Jesliže četba nemá vliv na náš život, činy a myšlení, pak je škoda číst.

Autor citátu: Anton Pavlovič Čechov     Téma: knihy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma knihy

Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než-li je přečtete. Henry David Thoreau | Detail citátu

Tak jako nemáš jíst jen pro chuť, tak nesmíš číst jen pro zábavu. John Ruskin | Detail citátu

Polští literáti mě nečtou, já zas nečtu je. Moje pomsta je každopádně kvantitativně větší. Karol Irzykowski | Detail citátu

Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem. Eda Kriseová | Detail citátu

Nikdy jsem si zvlášť nepotrpěl na knihy, protože v nich trvá moc dlouho, než autor vylíčí barvu očí všech postav. Will Rogers | Detail citátu

Nejlepší knihy jsou takové, které člověku říkají, co už sám ví. George Orwell | Detail citátu

Byla to kniha, která zasluhovala přeložit do nějakého zcela nepoužívaného jazyka. Emil Krotkij | Detail citátu

Kdo má knihy, je šťasten, ještě šťastnější, kdo žádné nepotřebuje. Čínská přísloví | Detail citátu

K dobré knize je třeba dobrých čtenářů. Victor Hugo | Detail citátu

Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla. John Ruskin | Detail citátu

Knihkupectví je jeden z mála důkazů, ze lidé stále myslí. Jerry Seinfeld | Detail citátu

Drazí-li se kniha s hlavou a zaduní to, je to vždy vinou knihy? Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Fráze a lež je smrtelným hříchem literatury. Ernst Fischer | Detail citátu

Čím více je v knize pomlček, tím méně je v ní myšlenek. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Slabá kniha je jako slabá žena. Kdekdo se s ní vyspí. Milan Kenda | Detail citátu

Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého. Čínská přísloví | Detail citátu

Spálené knihy osvítily svět. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Člověk čte knihu, ale chápe jen to, co má v hlavě. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky. Bernard Bolzano | Detail citátu

Zrušte půjčování knih - bacily se šíří z nich! Karel Konrád | Detail citátu

Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

V literatuře je po lehké stravě větší poptávka než po silné výživě. Aleksander Świetochowski | Detail citátu

Rozumím si s veřejností velmi dobře. Ona neposlouchá, co já říkám, a já zase neříkám, co by ona chtěla poslouchat. Karl Kraus | Detail citátu

O knize se dá soudit i podle názvu. Anglická přísloví | Detail citátu

Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse. Latinská přísloví | Detail citátu

Člověk, jenž píše knihy, si myslí, že je moudřejší a vtipnější než ostatní lidstvo. Předpokládá, že může poučovat a bavit. Samuel Johnson | Detail citátu

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Jeho nejoblíbenější četbou byly vkladní knížky. Lech Przeczek | Detail citátu

Čtenář to má dobré - může si své autory vybrat. Kurt Tucholsky | Detail citátu

Jsou dva druhy knih. Jedny zkrášlují náš život, druhé náš byt. N.N. | Detail citátu

Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá. N.N. | Detail citátu

Nepsané zůstává, ale zůstává jen potud, pokud se čte. Miroslav Horníček | Detail citátu

Mnozí lidé čtou jen proto, aby nemuseli přemýšlet. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Dílo mluví samo za sebe, má-li ke komu. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Některé politologické, sociologické nebo psychologické knihy jsou vynikající - dokáží na šesti stech stránkách vyjádřit skoro tolik jako jeden vtip. Gabriel Laub | Detail citátu

Není-li kniha zrcadlem mocné individuality, je aspoň ještě zrcadlem zajímavých chyb ducha. Marcel Proust | Detail citátu

Jeho romány byly nuda. Zato na vysoké stylistické úrovni. Ladislav Muška | Detail citátu

Čtení? Já nikdy nečtu! Čtení by mě nutilo myslet a myšlení narušuje moje předsudky. N.N. | Detail citátu

Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih. Thomas Carlyle | Detail citátu

Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu. Denis Diderot | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..