Peníze vidí i slepí.

Autor citátu: Čínská přísloví     Téma: peníze

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma peníze

V životě není důležité, abychom měli peníze, ale aby je měli druzí. Sacha Guitry | Detail citátu

Peníze jsou sekera na rozpojení dobrých přátel. Malabarská přísloví | Detail citátu

Říká se, že peníze nedělají člověka šťastným - tím se jistě myslí peníze druhých. Jules Renard | Detail citátu

Dobrá pověst je lepší než peníze. Latinská přísloví | Detail citátu

Ex oriente lux, ex occidente luxus. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Bohatství je jako moucha. Někdy na orchideji - někdy na hnoji. Gruzínská přísloví | Detail citátu

Vše jednou opustíš a dědic rázem tvé obrovské jmění získá. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Chtěl bych jednou v životě vydělávat tolik peněz, abych si mohl dovolit žít tak, jak žiji. Peter Ustinov | Detail citátu

Zisk má příjemnou vůni, ať je jakéhokoli původu. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Finanční génius je člověk, který dovede vydělávat peníze rychleji, než je stačí jeho rodina utrácet. N.N. | Detail citátu

Věřil, že zelená barva uklidňuje. Vydržel se proto celé hodiny dívat na stokoruny. Lech Przeczek | Detail citátu

Nejvíce obdivujeme toho, koho peníze nechávají lhostejným. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Pohrdání bohatstvím u pánů filosofů byla jen oklika, jak si získat vážnost, když se jí nemohli těšit pro bohatství. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Peníze slouží k tomu, abychom učinili všechno, co jsme si nepřáli po stránce krásy a dobra. Salvator Dalí | Detail citátu

Získávej peníze pokud možno počestným způsobem, není-li to možné, tedy za každou cenu. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Cena peněz se mění podle účelu, k němuž jsou vypůjčeny. George Bernard Shaw | Detail citátu

Máte-li peníze, jste takřka bez chyby. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nezáviď boháčům! Jeden francouzský mudrc bystře podotkl, že často nosívají veselí nosičové v pozlacených nosítkách naříkajícího pána. Kozma Prutkov | Detail citátu

Šetrnost nad bohatství. Česká přísloví | Detail citátu

Je mnohem těžší získat první guinei než druhý milión. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Peníze jsou jako sníh, na který se lije horká voda. Čínská přísloví | Detail citátu

Peníze budou asi vždycky stejné. Jen lidské konání má mravní kategorii. Václav Klaus | Detail citátu

Lakomec není dobrý vůči nikomu, vůči sobě je však nejhorší. Publilius Syrus | Detail citátu

Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst. indiáni kmene Cree | Detail citátu

U většiny lidí máš cenu jen svého vlivu a svých příjmů. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

I když mám na kontě čtyři miliardy, musím myslet na to, že peníze už dnes nemají tu hodnotu jako kdysi. Paul Getty | Detail citátu

Peníze nám pomáhají rozvíjet svou vnější svobodu. Miloš Kopecký | Detail citátu

Lidé nechápou, jak velkým příjmem je šetrnost. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Cesta civilizace je dlážděna daňovými výměry. Spiro Agnew | Detail citátu

Za bohatstvím vždy je starost a roste touha stále více ho mít. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Skrblíci jsou nepříjemní současníci, ale příjemní předkové. Victor de Kowa | Detail citátu

Konečně vím, čím se liší člověk od zvířete - finančními starostmi. Jules Renard | Detail citátu

Mnozí dokáží utratit peníze za darebnosti a současně nemají na chleba. Hebrejská přísloví | Detail citátu

Peníze někdy dělají další peníze, jindy zase dluhy. Záleží na jejich majiteli. Lech Przeczek | Detail citátu

Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nadbytek bohatství je nedotknutelný úvěr, ke kterému je vlastník nadosmrti upoután, aby jej spravoval pro dobro společnosti. Andrew Carnegie | Detail citátu

Bohatství člověka nepotěší a starostem neuleví. Albius Tibullus | Detail citátu

S penězi to je zvláštní. Když už jich má člověk dost, tak je nepotřebuje. Charlie Chaplin | Detail citátu

Peníze nám pomáhají snášet chudobu. Alphonse Allais | Detail citátu

Hlad po bohatství roste spíše jeho užíváním než jeho nedostatkem a ctnost zdrženlivosti je vzácnější než ctnost trpělivosti. Michel de Montaigne | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..