Pravý smysl bohatství tkví v tom, aby z něho bylo štědře rozdáváno.

Autor citátu: Blaise Pascal     Téma: peníze

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma peníze

Tulák je člověk, který by se nazýval turistou, kdyby měl peníze. Julian Tuwim | Detail citátu

Peníze mají velkou cenu tehdy, když jimi pohrdáme. Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Peníze jsou chytrost hloupých. Horanský | Detail citátu

Vymáhat daně znamená škubat husu tak, abychom získali co nejvíce peří s co nejmenším syčením. Jean Baptiste Colbert | Detail citátu

Peníze vidí i slepí. Čínská přísloví | Detail citátu

Skrblíci jsou nepříjemní současníci, ale příjemní předkové. Victor de Kowa | Detail citátu

Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu. Albert Einstein | Detail citátu

Když nemáš peníze, nezatouží nikdo tě vidět. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Je mnohem těžší získat první guinei než druhý milión. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Peníze jsou jako sníh, na který se lije horká voda. Čínská přísloví | Detail citátu

Nech člověka vyrábět něco lépe a prodávat levněji, než to bylo vyráběno a prodáváno vždy před tím a nech jej, aby se pro to rozhodl, a peníze přijdou. Henry Ford | Detail citátu

Peníze nám pomáhají snášet chudobu. Alphonse Allais | Detail citátu

Cesta civilizace je dlážděna daňovými výměry. Spiro Agnew | Detail citátu

Světem vládnou peníze a náhody. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Peníze špiní ruce, když je jich málo. Když je jich hodně, myjí je. Pitigrilli | Detail citátu

Na břich si lehnouti a hřbetem se přikrýti. Česká přísloví | Detail citátu

Máš-li zdárného syna, k čemu je ti bohatství? Máš-li nezdárného syna, k čemu je ti pak bohatství? Turecká přísloví | Detail citátu

Peníze nesmrdí. Vespasiánus | Detail citátu

Nadbytek neznamená bohatství. Jan Werich | Detail citátu

Kdo podlehne moci peněz, nemůže být spravedlivý. Démokritos | Detail citátu

U většiny lidí máš cenu jen svého vlivu a svých příjmů. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Láska k penězům roste, jak přibývá samotných peněz. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

K nebezpečné koncentraci majetku nedojde. Dokud existují tři instituce - berní úřad, manželství a potomstvo. Jacques Tati | Detail citátu

Soudci jako třída prokazují při stanovení alimentů onu lehkomyslnou štědrost, s níž se setkáváme jen u lidí, kteří rozdávají cizí peníze. Pelham Grenville Wodehouse | Detail citátu

Věřil, že zelená barva uklidňuje. Vydržel se proto celé hodiny dívat na stokoruny. Lech Przeczek | Detail citátu

Boháči jsou velmi dobročinní. Chápou, že musejí platit výkupné za své bohatství. George Bernard Shaw | Detail citátu

Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik. Henry Ford | Detail citátu

Vysvětlil jsem mu, že mám prostý vkus a že si nepřejí nic nápadného, ať to stojí cokoli. Art Buchwald | Detail citátu

Beztrestnost - bohatství. N.N. | Detail citátu

Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Pravý smysl bohatství tkví v tom, aby z něho bylo štědře rozdáváno. Blaise Pascal | Detail citátu

Ne to, co mám, ale to, co vím, je mým bohatstvím. Thomas Carlyle | Detail citátu

Peníze prý vynalezli Féničané. To není umění. My je musíme vynalézat stále. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Líbil by se mi život chudáka se spoustou peněz. Pablo Picasso | Detail citátu

I když mám na kontě čtyři miliardy, musím myslet na to, že peníze už dnes nemají tu hodnotu jako kdysi. Paul Getty | Detail citátu

Vše jednou opustíš a dědic rázem tvé obrovské jmění získá. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Chtěl bych jednou v životě vydělávat tolik peněz, abych si mohl dovolit žít tak, jak žiji. Peter Ustinov | Detail citátu

Někdo udělá za peníze všechno. I dobrý skutek. José Eustasio Rivera | Detail citátu

Čím více lidé mají, tím více chtějí. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Nejvíce obdivujeme toho, koho peníze nechávají lhostejným. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..