Člověk není ani anděl ani hloupé zvíře. Neštěstí je, že se jím stává ve chvíli, kdy ze sebe začne dělat anděla.

Autor citátu: Blaise Pascal     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma lidé

Jak mnozí politováníhodní lidé jsou nehodní pomilování! Louis-Émile Bougaud | Detail citátu

Člověk je nedokonalý, ale dokonale si s tím poradí. Leszek Kumor | Detail citátu

Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy. A právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrost i ten druhý. Francis Bacon | Detail citátu

Každý člověk je zrozen pro druhého. Africká přísloví | Detail citátu

Lidská povaha se mění buďto po nějakém neštěstí nebo pod tíhou přibývajících let. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Pes, který štěká, nekouše. Člověk není pes. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk se nesmí pokoušet vstoupit do života druhých proti jejich přání. Francois Mauriac | Detail citátu

Člověk nikdy nedostane to, po čem touží, ve chvíli, kdy po tom touží. Jean Dutourd | Detail citátu

Ryba nemůže žít bez vody, člověk bez lidí. Uzbetská přísloví | Detail citátu

Člověk je vážen a nevážen nejen podle toho, co dělá, nýbrž i podle toho, co chce. Epikúros | Detail citátu

Člověk se učí jen na vlastní útraty. Arabská přísloví | Detail citátu

Lidé si libovolně vytvářejí obraz svých příbuzných nebo přátel. A když se potom ta jistá osoba nechová shodně s jejich představou, křičí: "Ty jsi se změnil, já tě nepoznávám!" Jean Dutourd | Detail citátu

Přestaň už vykládat o tom, jaký asi má být dobrý člověk. Raději už jím buď! Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Špatný nevěří, že existují dobří lidé. Ruská přísloví | Detail citátu

Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se při tom naučil něčemu, co měl rozhodně znát, než začal stavět. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Když pozoruji, jak jsou lidé zlí, nikdy se tomu nedivím, ale často se divím, že se nestydí. Karolína Světlá | Detail citátu

Někteří lidé považují nadutost za velikost, nelidskost za pevnost a posměvačství za duchaplnost. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Jsou lidé, jejichž obličej je nejnestoudnější částí jejich těla. Francisco de Goya | Detail citátu

O hodnotě člověka nerozhoduje co zná, ale co koná. Johann Gottlieb Fichte | Detail citátu

Ze všech tvorů jen člověk pije, ač nemá žízeň, jí, ač je bez hladu, mluví, ač nemá co říci. John Steinbeck | Detail citátu

Každý člověk se liší od druhého a s každým dnem se liší sám od sebe. Alexander Pope | Detail citátu

Zlozvyky - to co mají jiní lidé. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Jedna větev oheň nedělá, jeden člověk není ještě člověkem. Mongolská přísloví | Detail citátu

Zlozvyky - to, co mají jiní lidé. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Potřebuje-li něco zvíře, ví samo, kolik potřebuje. Potřebuje-li něco člověk, nepozná to. Démokritos | Detail citátu

Velký člověk je povznesen nad urážku, nespravedlnost, bolest i posměch, a byl by vlastně nezranitelný, kdyby netrpěl soucitem. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Také naši předkové věřili, že lidé budou v budoucnosti lepší - tím mínili nás! Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk je jediným zvířetem, které se může nudit, pociťovat nespokojenost a cítit se vyhnaným z ráje. Erich Fromm | Detail citátu

Jsou lidé, kteří se i vnitřně odívají, jak to vyžaduje móda. Berthold Auerbach | Detail citátu

Člověk nechce znát hranice svých možností. Bohuslav Hlinka | Detail citátu

Člověk tím méně potřebuje, čím méně si žádá. Latinská přísloví | Detail citátu

Člověk pozná sám sebe jen do té míry, do jaké pozná svět. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Každá mince a každý člověk mají dvě strany. Libanonská přísloví | Detail citátu

Pouze někteří lidé dovedou snést blahobyt - u druhých lidí samozřejmě. Mark Twain | Detail citátu

Člověk je temný tvor. Neví, odkud jde, ví málo o světě a nejméně o sobě. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Lidé jsou bezmocní jen tehdy, jestli-že to sami připustí. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Abychom světu porozuměli, musíme se od něj občas odvrátit. Abychom byli prospěšnější lidem, je třeba si je chvilku držet od těla. Albert Camus | Detail citátu

Až pocit odpovědnosti člověka mučí, zároveň ho žene, aby dosáhl nemožné. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Lidé proto hynou, ježto na rozdíl od hvězd stále kroužících nemohou připojit začátek ke konci. Alkmaión | Detail citátu

Člověk je na zemi proto, aby všemi směry prokopával chodby, i když dobře ví, že nikdy nedojde konce. Henri Troyat | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..