Strašné je, že není možno žít ani s ženami, ani bez nich. Téma: ženy | Detail citátu

V lásce se střídá radost a bolest. Téma: láska | Detail citátu

Strom vědění není stromem života. Téma: moudrost | Detail citátu

Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce. Téma: láska | Detail citátu

Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku. Téma: láska | Detail citátu

Mužova láska a jeho život není totéž, ženina láska je její celá existence. Téma: láska | Detail citátu