Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.

Využijte sílu AI pro svůj úspěch. Vyzkoušejte e-Bota zdarma!

Autor citátu: Richard Aldington     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Je možno milovat a nebýt přitom šťasten, je možno být šťasten a nemilovat, ale milovat a být přitom šťasten, to by byl zázrak. Balzac Honoré de | Detail citátu

Láska je dočasná nepostradatelnost jednoho po druhém. Charles Dickens | Detail citátu

Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost. William Blake | Detail citátu

Co je svět světem, nikdy žádná žena neuškrtila muže, když se jí vyznal, že ji miluje. Florian Miroslav | Detail citátu

Mnohdy milujeme člověka právě jen ze soucitu k jeho nedostatkům. Sergej Davydov | Detail citátu

Láska je poezií života. Svatopluk Čech | Detail citátu

Láska je neodolatelná touha, aby po nás někdo neodolatelně toužil. Ginsberg Alan | Detail citátu

Láska se čekáním stává peklem pro zamilované. Louis de Boissy | Detail citátu

Láska ženám oči otvírá, mužům zavírá. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Počínající láska je tak hezká, dojemná, i když je nízká. V počáteční, v každé, je vznešená záře. Je to pokaždé stejný zázrak jako stvoření světa. Jean Dutourd | Detail citátu

Láska k penězům je velkou zkouškou malých charakterů. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti. Čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Láska je všemohoucí, neboť každého člověka od základu změní. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Uchovejte si šarm i pod tlakem. Ernest Hemingway | Detail citátu

Každý člověk se narodil proto, aby miloval. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Láska je neustálý boj - zpočátku o ženu a nakonec se ženou. Joseph Babbit Bashforth | Detail citátu

Jakmile se láska změní v přátelství, vyprchává a mizí. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Láska má všechny vegetační schopnosti, ale jen v srdci ženy dozrává. Henry Bordeaux | Detail citátu

Není lepší msty než odpuštění. Josh Billings | Detail citátu

Miluji tě a vím, že v životě nebudu nikoho tak milovat, protože už nikdy nebudu takový, jako v tuto chvíli, jež mizí, zatímco já o ní mluvím a kterou nemohu zadržet ani za cenu svého života. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Ať už stopa v písku, stopa ve sněhu, v blátě či stopa v srdci, vždy to znamená to stejné, někdo zde byl a zanechal kousek sebe.. Golichová Aneta | Detail citátu

Pokud mě miluješ míň, znamená to, žes mě nemilovala nikdy. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněné od smrti. Rolland Romain | Detail citátu

Láska k rodině je ze všech ušlechtilých lidských citů tím nejčastějším a nejpevnějším a nanejvýš blahodárně působí na život každého z nás. Černyševskij Nikolaj Gavrilovič | Detail citátu

Milující ztrácí jasnozřivost pohledu na předmět své lásky. Platón | Detail citátu

Láska je příjemnější než manželství z téhož důvodu, proč jsou romány zábavnější než dějiny. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Není-li člověk milován, prostě jen nemá štěstí. Nemiluje-li, je to neštěstí. Albert Camus | Detail citátu

Nelze podruhé milovat to, co jsme u milovat přestali. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Láska zbavená mlčenlivosti by ztratila svoji nesmrtelnou chuť a vůni. Thomas Mann | Detail citátu

Člověk se učí oceňovat jako výhodu to, že je milován, a je s to vzdát se pro ni jiných výhod. Sigmund Freud | Detail citátu

Ve sběratelství a v milování musí být člověk nevybíraví. Stanislas Jean de Boufflers | Detail citátu

Mají-li se volnost a láska vylučovat, volím volnost. Raději černá křídla než růžová pouta. Karel Čapek | Detail citátu

Láska neodpustí buď nic anebo všechno. Balzac Honoré de | Detail citátu

Člověk má být na svou lásku skoupý. Antal Stašek | Detail citátu

Láska je kouzelná. I když jsi sám kouzelník, nikdy nepochopíš její kouzla. Heidenstam Verner von | Detail citátu

Láska přemáhá čas a čas přemáhá lásku. Německé přísloví | Detail citátu

Jen láska zná umění jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Jediné vítězství nad láskou je útěk. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Jediná pravá láska je na první pohled, druhý pohled rozptyluje. Israel Zangwill | Detail citátu

Oč bývá těžší přístup k lásce, tím prudší oheň vždy vdechuje syn Venušin milenci. Kosmas | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..