Neuzavírejte se do sebe - můžete se dostat do špatné společnosti.

Autor citátu: Alexi Andrejev     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Člověk není nic jiného než řada jeho činů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel | Detail citátu

Člověk žasne, co lidé nadělají, jen aby nemuseli pracovat. Guillaume Apollinaire | Detail citátu

Žasnu nad lidmi, jejichž pravdy jsou tak ješitné, že jsou ochotni poslat za ně některé lidi na smrt. Michel de Montaigne | Detail citátu

Člověk je vážen a nevážen nejen podle toho, co dělá, nýbrž i podle toho, co chce. Epikúros | Detail citátu

Člověk je ztělesněný paradox, uzlík protikladů. Charles Caleb Colton | Detail citátu

Stát se dobrým člověkem je umění. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Historie nás učí, že lidí a národy se chovají moudře teprve tehdy, když vyčerpali všechny ostatní možnosti. Abba Eban | Detail citátu

Člověk bývá tak sebevědomí, jak je omezeno jeho chápání. Alexander Pope | Detail citátu

Potřebujete něco rychle a přesně vyřídit - obraťte se na člověka velmi zaměstnaného. Kdo nemá co dělat, nemá nikdy čas. Camillo Benso Cavour | Detail citátu

Jediné, co je horší, než když se o vás mluví, je to, když se o vás nemluví. Oscar Wilde | Detail citátu

Vždy říkej, co si myslíš, a podlý člověk se ti vyhne. William Blake | Detail citátu

Už existuje tolik názorů, jaký má být člověk, že nejlépe každý udělá, když zůstane takovým, jaký je. Josef Čapek | Detail citátu

Chceš-li mít ze syna člověka, pošli ho k pastýřům, ale zpět ho povolej dříve, než se z něho stane dobytek. Kurdská přísloví | Detail citátu

Člověk se mění od dětství až do hrobu. Kdy je tedy sám sebou? Stefan Kisielewski | Detail citátu

Porozumět člověku, to chvilku trvá. Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat. Albert Einstein | Detail citátu

Svět je plný lidí, kteří mají ve zvyku srovnávat se v duchu s jinými. Rozhodnou ovšem vždy ve svůj prospěch a podle toho také jednají. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Člověk vítězí. Nad člověkem. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Dokonale čestní lidé neexistují, ale každý pořádný člověk má jeden hlavní předmět své cti a několik menších. George Bernard Shaw | Detail citátu

Někdy musí člověk navždy umlknout, aby mu bylo popřáno sluchu. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Člověk, který vchází do bordelu není totožný z člověkem, který byl dekorován. Jsou to dvě složky jeho života naprosto na sobě nezávislé. Jean Dutourd | Detail citátu

Člověk nikdy nedostane to, po čem touží, ve chvíli, kdy po tom touží. Jean Dutourd | Detail citátu

Nejzákladnější ukazatel - procento člověka v člověku. Gabriel Laub | Detail citátu

Ďábel je optimista, jestli si myslí, že může lidi udělat horší. Karl Kraus | Detail citátu

Tvrzení, že člověk je nejušlechtilejší stvoření na světě, si lze vysvětlit tím, že mu to žádně jiné stvoření nevyvrátilo. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem. Galénos | Detail citátu

Člověk se má učit rozlišovat mezi tím, co poslouchati má a co slyšeti nemusí. Miroslav Horníček | Detail citátu

Počet souzených běd si člověk rozmnožil sám. Sextus Propertius | Detail citátu

Člověk raději poznává vesmír než sebe sama. Ernest Hemingway | Detail citátu

Dobrý člověk potřebnější než kamenný most. Maďarská přísloví | Detail citátu

Člověk nechce být ani vyrušován, ani rozptylován ve svých slastech. Denis Diderot | Detail citátu

Velký člověk je povznesen nad urážku, nespravedlnost, bolest i posměch, a byl by vlastně nezranitelný, kdyby netrpěl soucitem. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Lidé si libovolně vytvářejí obraz svých příbuzných nebo přátel. A když se potom ta jistá osoba nechová shodně s jejich představou, křičí: "Ty jsi se změnil, já tě nepoznávám!" Jean Dutourd | Detail citátu

Každý člověk musí v něčem zůstat dítětem, jinak se může dát hned pohřbít. Karl Friedrich Wilhelm Wander | Detail citátu

Škodou mnozí lidé zmoudřeli. Latinská přísloví | Detail citátu

Jsme zvyklí na to, že se lidé vysmívají, čemu nerozumí. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Někteří lidé považují nadutost za velikost, nelidskost za pevnost a posměvačství za duchaplnost. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Je tam jen jeden upřímný člověk, ale i ten je, mám-li být upřímný, svině. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Člověk si je vždycky více vědom svých individuálních útrap než své surovosti vůči druhým. Josef Čapek | Detail citátu

Nejčastěji se stává, že člověk přisuzuje druhým jen takové city, jakých je sám schopen. André Gide | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..