Když se lidé na stará klena stávají ctnostnými, obětují Bohu jen to, co zbylo po ďáblovi.

Autor citátu: Alexander Pope     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Ponechme lidem jejich zásluhy - zejména těm, kteří je nemají. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk nestojí nad ostatními živočichy proto, že je může bezcitně trápit, nýbrž proto, že je lituje. Buddhistická přísloví | Detail citátu

Člověk je tvor společenský. Aristoteles | Detail citátu

Lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Nejhorší na člověku nebývá to, jaký je, ale jaký není. Ladislav Muška | Detail citátu

Člověk je vážen a nevážen nejen podle toho, co dělá, nýbrž i podle toho, co chce. Epikúros | Detail citátu

Člověk je opice, která proklouzla cenzurou. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk, který se domnívá, že se na světě udrží jen penězi, má vlastně o sobě pranízké vědomí. Josef Čapek | Detail citátu

Při silných vjemech člověk touží věřit, že jinému se nic podobného nikdy nepřihodilo. Jan Procházka | Detail citátu

Lidé litují, jak špatně využili času, který je už za nimi, ale to je nepřivede k tomu, aby lépe využily času, který jim k životu zbývá. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Člověk je člověku nejlepší medicína. Nigerijská přísloví | Detail citátu

Člověk musí mít něco velmi rád, dělá-li to bez naděje na peníze, slávu, nebo dokonce bez naděje, že to udělá dobře. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Mám pochybnosti. Všichni mi lidé jsme nástroje na které se hraje, máme v sobě náboj smrti, rozkoše, vášně a touhy a když se vám podaří tento nástroj rozehrát, tak znějí struny temně nebo vysoko. Přes všechny pochybnosti se ale musíme pokusit je rozehrát. Jan Saudek | Detail citátu

Lidská bytost zůstává do jisté míry narcistickou, i když už člověk našel vnější objekty pro své libido. Sigmund Freud | Detail citátu

Člověk hloupý neustoupí. Slovenská přísloví | Detail citátu

Žádný člověk by nesnesl život, kdyby znal hodinu své smrti. Axel Munthe | Detail citátu

Člověk existuje ve tvaru stálé a nevyhnutelné nevyrovnanosti. Erich Fromm | Detail citátu

Člověk je celek. Leda by jeho bližní rozhodli jinak. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Když jsou lidé průměrní, neznamená to, že musí být skromní. Naopak, jsou pyšní na to, že jsou průměrní. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí. Albert Einstein | Detail citátu

Často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, také musí žít s námi. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy. Mark Twain | Detail citátu

Lidé se nerodí tací, jací jsou, ale stávají se jimi. Claude Adrien Helvétius | Detail citátu

Zlí lidé rychle stárnou. Indonéská přísloví | Detail citátu

Člověk by měl málo mluvit s lidmi a velmi mnoho se sebou samým. Jaromír John | Detail citátu

Pomoz kamarádovi v neštěstí. Nechtěj být lepší na úkor druhého. Nekecej a makej. Na dobrého člověka vzpomínej v dobrém. Není to moc. Ale tyhle zákony jsou neúprosné. A určují charakter lidí. A také vztahy mezi nimi. Vasilij Markovič Šukšin | Detail citátu

Šváb australský si prý sám ukousne křídla, jakmile dosáhne dospělosti. Jak lidské! Gabriel Laub | Detail citátu

Některými věcmi se člověk chlubí, aby se za ně nemusel stydět. Mark Twain | Detail citátu

Skoro nikdo nepřijde sám na to, jakou vlastně má cenu druhý člověk. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Lidé obyčejně chtějí být tím, čím nejsou. Jan Neruda | Detail citátu

Pořádní lidé říkáme obvykle těm, kteří jednají jako ostatní. Anatole France | Detail citátu

Člověk je to, co je mu podobné. Obvykle nenávidí, a vlastní vady viditelné zvenčí ho pobuřují. Marcel Proust | Detail citátu

Lidé vyhledávají radovánky, zmítajíce se sem a tam jen proto, že cítí prázdnotu svého života, ale necítí prázdnotu té nové zábavy, která je vábí. Blaise Pascal | Detail citátu

Ideje nejsou zodpovědné za to, co z nich lidé udělají. Karl Werner Heisenberg | Detail citátu

Velký člověk je povznesen nad urážku, nespravedlnost, bolest i posměch, a byl by vlastně nezranitelný, kdyby netrpěl soucitem. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Když se lidé na stará klena stávají ctnostnými, obětují Bohu jen to, co zbylo po ďáblovi. Alexander Pope | Detail citátu

Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Ryba hledá kde je hloubš, člověk kde je líp. Česká přísloví | Detail citátu

Člověk bývá tak sebevědomí, jak je omezeno jeho chápání. Alexander Pope | Detail citátu

Dobrý člověk dodržuje sliby. Lao-C' | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..