Úspěch dne je v jeho ránu, úspěch roku je v jeho jaru.

Autor citátu: Čínská přísloví     Téma: úspěch vs. neúspěch

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma úspěch vs. neúspěch

Chcete uspět? Zdvojnásobte počet svých neúspěchů! Tom Watson | Detail citátu

První známka úspěchu bývá někdy zároveň poslední známkou skromnosti. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Můj úspěch se podobá pokusu odhrabat Mount Everest pomocí čajové lžičky. Gerald Durrell | Detail citátu

Dopad velkého úspěchu rozvíří vítr drobných nepříjemností. Japonská přísloví | Detail citátu

Úspěch je potomkem odvahy. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Úspěch není nikdy definitivní. Neúspěch definitivní být může. N.N. | Detail citátu

Vavřínový věnec bývá často páskou přes oči. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Opravdový úspěch máme tehdy, když nám ho musí přiznat i závistivci. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pořádný úspěch máme teprve tehdy, když nám ho musí pochválit i závistivci. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Úspěchy jiných mě málo znervózňují. Horší by bylo, kdyby byly zasloužené. N.N. | Detail citátu

Popularita je trest, který vypadá jako ocenění. Ingmar Bergman | Detail citátu

Snazší je dosáhnout úspěchu, obtížnější si ho zasloužit. Albert Camus | Detail citátu

Větší tíhou jsou cizí úspěchy než vlastní neúspěchy. Blaise Pascal | Detail citátu

Jsou dvě možnosti, jak udělat kariéru: buď opravdu něco vykonat, nebo tvrdit, že jsme něco vykonali. Jsem pro první metodu, protože při ní není konkurence tak velká. Danny Kaye | Detail citátu

Největší naději na úspěch má to, co děláme s chutí. N.N. | Detail citátu

Úspěch je skoro to poslední, co se člověku odpouští. Truman Capote | Detail citátu

Svůj úspěch hodnoťte podle toho, čeho všeho jste se pro něj vzdali. Dalajlama | Detail citátu

Za každým úspěchem najdete člověka. Za neúspěchem těžko. Ladislav Muška | Detail citátu

Úspěch není cíl, je to cesta, je to směr, kterým jdete. Zig Ziglar | Detail citátu

Nikdy nedosáhneš velkého úspěchu, neriskuješ-li pád. William Feather | Detail citátu

Úspěch je dostat to, co chceš, a štěstí chtít to, co dostaneš. Earle Stanley Gardner | Detail citátu

Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska s nenávistí. N.N. | Detail citátu

Úspěchu ve svém oboru dosáhnete, pokud nevíte, jestli to, co děláte, je práce nebo zábava. Warren Beatty | Detail citátu

Úspěch záleží na tom, jak zareagujete na neočekávané příležitosti. Ross Perot | Detail citátu

Výhodou slávy je, že jsme známi i lidem, kteří nás neznají. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Úspěch se shání u platícího publika. Josef Čapek | Detail citátu

Úspěch zahubil mnoho lidí. Benjamin Franklin | Detail citátu

K tomu, aby člověk jednal, nemusí mít naději, a k tomu, aby vytrval, nemusí mít úspěch. Vilém III. Oranžský | Detail citátu

Tajemství úspěchu spočívá u některých lidí v tom, že říkají a dělají samé ztřeštěnosti, a všechno by rázem zkazili, jakmile by se začali chovat rozvážně. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Když máš úspěch, dozví se celý svět, jaký jsi. Když nemáš úspěch, dozvíš se, jaký je svět. Indická přísloví | Detail citátu

Obecně řečeno, úspěch odhalí nejhorší vlastnosti, zatímco pád ty nejlepší. George Abbot | Detail citátu

Ten den, kdy začnete věřit, že jste úspěšní, je rovněž dnem, kdy jste úspěšní být přestali. Herb Kelleher | Detail citátu

Většina lidí dělá všechno po ostatních. Úspěšní lidé to dělají před nimi. Charles Wilp | Detail citátu

Sebedůvěra je prvním tajemstvím úspěchu. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Nezdar není hanbou. Hanbou je bázeň před nezdarem. Latinská přísloví | Detail citátu

Neúspěch - nevyužít příležitost. Úspěch - zneužít příležitost. Karel Čapek | Detail citátu

Úspěch znamená dělat to nejlepší, co můžeme, s tím co máme. Úspěch spočívá v konání, nikoli v dostávání - v úsilí, ne ve vítězství. Wynn Davis | Detail citátu

Slavná osobnost je člověk, který po celý život těžce pracoval, aby se stal slavným, a pak nosí tmavé brýle, aby ho nikdo nepoznal. Fred Allen | Detail citátu

Úspěch mívá mnoho otců, neúspěch bývá sirotek. Maďarská přísloví | Detail citátu

Cena, kterou platíme za úspěch, bývá obvykle mnohem nižší než cena, kterou platíme za neúspěchy. Zig Ziglar | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..