Poznat svůj omyl znamená opravit svůj omyl.

Autor citátu: Čínská přísloví     Téma: omyly

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma omyly

Každý hlupák dovede hájit své omyly. Když však své chyby uznáte, cítíte se povzneseni a máte velikánskou radost. Andrew Carnegie | Detail citátu

Omyl může být skutečný, nebo domnělý - podle toho, zda jeho autor má pravdu, nebo ne. André-Pierre Dac | Detail citátu

Úsilí, s nímž skrýváme své chyby, by stačilo, abychom se jich zbavili. Michelangelo Antonioni | Detail citátu

Někteří lidé prostě žijí v dokonalé sibióze se svým omylem. Erich von Däniken | Detail citátu

Lidské chyby se vyvíjejí časem, tak jako vrásky na tváři. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Když si nepřiznáš svou chybu, uděláš další. Čínská přísloví | Detail citátu

Největší chybou člověka je, že má mnoho malých chyb. Jean Paul | Detail citátu

Nejasnost, toť říše omylu. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Chyba je, když věříš každému, ale chyba je i to, když nevěříš nikomu. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Mezi jinými nevýhodami smrtelné povahy je i ta slepota mysli, že nejenom jsme nuceni dopouštět se omylů, ale svoje chyby i milujeme. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic. Theodore Roosevelt | Detail citátu

Cizí chyby máme na očích, svoje za zády. Arabská přísloví | Detail citátu

Nejčastěji se mýlí ti, kdo nepřipustí, že by se kdy mohli mýlit. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Omyl je bez viny. Latinská přísloví | Detail citátu

Ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by dokázal vidět své chyby a sám před sebou se z nich obvinit. Konfucius | Detail citátu

Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než dějinami jeho omylů. Voltaire | Detail citátu

Neúspěšný je ten muž, který nedokázal využít vlastních chyb. Elbert Hubbard | Detail citátu

Kdo ti povídá o chybách druhých, bude i druhým povídat o chybách tvých. Thomas Mann | Detail citátu

Nelze být člověkem a nechybovat. Rabi Moses Ben Maimon Maimonides | Detail citátu

Napravovat staré chyby stojí často víc úsilí než dělat nové. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Každý někdy udělá chybu, ale je důležité si ji přiznat, ne z ní vinit okolí. Lee Iacocca | Detail citátu

Často upadáme do omylu, když si myslíme, že to, co nám druhý říká, si skutečně také myslí. Johannes Robert Becher | Detail citátu

Člověk se dopouští z nevědomosti chyb, které nelze napravit. Frank Harris | Detail citátu

Omyly moudrého člověka se podobají zatmění slunce. Když se mýlí, všichni to vidí a vidí i jeho nápravu. Čínská přísloví | Detail citátu

Chyby dělají člověka sympatickým. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Kdybychom byli bez chyb, nezpůsobilo by nám takovou radost odhalovat chyby druhých. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jestli neumíš udělat chybu, neumíš nic. Marva Collinsová | Detail citátu

Omyly mají skoro vždycky posvátný charakter. Salvator Dalí | Detail citátu

Dávejte mi co nejvíce plodných omylů plných zárodků myšlenek a nechte si své jalové pravdy. Vilfredo Pareto | Detail citátu

Je to víc než zločin - je to chyba! Charles Maurice Talleyrand-Périgord | Detail citátu

Mám opravdu štěstí. Vždy, když jsem se dopustil nějaké chyby, vyčítali mi ji. Konfucius | Detail citátu

Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, učiňte ihned kroky k nápravě. Dalajlama | Detail citátu

Pryč se starými omyly! Ať žijí nové omyly! Václav Dušek | Detail citátu

Nemá chyby - jen tu, že je bez chyb. Gaius Plinius Secundus Maior | Detail citátu

Člověk, který se dopustil chyby, není týž, kdo se jí dopustil. André Maurois | Detail citátu

Všichni máme dost sil na zveličení chyb těch druhých. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí, nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací. Tristan Bernard | Detail citátu

Dělá-li soupeř chybu, netřeba ho rušit. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Někteří lidé nedělají chyby, protože se nikdy nepokusili dělat něco, co stojí za to. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Není větší chyby, než přestat zkoušet. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..