Lidé vyhledávají radovánky, zmítajíce se sem a tam jen proto, že cítí prázdnotu svého života, ale necítí prázdnotu té nové zábavy, která je vábí.

Autor citátu: Blaise Pascal     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Pořádní lidé říkáme obvykle těm, kteří jednají jako ostatní. Anatole France | Detail citátu

Historie nás učí, že lidí a národy se chovají moudře teprve tehdy, když vyčerpali všechny ostatní možnosti. Abba Eban | Detail citátu

Co je člověk - že by se neměl vzdát všeho kvůli člověku. Christian Morgenstern | Detail citátu

Někteří lidé jsou slavní a jiní si toho zasluhují. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Naše úsudky o bližních by nikdy neměly být prohlašovány s konečnou platností. Člověk je příliš složitý, než aby mohl být tříděn a vtěsnán do nějaké formule. Zdeněk Jirotka | Detail citátu

Mnoho dá člověku svět, ale když chce člověk dát něco světu, musí sedět na svém malém poli a dřít jako nádeník. Karel Čapek | Detail citátu

Myslím si o každém člověku to nejhorší. I o sobě. A zmýlil jsem se jen málokdy. Johann Nepomuk Nestroy | Detail citátu

Člověk je totiž paradoxní, a to se změnit nedá. Carl Gustav Jung | Detail citátu

Až pocit odpovědnosti člověka mučí, zároveň ho žene, aby dosáhl nemožné. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Člověk, který se domnívá, že se na světě udrží jen penězi, má vlastně o sobě pranízké vědomí. Josef Čapek | Detail citátu

Zlozvyky - to, co mají jiní lidé. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Lidé jsou bezmocní jen tehdy, jestli-že to sami připustí. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství. Jan Werich | Detail citátu

Člověk ani neví, kolika lidem ublížil. Karel Čapek | Detail citátu

Spíš člověk v ústech žár a žhavý plamen snese, než tajemství by skryl. Gaius Petronius | Detail citátu

Člověk se nesmí pokoušet vstoupit do života druhých proti jejich přání. Francois Mauriac | Detail citátu

Nadšenci bez schopností jsou nebezpeční lidé. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Někteří lidé začínají mluvit o chvíli dříve, než začnou myslet. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Na světě jsou dvojí dobří lidé - mrtví a ti, kteří se doposud nenarodili. Julius Zeyer | Detail citátu

Člověk je temný tvor. Neví, odkud jde, ví málo o světě a nejméně o sobě. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Je zajímavé, jak jsou k vám lidé milí, když vědí, že jdete pryč. Michael Arlen | Detail citátu

Člověk nechce znát hranice svých možností. Bohuslav Hlinka | Detail citátu

Dokonale čestní lidé neexistují, ale každý pořádný člověk má jeden hlavní předmět své cti a několik menších. George Bernard Shaw | Detail citátu

Dospělý je člověk, který už ví, že proti blbům nic nezmůže. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. Jan Werich | Detail citátu

Člověk obvykle považuje za nemožné to, co se dosud nestalo. Plinius | Detail citátu

Lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Kdyby mělo platit, že lidé budou provinění oplácet proviněním, bezpráví bezprávím, jaké pohromy by z toho vzešly? Michel de Montaigne | Detail citátu

Člověk dosáhne všeho, co si umíní, jen když to chce doopravdy. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Lidé, jako ostatní živočichové, se navzájem milují právě v tom, co je blízké jejich horší polovině. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Člověk žije, umírá, neví ani, jak žije, ani jak umírá. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek. Čínská přísloví | Detail citátu

Někteří lidé žijí s tak samozřejmou rutinou, že se nám nechce věřit, že žijí poprvé. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Pouze někteří lidé dovedou snést blahobyt - u druhých lidí samozřejmě. Mark Twain | Detail citátu

Když pomyslím na to množství nepříjemných lidí, o nichž vím, že odešli na onen lepší svět, jsem si jist, že peklo vůbec nebude tak zlé. Mark Twain | Detail citátu

Často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, také musí žít s námi. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Bible nás učí milovat jak své bližní, tak své nepřátele. Pravděpodobně proto, že jsou to jedni a tíž lidé. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Když jsou lidé průměrní, neznamená to, že musí být skromní. Naopak, jsou pyšní na to, že jsou průměrní. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká, nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co dělá. Vladimír Iljič Lenin | Detail citátu

Lidé nemající nikdy čas dosáhnou nejméně. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..