Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije.

Autor citátu: Lucius Annaeus Seneca     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

V životě lidském jsou chvíle, kdy i vůl pláče. Hašek Jaroslav | Detail citátu

Umřít - na tom nic nového není, ani žít ovšem není novější. Sergej Alexandrovič Jesenin | Detail citátu

Nemysli si pořád, že musíš všechno prožít, stačí jen pozorovat a to bez klidu nejde. Největší milost pro nás, kteří to potřebujeme, je umění dívat se a vidět. Karel Čapek | Detail citátu

Ničím nejsme před třicátým pátým rokem života, před čtyřicátým pátým, před padesátým pátým. Pořád musíme přesouvat hranici. Jules Renard | Detail citátu

Kdo touží po šťastném životě s krásnou ženou, touží vlastně kochat se chutí vína a přitom ho mít stále plná ústa. George Bernard Shaw | Detail citátu

Milujte život jako ženskou - čím opravdověji ho budete milovat, tím víc budete trpět. Gabriel Laub | Detail citátu

Sněte o tom o čem chcete snít, jeďte tam kam chcete jet, buďte tím kým chcete být, protože život je jen jeden a jen jedna šance dělat všechny věci, které chcete dělat. Zemková Michaela | Detail citátu

Buďte samouci, nečekejte až vás život naučí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Není možné, aby člověk žil slastně, nežije-li rozumně, krásně, spravedlivě, a není možné, aby žil rozumně, krásně a spravedlivě, a nežil přitom šťastně. Aristoteles | Detail citátu

Špatně žijí ti, kteří stále žít začínají. Někteří začínají žít, teprve když mají přestat, a nekteří přestanou žít ještě dříve, než začali. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Mládí není období života, ale stav mysli. Nikdo nezestárne tím, že prožije řadu let. Lidé stárnou tím, jak opouštějí své ideály. Neznámý autor | Detail citátu

Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb. N.N. | Detail citátu

Kdo rychle jedná, rychle sklízí plody svých činů. Konfucius | Detail citátu

Jen tak jsi hoden pravdy a žití, když rveš se o ně den co den. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Vím jenom tolik, kolik jsem prožil. Emerson Ralph Waldo | Detail citátu

Všechno v životě je pouze dočasné. Storm Theodor | Detail citátu

Jsou to v podstatě vztahy mezi lidmi, které dodávají životu cenu. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Život není boj. Je bojem, když ho neumíme žít. Brixiová Anna | Detail citátu

Život je jako bonboniera, nikdy nevíš co ochutnáš. Forest Gump | Detail citátu

V životě je možné potkat se tisíckrát a nenajít. A potkat se jednou a najít se navždy. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Hlavní potíž života je v tom, že člověk musí neustále volit mezi více možnostmi. Moore Thomas | Detail citátu

Snažme se žít tak, aby až zemřeme, truchlil i majitel pohřebního ústavu. Twain Mark | Detail citátu

Pouze od života se lze naučit životu a žádná pedagogika toto učení nenahradí - jedině tím, že žije, učí se člověk žít. A každý, kdo se narodí, musí s tímto učením začínat od prvopočátku. Miguel de Unamuno y Jugo | Detail citátu

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost. Hugo Victor | Detail citátu

Chcete žít dobře? Kdo by nechtěl! Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Měli bychom žíti tak, jako bychom byli všem lidem na očích. Měli bychom mysliti tak, jako by sebeskrytější koutky duše naší byly přístupny zraku kohokoli. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Jaký život, takový konec. Latinská přísloví | Detail citátu

Někteří ztratí život v jedné vteřině a někteří ho ztrácejí celý život. Odlas Jiří | Detail citátu

Žití je nejvzácnější věcí na zemi. Většina lidí jen existuje. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti. Pedro Calderón de la Barca | Detail citátu

Láska k životu, to je všechno hezké - ale napřed přijde život. John Erskine | Detail citátu

Dej si pozor, s kým se ti nejvolněji dýchá, s kým zní tvůj hlas nejjasněji, a podle toho si zařiď život. František Kožík | Detail citátu

Člověk je takový, jaká je jeho činnost, člověk není nic jiného než jeho život. Sartre Jean Paul | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět, je v něm to, co do něho vkládáme. Čapek Josef | Detail citátu

V životě je to jako při šachu. Promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Lidský život začíná na rubu zoufalství. Sartre Jean Paul | Detail citátu

Nauč se slzami v očích smát, nauč se pohladit se zavřenou dlaní, nauč se rozdat všechno a nemít nic, pak poznáš, že stojí za to žít. N.N. | Detail citátu

Dílo tištěné pouze velkými písmeny se těžko čte. Právě tak život ze samých nedělí. Jean Paul | Detail citátu

Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití. Josef Čapek | Detail citátu

Mládí není období života, ale duševní stav. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..