Kdo má knihy, je šťasten, ještě šťastnější, kdo žádné nepotřebuje.

Autor citátu: Čínská přísloví     Téma: knihy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma knihy

Kniha spisovatele B o tom, jak mu manželka udělala ze života peklo, stojí už po léta na listině bestsellerů. Tantiémy za ni dostává teď spisovatelova vdova. Gabriel Laub | Detail citátu

Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá. N.N. | Detail citátu

Knihami mrtví poučují živé. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Jestliže čtení neovlivňuje náš život, konání a myšleni, tak je škoda číst. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli. Heinrich Heine | Detail citátu

Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih. William Saroyan | Detail citátu

S knihami je to jako s lidmi - jen velmi malý počet něco znamená, zbytek se ztrácí v množství. Voltaire | Detail citátu

Knihkupectví je jeden z mála důkazů, ze lidé stále myslí. Jerry Seinfeld | Detail citátu

Polští literáti mě nečtou, já zas nečtu je. Moje pomsta je každopádně kvantitativně větší. Karol Irzykowski | Detail citátu

Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky. Jean Cocteau | Detail citátu

Malá tečka ukončí i ten největší román. Leszek Kumor | Detail citátu

Mnozí lidé čtou jen proto, aby nemuseli přemýšlet. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. Francis Bacon | Detail citátu

Dům bez knih je jako tělo bez duše. Julius Zeyer | Detail citátu

Dobrá povídka musí být krátká, špatná ještě kratší. Emil Krotkij | Detail citátu

Kniha měla ten účinek, jaký obvykle dobré knihy mívají - hlupáci po ní zhloupli, moudří zmoudřeli a zbývající tisíce se nezměnily. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Knihy mají kolovat. Ale knihy půjčené se pohybují pouze po parabole. Gabriel Laub | Detail citátu

Nepsané zůstává, ale zůstává jen potud, pokud se čte. Miroslav Horníček | Detail citátu

Z každé napsané povídky by se měl konec a začátek vyškrtnout. Tam totiž mi spisovatelé nejvíce lžeme. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Čtení? Já nikdy nečtu! Čtení by mě nutilo myslet a myšlení narušuje moje předsudky. N.N. | Detail citátu

Nečti proto, abys odporoval a vyvracel, ani proto, abys věřil a pokládal za nezvratné, ale proto, abys věřil a uvažoval. Francis Bacon | Detail citátu

Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, komu jsi tu knihu ukradl. Ilja Ilf | Detail citátu

Kdo zabíjí člověka, zabíjí rozumnou bytost. Kdo však zabíjí dobrou knihu, zabíjí rozum sám. John Milton | Detail citátu

Skvělá kniha - nejprve ji zhltneme, pak si ji v klidu přečteme a nakonec si ji koupíme. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Lidstvo ukládá svou moudrost do knih, a proto samo zůstává blbé. Vladimír Jiránek | Detail citátu

I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Román je plod lidské iluze, že můžeme pochopit druhého. Ale co víme jeden o druhém? Nic! Jediné, co můžeme učinit je podat svědectví každý sám o sobě. Všechno ostatní je překročení naší pravomoci. Všechno ostaní je lež. Milan Kundera | Detail citátu

Člověk, jenž píše knihy, si myslí, že je moudřejší a vtipnější než ostatní lidstvo. Předpokládá, že může poučovat a bavit. Samuel Johnson | Detail citátu

Můžeme-li odpustit vydání špatné knihy, pak jen těm chudákům, kteří píší, aby se uživili. Moliére | Detail citátu

Kniha má schopnost dokazovat mi o člověku to, co nevidím, co o něm nevím. Maxim Gorkij | Detail citátu

Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila. Konfucius | Detail citátu

Nikdy nepůjčuj knihy, protože nikdo ti je nikdy nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní. Anatole France | Detail citátu

Hodnotu mají jen staré knihy. Novou si přece každý může napsat sám. Gabriel Laub | Detail citátu

Vzácný tisk je zapůjčená kniha, kterou jsme dostali zpět. N.N. | Detail citátu

Ach, jaká literatura by mohla vzniknout, kdyby básníci vkládali do psaní tolik horlivosti a fantazie jako pochopové do mučení svých obětí! Gabriel Laub | Detail citátu

Není-li kniha zrcadlem mocné individuality, je aspoň ještě zrcadlem zajímavých chyb ducha. Marcel Proust | Detail citátu

Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi. Anglická přísloví | Detail citátu

Některé knihy byly, jak se zdá, napsány ne proto, aby se z nich člověk poučil, ale aby se dověděl, že autor něco zná. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Dříve nesměly mladé dívky ani číst takové knihy, jaké dnes samy píší. N.N. | Detail citátu

Knihy, které každý chválí, jsou ty, které nikdo nečte. Anatole France | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..