Proti velkým přednostem druhého není jiné záchrany kromě lásky.

Autor citátu: Johann Wolfgang Goethe     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Kdo je v lásce moudrý, miluje co nejvíc a mluví co nejmíň. Tennyson Alfred | Detail citátu

Pravá láska je ta, která zůstává stále. Ať jí dáváme všechno, anebo jí všechno odpíráme. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Koupit psa je jediný způsob, jak získat za peníze lásku. Shaw George Bernard | Detail citátu

Láska k někomu bývá často jen pomstou na někom. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Pro lásku lidé netrpí. Trpí pro pocit vlastnictví, který je opakem lásky. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Obdiv velebí, avšak láska je němá. Ludwig Börne | Detail citátu

Přátelství je nejlepším darem, jaký si člověk může věnovat. Neznámý autor | Detail citátu

Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky. Bertolt Brecht | Detail citátu

Láska je štěstí bez klidu. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany! Jsou to : sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Aldington Richard | Detail citátu

Velká láska znamená milovat člověka pro jeho prohřešky. Robert Graves | Detail citátu

Láska, která hledí jak by se ušetřila, není nikdy opravdová. Honoré de Balzac | Detail citátu

Láska je cit nevýslovný a matoucí. Karel Čapek | Detail citátu

Láska, která vraždí, je mnohem vyššího řádu, než ta, která se odehrává v posteli. Guillaume Apollinaire | Detail citátu

Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co v životě jsme postrádali. Ruskin John | Detail citátu

Láska je usmíření pohlaví. Henri Louis Bergson | Detail citátu

I velká láska vyžaduje odpočinout si jeden od druhého. Georges Braque | Detail citátu

Rozprostřel jsem své sny u Tvých nohou, našlapuj zlehka, protože šlapeš po mých snech. Yeats William Butler | Detail citátu

Milovat je snadné. To nesnadné na lásce je jen to, aby nás na oplátku někdo miloval. Vincent van Gogh | Detail citátu

Milovat znamená nalézt a dovršit sebe sama v něčem mimo sebe. Chardin Pierre Teilhard de | Detail citátu

Oč bývá těžší přístup k lásce, tím prudší oheň vždy vdechuje syn Venušin milenci. Kosmas | Detail citátu

Člověka nepoznáš, pokud měsíc nechodíš v jeho mokasínách. Indiánské přísloví | Detail citátu

Láska je představa, která našeptává ženě, že krása jejího milence je sto soutěžit s její. Arezzo Leonardo Bruni d´ | Detail citátu

Co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá. František Palacký | Detail citátu

Je to nepatrné, co milencům v cestu se staví. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Láska ze soucitu je vlastně jen ranou z milosti. Albert Camus | Detail citátu

Láska je slepá, ale manželství ji navrátí zrak. Courteline George | Detail citátu

Láska je pro ženu zrcadlo, v němž hledá svůj vlastní protějšek. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Nešťastná láska není to nejhorší. To pravé neštěstí je nemilovat. Eduard Bass | Detail citátu

Láska stojící na kráse, tak jako krása, brzy umírá. John Donne | Detail citátu

Pocitem bezpečnosti každá láska reziví. Odstraňte pohodlí z lásky a bojujte všemi způsoby za uchování obdivu. Claude Achille Debussy | Detail citátu

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemužeme mít ... Kárová Dominika | Detail citátu

City se projevují o to méně, čím jsou hlubší. Honoré de Balzac | Detail citátu

Každý člověk se narodil proto, aby miloval. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Ten, koho milujeme, je jediný nebezpečný protivník. Aragon Louis | Detail citátu

Láska která ráno vzplála a večer dohasla, je příští den tak stará, že je obtížné na ni vzpomínat. Lucas Durtain | Detail citátu

Tělo rozžhavené láskou chladne celý život. John Donne | Detail citátu

Vracíme-li se k sobě, doporučuje se použít sjízdných cest. André Breton | Detail citátu

Lidská přirozenost nemá lepšího pomocníka než lásku. Sokrates | Detail citátu

Když milujeme, býváme pověrčiví. Anatole France | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..