Když se lidé na stará klena stávají ctnostnými, obětují Bohu jen to, co zbylo po ďáblovi.

Autor citátu: Alexander Pope     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma lidé

Přímý člověk je jako přímý bambus - také se s ním zřídkakdy setkáme. Japonská přísloví | Detail citátu

Člověk ovládl živly a dokáže je kdykoliv úspěšně zastoupit ve věcech katastrof. N.N. | Detail citátu

Přestaň už vykládat o tom, jaký asi má být dobrý člověk. Raději už jím buď! Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Člověk, který je pánem sama sebe, nebude mít jiné pány. Orientální přísloví | Detail citátu

Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné. Ernst Fischer | Detail citátu

Být člověkem znamená nejasně cítit, že v každém je něco ze všech a ve všech něco z každého. Paul Valéry | Detail citátu

Ryba hledá kde je hloubš, člověk kde je líp. Česká přísloví | Detail citátu

Osel, naložený relikviemi, se domnívá, že se lidé klanějí jemu. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Člověk nabývá vědomí své vlastní jsoucnosti tím, že uznává jsoucnost mimo sebe za sobě rovnou, za zákonitou. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Jak milý tvor je člověk, když je člověkem. Menandros | Detail citátu

Není ani tak rozhodující, kam vás lidé pošlou jako to, kde sami nakonec skončíte. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Kdyby mělo platit, že lidé budou provinění oplácet proviněním, bezpráví bezprávím, jaké pohromy by z toho vzešly? Michel de Montaigne | Detail citátu

Čím více sám sebe miluješ, tím více jsi sám sobě nepřítelem. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Člověk je společenský tvor, který nenávidí své bližní. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Lidé vyhledávají radovánky, zmítajíce se sem a tam jen proto, že cítí prázdnotu svého života, ale necítí prázdnotu té nové zábavy, která je vábí. Blaise Pascal | Detail citátu

Skutečně není pravda, že by někdy existoval člověk, který by kladl zájem veřejnosti nad svůj vlastní. John Adams | Detail citátu

Až pocit odpovědnosti člověka mučí, zároveň ho žene, aby dosáhl nemožné. Henry Louis Mencken | Detail citátu

I kdybys zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Mám rád, když se lidé přou, znamená to, že vědí, co dělají a že mají směr. Vladimír Iljič Lenin | Detail citátu

Každý člověk má tři charaktery. Jeden který ukazuje, jeden který má, a jeden který si myslí že má. Alphonse Karr | Detail citátu

Někteří lidé začínají mluvit o chvíli dříve, než začnou myslet. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Člověk se mění od dětství až do hrobu. Kdy je tedy sám sebou? Stefan Kisielewski | Detail citátu

Člověk roste v ceně, kterou platí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Lidské pokolení není rozdělené mezi dobré a špatné, ale mezi špatné a horší. Honoré de Balzac | Detail citátu

Lidé nemající nikdy čas dosáhnou nejméně. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Zlozvyky - to, co mají jiní lidé. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Myslím si o každém člověku to nejhorší. I o sobě. A zmýlil jsem se jen málokdy. Johann Nepomuk Nestroy | Detail citátu

Soucit je to, co člověk neodepře těm, jimž odepřel svou pomoc. Bertolt Brecht | Detail citátu

Nejnebezpečnější lidé jsou nadšenci bez schopností. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Ke cti ctnosti je třeba přiznat, že se lidé tím, že spáchají zločin, dostanou často do velikého neštěstí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk, který k osobnosti neprišel, je dítě. Ľudovít Velislav Štúr | Detail citátu

Někteří lidé dovedou opravovat jen cizí názory, nikoli vlastní. Jean Paul | Detail citátu

Člověk není stvořen pro porážku. Člověka je možné zničit, ale ne porazit. Ernest Hemingway | Detail citátu

Šlechticem se člověk nerodí, stává se jím. Francesco Petrarca | Detail citátu

Člověk člověku je nejnavštěvovanějším divadlem. Epikúros | Detail citátu

Nejhorší na komplexech méněcennosti je, že je mají nesprávní lidé. Jacques Tati | Detail citátu

Je mnohem snazší poznat člověka vůbec než jednoho jediného člověka zvláště. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk - to zní hrdě. Maxim Gorkij | Detail citátu

Jsme zvyklí na to, že se lidé vysmívají, čemu nerozumí. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Kde člověka neznají, berou ho podle toho, jak vypadá. Francouzská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..