Umění a život má totožný smysl.

Autor citátu: Blaise Pascal     Téma: umění

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma umění

Umění je tak velké, že vyplňuje celého člověka. Gustave Flaubert | Detail citátu

Umění je nejvyšší radostí, kterou člověk dává sám sobě. Karl Marx | Detail citátu

Umění se nás musí zmocňovat, musí nás strhnout. Tímto způsobem sděluje umělec ostatním své vášnivé fluidum. Auguste Renoir | Detail citátu

Veškeré umění je zcela neužitečné. Oscar Wilde | Detail citátu

Kdož uměním a učením pohrdá, jest podoben k tomu, kterýž by chtěl sukně, kabáty etc. sobě i jiným šíti, avšak krajčovského řemesla by neuměl, jemu se učiti nechtěl, ale je haněl a potupoval. Jan Blahoslav | Detail citátu

Architekt je člověk, který má místo fantazie pravítko. Andrea Mutnjakovič | Detail citátu

Udidlo pro Pegasa se vkládá do úst jezdcovi. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním. Jan Bauch | Detail citátu

Umění je nepostradatelné, aby člověk byl schopen poznávat a měnit svět - ale nepostradatelné také pro kouzlo, jež je v něm skryto. Ernst Fischer | Detail citátu

Umělecké dílo je prohlašováno za nesrozumitelné podle staré zásady ze Švejka: "Das ist aber eine Hure, sie will nicht mit mír schlafen." Gabriel Laub | Detail citátu

Pegas toho musí vydržet víc než kůň. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Umění není demokratické. V umění nemusí vždycky nutně vyhrát dobrý žák. Vyhraje vyvolený, ten, který se rodí s malou hudbou v sobě a umí vidět pravdu světa. Jean Dutourd | Detail citátu

Příroda je dílo vesmíru, umění však dílem člověka. Karel Čapek | Detail citátu

Svět přišel o mnoho výborných kuchařů proto, že se dali na umění. Paul Gauguin | Detail citátu

Umění tu není proto, aby sladilo chvíle našeho volna a dávalo své tvůrčí potvrzení našim pocitům, našemu vkusu. Umění je tu proto, aby narušovalo zvyky, návyky a zlozvyky našich smyslů. A jejich lenost. Miroslav Horníček | Detail citátu

Kletba umělce - je-li po celý život posuzován lidmi, kteří mají méně fantazie, vkusu a citu než on. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Umění je květ života celé společnosti. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Život je zrcadlo a umění skutečnost. Život napodobuje umění daleko více, než umění napodobuje život. Oscar Wilde | Detail citátu

Umělec musí milovat život a ukazovat nám, že je krásný. Bez něho bychom o tom pochybovali. Anatole France | Detail citátu

Umělec musí mít životní názor, ale nemá ho nakládat na hřbet své tvorby jako na soumara. Má-li filozofii, projeví se u něho, i kdyby maloval samá zátiší se dvěma slanečky. Jiří Mucha | Detail citátu

Umění není přizpůsobení se jedné skutečnosti, nýbrž konkurencí s ní vůbec. Josef Čapek | Detail citátu

Umění, jen si to přiznejme, je v moderním světě hodně nedbalou věcí. Ale právě tak vysoce vzácnou, hodnou vysoké náruživosti. Josef Čapek | Detail citátu

Umělci mají ukazovat, jak krásný je život. Bez jejich tvorby bychom mohli mít velké pochybnosti. Anatole France | Detail citátu

Jsou židle, které jsou uměleckými díly. Mně jsou milejší ty pohodlné. Gabriel Laub | Detail citátu

V umění nejsou jen samí bohové. Na jednoho Apollóna připadají dva páry koní. Emil Krotkij | Detail citátu

Není třeba věřit tomu, co umělec říká. Věřte tomu, co dělá. Jedině na tom záleží. N.N. | Detail citátu

Tolik pohodných - a jen jeden Pegas! Ivan Cimerman | Detail citátu

Nejen znásilnění činí umění neplodným, také sebeukájení. Gabriel Laub | Detail citátu

Věda je všem národům společná, v umění však musejí dbát vlastního charakteru. Giuseppe Verdi | Detail citátu

Cílem umění není sen, nýbrž život. Romain Rolland | Detail citátu

Uspěšný umělec je ten, kdo vydělá víc, než jeho žena stačí utratit. Úspěšná žena je ta, které se podaří nalézt takového muže. Sacha Guitry | Detail citátu

Umění je jako slunce, které se taky nikomu nevtírá. Když zatáhne záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže je to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě. Jan Werich | Detail citátu

Umění přece snad jest asi požitkem a potřebou. Nasvědčuje tomu skutečnost, že většina lidské společnosti ráda se obklopuje nepěknými náhražkami umění. Josef Čapek | Detail citátu

Umělecká tvorba je proces, ve kterém se autor často odsoudí sám. Ladislav Muška | Detail citátu

Laciná popularita bohužel neznamená, že umělec hraje zadarmo. N.N. | Detail citátu

Umění vyvolává přání uskutečnit sen. Dává důvěru, že ten sen uskutečnitelný je. Jiří Mucha | Detail citátu

Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Umění je umělcům nutností, ale nikdy ne podnikatelstvím. Investovat šikovnost s nadějí na výnos náleží spekulantům. Umění musí být umělci osudem, nikoliv živností. Josef Čapek | Detail citátu

Jen umění nám dává možnost vypovědět i to, co sami nevíme. Gabriel Laub | Detail citátu

I chrám umění má své kostelníky a své žebráky. Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..