Kdo byl stvořen, aby miloval, bude všechny milovat, i když jimi bude nenáviděn.

Autor citátu: Alexej Nikolajevič Arbuzov     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

V lásce se střídá radost a bolest. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Láska je něco co nás potká, za co nemůžeme. John Erskine | Detail citátu

Bože, požehnej mi milováním, ale jen mě netrestej zamilovaností! Vladimír Burič | Detail citátu

Stůněme na pláži zalité studeným sluncem. Rýma naší neupřímnosti se prodrala jako vyrážka do zmačkaných kapesníků našich tváří. Neznámý autor | Detail citátu

Vše, oč usilujeme, děláme jenom za tím účelem, abychom dokonaleji milovali. Myslíme, učíme se, pracujeme i odpočíváme právě proto, aby smysl našeho poslání na světě, to je láska, byl plnější. Giacomo Casanova | Detail citátu

První vzdech lásky je posledním povzdechem moudrosti a rozvahy. Bertolt Brecht | Detail citátu

Láska k národu vlastnímu nemusí a nemá znamenat nenávist k národu jinému. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

V mládí jsem se dokázal zamilovat i do dámského kola. Landovský Pavel | Detail citátu

A kdyby pravdou bylo vše, a láska jenom snění, já bych se k spánku položil a nechtěl probuzení. Hálek Vítězslav | Detail citátu

Láska je štěstí bez klidu. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Hned za láskou kráčí v jedné řadě nenávist, jež ji zastupuje. Ludwig van Beethoven | Detail citátu

Člověk zamilovaný sám do sebe má tu výhodu, že má málo soků. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Pravá láska není to, co s nám na druhém líbí, ale co se nám na něm neoškliví. Wilhelm Bush | Detail citátu

V lásce má větší cenu to co je dovoleno si vzít, než to co se dává samo. Ortega y Gasset Jose | Detail citátu

Láska je příliš cenná, než aby se ztrácela. Alfred Tennyson | Detail citátu

Láska, víno a noc, to nemůžeš k mírnosti radit. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost. Pierre Corneille | Detail citátu

My říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom houfu nemůžeme všechny rozeznat. Čapek Karel | Detail citátu

Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu. Jean-Richard Bloch | Detail citátu

Šílenství nikdy nejde tak daleko, aby se člověk zamiloval do paprsku, který se mihne na obzoru. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Jen láska zná umění jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemužeme mít ... Kárová Dominika | Detail citátu

Láska je poezií života. Svatopluk Čech | Detail citátu

Láska je jen obal citů, jejich pozlátko, ale jejím jádrem je bolest. Konstantin Dmitrijevič Balmont | Detail citátu

Láska je zdlouhavý proces jeho ukončování. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Ve sběratelství a v milování musí být člověk nevybíraví. Stanislas Jean de Boufflers | Detail citátu

Láska je jako hnutí, co nutí dva blázny do blbnutí ... Terinka | Detail citátu

Domníváme-li se, že toho druhého máme rádi jen z lásky k němu, velmi se klameme. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Přátelství je nejlepším darem, jaký si člověk může věnovat. Neznámý autor | Detail citátu

Když jde o lásku, tak mnoho ještě pořád není dost. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Porozumění bez přízně je nemožné. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Láska spočívá v tom, že se nám líbí právě ten, kdo je pro ostatní nezajímavý. Étienne Bonnot de Condillac | Detail citátu

Lehko se dáme oklamat tím, koho milujeme. Moliére | Detail citátu

Každá žena má slabost na pitomce, poněvadž si myslí, že zpitoměli z lásky k ní. Žáček Jiří | Detail citátu

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti. Čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Jak věčně jednotvárná a neměnná jsou slova lásky - a jak bohatá je naproti tomu stupnice nadávek! Remarque Erich Maria | Detail citátu

Šťasten , kdo odvahu má svou lásku skutečně hájit. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem. Sandová George | Detail citátu

Vracíme-li se k sobě, doporučuje se použít sjízdných cest. André Breton | Detail citátu

Láska kvete jen v bolesti. Čím jsou vyznání milenců, ne-li výkřikem úzkosti? Anatole France | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..