Další citáty pro téma láska

Každá holka někoho má, dokud není s Tebou. Samotáři | Detail citátu

Až se mě jednou zeptáš, co je pro mě důležitější, jestli ty nebo můj život a já odpovím, že můj život, nezlob se, protože ty nevíš, že můj život jsi ty. IMAGER | Detail citátu

Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost. Erich Fromm | Detail citátu

Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem. Achard Marcel | Detail citátu

Lásku si nelze vynutit ani vyloudit lichotkami, přichází sama, nehledaná, nečekaná, nežádaná. Pearl Bucková | Detail citátu

Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light Helen Keller | Detail citátu

Všechny bytosti, které se milují mají osudovou krásu, krásu trvání, krásu prvku. Eluard Paul | Detail citátu

Poštu vynalezla láska, používá ji však obchod. Ludwig Börne | Detail citátu

Business, after all, is nothing more than a bunch of human relationships. Lee Iacocca | Detail citátu

Těšit je víc, než být utěšován. Dávat je víc, než brát. Milovat je víc, než být milován. Vítězslav Nezval | Detail citátu

Láska není zapomětlivá, jen ráda zapomíná. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Všechna těla a všechny duše nedosahují společně hodnoty nejnepatrnějšího skutku lásky. Pascal Blaise | Detail citátu

Mnoho může síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže jedině láska. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Opravdová láska činí člověka odvážným. Lao´c | Detail citátu

Kdo miluje, je ochoten být prospěšný i svým odchodem. Aristofanés | Detail citátu

Láska je božská jen v představách. Ve skutečnosti je to ďábelský vynález sebetrýzně. Henry Fielding | Detail citátu

Rozejdi se dokud máš s kým. Polívka Bolek | Detail citátu

Láska je jako opera. Člověk se tam nudí, ale vrací se tam. Gustave Flaubert | Detail citátu

My říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom houfu nemůžeme všechny rozeznat. Čapek Karel | Detail citátu

Často lidé, kteří se kdysi milovali, chodí dnes kolem sebe nevšímavě, to je politováníhodnější lidský vztah než nenávist. Louis-Émile Bougaud | Detail citátu

Náš život nespočívá v tom, že bychom seděli na nějakém vrcholu hory a rozjímali o svém pupku. Náš život se odehrává ve světě a vzájemně se ovlivňuje s ostatními. J.D. Loori | Detail citátu

Jediná pravá láska je na první pohled, druhý pohled rozptyluje. Israel Zangwill | Detail citátu

Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě. Buddha | Detail citátu

Srdce nic nekupuje, nic neprodává. Tyl Josef Kajetán | Detail citátu

Láska je jak cigareta bílá, když dohořívá, zapálí se jiná. N.N. | Detail citátu

Láska nespočívá ve štěstí, ale v jeho představě. Johan Christian Günther | Detail citátu

I slzy se dokáží smát,i úsměv se naučí brečet Karel Peter | Detail citátu

Předstíraná láska je horší než nenávist. Plinius Mladší | Detail citátu

Láska je jako měsíc. Když doroste, zmenšuje se. Paul Valéry | Detail citátu

Ta opravdu šťastná láska je vlastně právě jen ta nešťastná. Samuel Butler | Detail citátu

Láska je pavučina. Jí se nelze vyhýbat, aniž bychom v ní nakonec neuvízli. Friedrich von Bodenstedt | Detail citátu

Láska je nemoc a zdraví se nechce. České přísloví | Detail citátu

Láska je umocněné přátelství v tom smyslu, že zatím co přátelství vyhledává prospěch, láska se ho dobrovolně zříká. Henry Fielding | Detail citátu

Láska a nenávist jsou city, které se vyživují samy, ale nenávist má z těch dvou delší život. Balzac Honoré de | Detail citátu

Láska je štěstí bez klidu. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

První podmínkou lásky k ženě je souhlasit s jejíma očima. Burns Robert | Detail citátu

Nejskutečnější, nejživelnějí lásky jsou vždy ty nejneočekávanější. André Maurois | Detail citátu

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti. Čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Nenajde se na světě země, kde by láska nedělala z milenců básníky. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..