Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat.

Autor citátu: Johann Wolfgang Goethe     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Ať zítra miluje, kdo nemiloval nikdy, i ten, kdo miloval, ať zítra miluje. Latinská přísloví | Detail citátu

Srdce má své sídlo v člověku vedle duše s níž po celý život neudržuje dobré sousedské vztahy. František z Assisi | Detail citátu

Člověk nepotřebuje mnoho zavazadel, aby se mohl vydat na cestu života. Stačí milovat. Michel Quoist | Detail citátu

Je nemožné být rozumný a milovat. Publilius Syrus | Detail citátu

Být zamilovaný sám do sebe, je románek na celý život. Oscar Wilde | Detail citátu

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti. Čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Pokud se náhodou někomu líbíte, bude to tím, že mu připomínáte někoho jiného. N.N. | Detail citátu

Tajemství lásky je větší než tajemství smrti. Oscar Wilde | Detail citátu

Láska k druhému pohlaví je nejmoudřejší věc na světě, zamilovanost do něho nejpošetilejší. Pjotr Iljič Čajkovskij | Detail citátu

Láska je těkavá vždy, přijde a hned je ta tam. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Láska je někdy jen slabostí, vyhojit se z lásky bývá další slabostí. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Díky lásce se stáváme lidštější a to bez ohledu na to jak probíhá. Boris Leonidovič Pasternak | Detail citátu

Láska je pyšný a svěží kvítek, věnčící a završující život individua. Ale jako všechny ostatní květy i ona musí být rozvinuta jednou stranou, a to tou lepší, ke společnému nebi. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

Velká láska, to je pro naše smysly něco zcela nepochopitelného, co již hraničí s mystériem. Georg Foerster | Detail citátu

Chyby svých lásek vidíme až po vystřízlivění. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Nejvěští odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska. Émile Zola | Detail citátu

Láska je subjektivní. Milujeme nikoli skutečné bytosti, nýbrž bytosti, které si vytváříme. Marcel Proust | Detail citátu

Láska začíná láskou a od nejsilnějšího přátelství může pokročit jen ke slabé lásce. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Láska může umřít na pravdu, přátelství na lež. Bonnard Pierre | Detail citátu

A jestli jsi miloval někdy ženu nebo zemi, prožil jsi vyjímečné štěstí, a umřeš-li potom, to už není důležité. Hemingway Ernest | Detail citátu

Úcta a láska musejí být rozděleny tak dobře, aby se navzájem snášely bez toho, že by láska byla úctou utlačovaná. Pascal Blaise | Detail citátu

My říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom houfu nemůžeme všechny rozeznat. Čapek Karel | Detail citátu

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Americké přísloví | Detail citátu

Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl, i smrt bude míti smysl. František Xaver Šalda | Detail citátu

Nic na světě nemá takovou cenu, abychom se museli vzdát toho, co milujeme. Albert Camus | Detail citátu

Láska je jen tenkrát zábavná, je-li hrou citů, které nespoutávají. Addison Joseph | Detail citátu

Malá láska, když není opětována, se změní v přátelství, velká v nenávist. Davydov Sergej | Detail citátu

Kamkoliv jdeš nezapomeň s sebou vzít i srdce. Herbert Franklin Patrick Jr. | Detail citátu

Umění lásky je uměním do slova a do písmene a jako každé jiné umění má svoje větší i menší talenty a svoje génie. František Xaver Šalda | Detail citátu

Láska je nejsilnější ze všech vášní, neboť útočí zároveň na hlavu, srdce i tělo. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Neláska je beztrestná, a přece zasluhuje nejhoršího opovržení. Robert Burns | Detail citátu

Žádné dílo lásky nevzkvete z pocitu viny, ze strachu nebo z prázdnoty srdce, tak jako žádné účelné plány do budoucna nemohou vytvořit ti,kdo nejsou schopni žít právě nyní. Watts Alan | Detail citátu

Malá láska se může za jistých okolností zvrhnout ve velkou nenávist, velká láska jen v úplnou rezignaci. Böll Heinrich | Detail citátu

Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství. Dalajlama | Detail citátu

Láska je poezií života. Svatopluk Čech | Detail citátu

Láska, která se bojí překážek, je horší neúcty, horší nevěry, horší nelásky. Láska, která neriskuje svou zkázu, je neplodná. Georges Duhamel | Detail citátu

Učíme se zejména od toho, koho milujeme. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Láska je v přírodě všudypřítomná jako pohnutka, i jako odměna. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Láska je droga. Hamerníková Iva | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..