Láska, když je skutecne velká, nemusí být opětována.Stačí sama sobě.

Autor citátu: Amado Jorge     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Láska a přátelství se vylučují. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Láska nespočívá ve štěstí, ale v jeho představě. Johan Christian Günther | Detail citátu

Miláčku, zapomeňme na všechno, co se mezi námi nestalo. Ionesco | Detail citátu

Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska. Mill John Stuart | Detail citátu

Láska je hnutí, které nutí, dva lidi do blnutí. N.N. | Detail citátu

Zeptáš-li se mudrce, co je láska, odpoví, že je to kladný projev nenávisti. Giacomo Casanova | Detail citátu

Láska má mnoho tváří. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Trojí láska spaluje lidská srdce - láska k penězům, láska k rozkoším a láska k přetvářce. František Ladislav Čelakovský | Detail citátu

Láska je klec, která je příliš těsná pro přelétavé ptáky. Louis Fürnberg | Detail citátu

Po celém světě vidíme důkazy zaslepení, a přesto nechceme prohlédnout, zaslepení je společné všem lidem. T.A.Harris | Detail citátu

V mládí jsem se dokázal zamilovat i do dámského kola. Landovský Pavel | Detail citátu

Je možné milovat a přitom nebýt šťastný. Je možné být šťasný a nemilovat. Ale milovat a být přitom šťastný, to by byl zázrak. Honoré de Balzac | Detail citátu

Veliká láska? Já myslím, že to je, když dva lidé se dovedou snášet po celý život, oddaně a věrně. Karel Čapek | Detail citátu

Láska z rozumu je zločin. Láska ze soucitu sebevražda. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Mnohem lepší je žít bez štěstí než bez lásky. Shakespeare William | Detail citátu

Milování je jediná dřina, která stojí za to... J. S. GILLETT | Detail citátu

Láska smyslná je láska, která jedině má smysl. Fišer Oldřich | Detail citátu

Na druhých milujeme své naděje. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Láska s sebou vždycky přináší přirozené vášnivé opojení, které nás přitahuje, a když toto opojení zmizí - a jednou zmizet musí - zůstane buď zklamání, nebo krásná skutečnost, přátelství, kamarádství a soulad. John Erskine | Detail citátu

Jen o lásce k sobě může člověk prohlásit, že je absolutně nezištná. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Láska může být šťastná, nikdy však veselá. Veselost je projevem lehkovážnosti. Theodore Dreiser | Detail citátu

Nejvznešenější představy o lásce mají ti, kteří ji nikdy nepoznali. Gabriel Laub | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Maxim Gorkij | Detail citátu

Byli jsme dva a měli jen jedno srdce. Villon Francois | Detail citátu

Všeho, čeho se dotkne láska, je zachráněno od smrti. Romain Rolland | Detail citátu

Láska má mnoho tváří. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Lépe být smutný s láskou, než veselý bez ní. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl i smrt bude míti smysl. Šalda František Xaver | Detail citátu

Co nám udělá stáří, když jsme dva? Stendhal | Detail citátu

Pokud mě miluješ míň, znamená to, žes mě nemilovala nikdy. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Vše, co se v životě člověka odehrává bez lásky, je nudné, unavuje člověka a vyvolává v něm deziluzi nad smyslem života. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Ctnosti, které nás mohou šťastně převést z dočasnosti do věčnosti, jsou pokora a láska. Giovanni Bosco | Detail citátu

Milovat znamená uvolňovat napětí. Freud Sigmund | Detail citátu

Láska - odpouští všechno, anebo nic. Honoré de Balzac | Detail citátu

Všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněné od smrti. Rolland Romain | Detail citátu

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti, čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje. Rotterdamský Erasmus | Detail citátu

Pravá láska není to, co s nám na druhém líbí, ale co se nám na něm neoškliví. Wilhelm Bush | Detail citátu

To, co nás činí v lásce šťastnými, je nešťastná láska. George Gordon Byron | Detail citátu

Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Každá nešťastná láska zčeří v člověku hladinu jeho duše jako kámen hozený do vody. Pearl Bucková | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..