Další citáty pro téma osud

Neexistuje žádný osud, který by nemohl být přemožen opovržením. Albert Camus | Detail citátu

Útěkem se řítíme doprostřed osudu. Titus Livius | Detail citátu

Obrať se čelem ke svému osudu. Buď se zlu vyhni - a nemůžeš-li se mu vyhnout, nes jej jako muž. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Na malých věcech závisí často osud velkých událostí. Titus Livius | Detail citátu

Osude lidí, jak podobáš se větru. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nevěřím v osud, který člověka ovládá, ať udělá cokoliv. Věřím však v osud, který ho ovládne, když nedělá nic. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Pamatuj si, že všude, kde nevládne spravedlnost, vládnou vášně úředníků, a lid změnil jen své okovy, nikoli svůj osud. Maximilien de Robespiere | Detail citátu

Budeš-li spokojen se svým osudem, budeš žít moudře. Latinská přísloví | Detail citátu

Před osudem se utéct nedá. To on si vybírá nás. N.N. | Detail citátu

Není-li žalobce, odsoudí osud. Latinská přísloví | Detail citátu

Osud je opakem přírodního zákona. Přírodní zákon poznáváme a využíváme, osud ne. Julian Tuwim | Detail citátu

Není jediné lásky, jediného přátelství, které by prošlo naším osudem a navěky ho neovlivnilo. Francois Mauriac | Detail citátu

Co změnit nemůžeš, to bez výčitek nes. Publilius Syrus | Detail citátu

Osud člověka je utvářen jeho povahou. Cornelius Nepos | Detail citátu

Osud míchá karty, my hrajeme. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

V tvé hrudi jsou hvězdy tvého osudu. Friedrich Schiller | Detail citátu

Osud každého člověka odpovídá jeho mravům. Cornelius Nepos | Detail citátu

Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí. Euripidés | Detail citátu

Osud často narazí na nás jako my na něj. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

V nepřízni osudu se teprve projeví ta pravá moudrost. Latinská přísloví | Detail citátu

Osud má dva způsoby jak nás drtit - odmítáním našich přání a jejich plnění. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Svolného osud vede, vzpurného vleče. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Spíše než hříčkou osudu bývá člověk hříčkou svou vlastní. Ale i tak či ještě k tomu je podstatně ve svém údělu determinován stavem světa, do kterého se zrodil. Josef Čapek | Detail citátu

Osud je zlomýslný jak stará babizna. Elsa Trioletová | Detail citátu

Osud je zbabělý pes, jehož pomocí si myslíme, že nemyslíme. Ambrose Bierce | Detail citátu

V knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši. William Shakespeare | Detail citátu

Co je většího či statečnějšího než čelit zlému osudu? Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

To, co lidé nazývají osudem, jsou většinou jen jejich vlastní hloupé činy. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Semena našeho osudu živí dávné zkušenosti. N.N. | Detail citátu

Pošetilí se osudu bojí, moudří jej snášejí. Publilius Syrus | Detail citátu

Nikdo neváhá snášet osud společný všem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

S radostí přijmi svůj osud. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

I rány osudu padají často vedle. Na nás. Jiří Žáček | Detail citátu

Osud celé pospolitosti bude takový, jaký si ona pospolitost zaslouží. Albert Einstein | Detail citátu

Povaha člověka je jeho osudem. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nikdo není spokoje se svým osudem. Latinská přísloví | Detail citátu

Těžký osud je jako kůň, kterého neseme na zádech. Patricie Holečková | Detail citátu

Moudrému zřídka vstoupí osud do cesty. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Ne moc, která je pomíjející, ale duch, který trvá - to je naše cesta, náš smysl, náš osud. Vladimír Mináč | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..