit. Ernest Hemingway | Detail citátu

Lidé jsou tak prostomyslní a tolik se pachtí za tím, co právě potřebují, že kdo chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat dá. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká, nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co dělá. Vladimír Iljič Lenin | Detail citátu

Proč lidé, kteří nemají co říci, nemlčí? Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Lidé vědí, co dělají. Často dokonce vědí, proč dělají to, co dělají. Ale nevědí, co to dělá, když to dělají. Michel Foucault | Detail citátu

Pod sladkým medem tráví lidi jedem. Česká přísloví | Detail citátu

Své zásady by si člověk měl šetřit pro velké příležitosti. Albert Camus | Detail citátu

Fyzika nás učí, že čím víc se k předmětu přibližujeme, tím se nám zdá větší. Ve vztahu mezi lidmi je tomu však naopak. Čím blíže jsme k člověku, tím menší se nám zdá. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Pořádní lidé říkáme obvykle těm, kteří jednají jako ostatní. Anatole France | Detail citátu

Velikost člověka tkví v tom, že dokáže přejít křivdu. Šalamoun | Detail citátu

Lidé, slitujte se konečně nad sebou. George Bernard Shaw | Detail citátu

Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství. Jan Werich | Detail citátu

Člověk je tvor společenský. Aristoteles | Detail citátu

Naše úsudky o bližních by nikdy neměly být prohlašovány s konečnou platností. Člověk je příliš složitý, než aby mohl být tříděn a vtěsnán do nějaké formule. Zdeněk Jirotka | Detail citátu

Člověk unese mnoho, pokud unese sám sebe. Axel Munthe | Detail citátu

Jsou lidé, od nichž se, ať si dáváš pozor jak chceš, zamažeš. Josef Čapek | Detail citátu

Chcete-li poznat člověka v jeho pravé podobě, musíte ho přistihnout ve chvíli, kdy si je jistý, že ho nepozorujete. Oldřich Fišer | Detail citátu

Jestli chceš, svět tě přežije o věky. Sceslaw Milosz | Detail citátu

Lidé jsou jako malé děti. Nemají rádi, když je někdo vychovává. Gabriel Laub | Detail citátu

Také naši předkové věřili, že lidé budou v budoucnosti lepší - tím mínili nás! Gabriel Laub | Detail citátu

Na světě jsou dvojí dobří lidé - mrtví a ti, kteří se doposud nenarodili. Julius Zeyer | Detail citátu

Člověk nabývá vědomí své vlastní jsoucnosti tím, že uznává jsoucnost mimo sebe za sobě rovnou, za zákonitou. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Člověk má vynaložit na to, aby si zjednodušil život, stejné úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje. Henri Louis Bergson | Detail citátu

Osobnost se buduje z určitého, jedinečného souladu a nesouladu s okolním světem. Josef Čapek | Detail citátu

Jsem člověk, jenž nemá klíč od dveří, které neexistují. Louis Aragon | Detail citátu

Člověk roste v ceně, kterou platí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Lidé vždycky hledají nějaký smysl, i když se z toho zrodí nesmysl. Erich von Däniken | Detail citátu

Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí. Václav Havel | Detail citátu

I kdybys zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Jediný člověk, který se chová rozumně, je můj krejčí - bere mi znovu míru pokaždé, když k němu přijdu. George Bernard Shaw | Detail citátu

Když se na světě objeví opravdový génius, pozná se podle toho, že se proti němu spiknou všichni ťulpasové. Jonathan Swift | Detail citátu

Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají. Karel Čapek | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..