Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi.

Autor citátu: Anglická přísloví     Téma: knihy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma knihy

Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než-li je přečtete. Henry David Thoreau | Detail citátu

Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas a znovu, není třeba ji číst vůbec. Voltaire | Detail citátu

Antologie je jako všechny švestky a kousky pomerančů vyloupané z koláče. Walter Raleigh | Detail citátu

Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem. Eda Kriseová | Detail citátu

Nepsané zůstává, ale zůstává jen potud, pokud se čte. Miroslav Horníček | Detail citátu

Slovník je celý vesmír v abecedním pořádku. Anatole France | Detail citátu

Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Nechal se vyfotografovat před knihovnou a tvářil se přitom, jako by všechny ty knihy sám sepsal. Emil Krotkij | Detail citátu

Čím více je v knize pomlček, tím méně je v ní myšlenek. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Zjistil jsem, že se z knihy velmi poučím, ale samy ze mne člověka neučiní. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Knihkupectví je jeden z mála důkazů, ze lidé stále myslí. Jerry Seinfeld | Detail citátu

Nečti proto, abys odporoval a vyvracel, ani proto, abys věřil a pokládal za nezvratné, ale proto, abys věřil a uvažoval. Francis Bacon | Detail citátu

Tam kde se pálí knihy, posléze se upalují lidé. Heinrich Heine | Detail citátu

I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Jeho knihy sloužily tak vysokým ideálům, že přestaly sloužit ke čtení. Ladislav Muška | Detail citátu

Jestliže čtení neovlivňuje náš život, konání a myšleni, tak je škoda číst. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Neexistuje morální nebo nemorální kniha. Knihy jsou buď dobře nebo špatně napsané. Oscar Wilde | Detail citátu

Popisovat, to není nic. Duch díla se musí vyhnout všem zbytečným slovům. N.N. | Detail citátu

Školní mládež nemá ráda Shakespeara, protože se jí zdá, že jeho dílo je pouze souhrnem citátů. Norbert Wiener | Detail citátu

Dům bez knih je jako tělo bez duše. Julius Zeyer | Detail citátu

Slovníky jsou jako hodiny. Nejhorší je lepší než žádný a ani ty nejlepší nelze brát za zcela spolehlivé. Samuel Johnson | Detail citátu

Kniha má schopnost dokazovat mi o člověku to, co nevidím, co o něm nevím. Maxim Gorkij | Detail citátu

Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Ti, kdož mají útlé tělo, dodávají mu mohutnosti vycpávkami. Ti, kdož mají nanicovatou látku, nafukují ji slovy. Michel de Montaigne | Detail citátu

Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu. Denis Diderot | Detail citátu

Člověk, jenž píše knihy, si myslí, že je moudřejší a vtipnější než ostatní lidstvo. Předpokládá, že může poučovat a bavit. Samuel Johnson | Detail citátu

Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky. Jean Cocteau | Detail citátu

Pro čtenáře je dobrá kniha nejlevnějším koníčkem, pro autora nejdražším. Gabriel Laub | Detail citátu

Rozumím si s veřejností velmi dobře. Ona neposlouchá, co já říkám, a já zase neříkám, co by ona chtěla poslouchat. Karl Kraus | Detail citátu

Bibliofil má ke knihám zhruba stejný vztah jako filatelista k zeměpisu. Karl Kraus | Detail citátu

Knihy mají kolovat. Ale knihy půjčené se pohybují pouze po parabole. Gabriel Laub | Detail citátu

Konec dílo krášlí. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Inspirace - to je, když člověk dře jako kůň. Pjotr Iljič Čajkovskij | Detail citátu

Knihy, které každý chválí, jsou ty, které nikdo nečte. Anatole France | Detail citátu

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Zdá-li se vám, že použité přídavné jméno nesedí, vyškrtněte je vůbec. Mark Twain | Detail citátu

Nejdříve si knihu koupíš, potom si ji přečteš. Kolik spisovatelů by zemřelo hladem, kdyby tomu bylo naopak. Karl Kraus | Detail citátu

Můžeme-li odpustit vydání špatné knihy, pak jen těm chudákům, kteří píší, aby se uživili. Moliére | Detail citátu

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky. Bernard Bolzano | Detail citátu

Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, komu jsi tu knihu ukradl. Ilja Ilf | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..