Člověk není ani anděl ani hloupé zvíře. Neštěstí je, že se jím stává ve chvíli, kdy ze sebe začne dělat anděla.

První česká AI aplikace zcela zdarma! Ulehčete si práci, stačí jeden klik..

Autor citátu: Blaise Pascal     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Lidé i události potřebují správný odstup. Co se nám nelíbí na dálku, zblízka se nám líbí ještě méně. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Ušlechtilý člověk se snaží za každou svou svobodu zaplatit nějakou novou povinností, novým úkolem. Karol Irzykowski | Detail citátu

Neschopní lidé bývají většinou schopni všeho. Ladislav Muška | Detail citátu

Každý člověk je zrozen pro druhého. Africká přísloví | Detail citátu

Člověk má takovou cenu jako jeho čas, nikoliv jako jeho doba. Gabriel Laub | Detail citátu

Jedna větev oheň nedělá, jeden člověk není ještě člověkem. Mongolská přísloví | Detail citátu

V každém případě jsem rád, že lidé budou jednou vědět, z jaké výše jsem klesl. Michel de Montaigne | Detail citátu

Přímý člověk je jako přímý bambus - také se s ním zřídkakdy setkáme. Japonská přísloví | Detail citátu

Člověk se má učit rozlišovat mezi tím, co poslouchati má a co slyšeti nemusí. Miroslav Horníček | Detail citátu

Kdo je moudrý? Ten kdo se dovede od každého něco přiučit. - Kdo je mocný? Kdo se vždy ovládne. - Kdo je bohatý? Ten kdo je spokojen. - A kdo je to? Nikdo. Benjamin Franklin | Detail citátu

Světové názory mnoha lidí jsou vpravdě směšné pevnosti. Christian Morgenstern | Detail citátu

Lidé na vysokých místech se musí vytahovat a nafukovat - jinak by zdola nebyli vidět. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdyby byli lidé schopni číst si navzájem myšlenky, vyhýbali by se jeden druhému. Immanuel Kant | Detail citátu

Člověk se odnaučil čekat. To je základní zlo naší doby. William Somerset Maugham | Detail citátu

Člověk, který vchází do bordelu není totožný z člověkem, který byl dekorován. Jsou to dvě složky jeho života naprosto na sobě nezávislé. Jean Dutourd | Detail citátu

Lidstvo si zasluhuje spíše obdivu, ba lásky, nežli nadávek. Ale když nadávek, tak hodně upřímných a hlasitých. Josef Čapek | Detail citátu

Kdyby mělo platit, že lidé budou provinění oplácet proviněním, bezpráví bezprávím, jaké pohromy by z toho vzešly? Michel de Montaigne | Detail citátu

Člověk má neodolatelné puzení domnívat se, že ho není vidět, když on nic nevidí. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Někteří lidé dovedou opravovat jen cizí názory, nikoli vlastní. Jean Paul | Detail citátu

Všichni lidé jsou herci. Kde pro ně vzít repertoár? Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Čím víc lidé mají, tím více si přejí. Latinská přísloví | Detail citátu

Člověk by chtěl být gigantem - a je hovno kamaráde. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Šváb australský si prý sám ukousne křídla, jakmile dosáhne dospělosti. Jak lidské! Gabriel Laub | Detail citátu

Až pocit odpovědnosti člověka mučí, zároveň ho žene, aby dosáhl nemožné. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Velký člověk je povznesen nad urážku, nespravedlnost, bolest i posměch, a byl by vlastně nezranitelný, kdyby netrpěl soucitem. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Bylo by užitečnější studovat více lidi než knihy. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Lidé, kteří to ve světě někam dotáhnou, jsou ti, kteří vstanou a podle okolností hledají takové, které potřebují a když je nemohou nalézt, tak si je vytvoří. George Bernard Shaw | Detail citátu

Zlý člověk, když sám hyne, rád by celý svět zahubil. Česká přísloví | Detail citátu

Žádný člověk by nesnesl život, kdyby znal hodinu své smrti. Axel Munthe | Detail citátu

Poučení najde člověk ve světě častěji než útěchu. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Smíš být člověkem, ale ne pro sebe, jen pro jiné. Ludwig van Beethoven | Detail citátu

Lidé vždycky hledají nějaký smysl, i když se z toho zrodí nesmysl. Erich von Däniken | Detail citátu

Dva lidé, kteří se drží věci, mají větší cenu než osm lidí, z nichž každý má jiný názor. George Bernard Shaw | Detail citátu

Člověk je vážen a nevážen nejen podle toho, co dělá, nýbrž i podle toho, co chce. Epikúros | Detail citátu

Lidé skrývají ze slabosti a ze strachu před pošklebky své nejmilejší, nejstálejší a mnohdy nejctnostnější náklonnosti. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Tvrzení, že člověk je nejušlechtilejší stvoření na světě, si lze vysvětlit tím, že mu to žádně jiné stvoření nevyvrátilo. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Byl to dobrý člověk, ale věšejí i lepší. Polská přísloví | Detail citátu

Kde člověka neznají, berou ho podle toho, jak vypadá. Francouzská přísloví | Detail citátu

Lidé vyhledávají radovánky, zmítajíce se sem a tam jen proto, že cítí prázdnotu svého života, ale necítí prázdnotu té nové zábavy, která je vábí. Blaise Pascal | Detail citátu

Člověk je zvláště sváděn věcmi, které připomínají jiné, představují je, nebo napodobují. Avicenna | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..