Na malých věcech závisí často osud velkých událostí.

Autor citátu: Titus Livius     Téma: osud

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma osud

Osud každého člověka odpovídá jeho mravům. Cornelius Nepos | Detail citátu

Moudrému zřídka vstoupí osud do cesty. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Neexistuje žádný osud, který by nemohl být přemožen opovržením. Albert Camus | Detail citátu

Nejhorší a nejlepší často sdílejí společný osud. Patricie Holečková | Detail citátu

Osud je pro tyrana ospravedlnění zločinu, pro hlupáka ospravedlnění neúspěchu. N.N. | Detail citátu

Osud má dva způsoby jak nás drtit - odmítáním našich přání a jejich plnění. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Pošetilí se osudu bojí, moudří jej snášejí. Publilius Syrus | Detail citátu

Osud může odejmout bohatství, nikoliv však odvahu. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Osud celé pospolitosti bude takový, jaký si ona pospolitost zaslouží. Albert Einstein | Detail citátu

Povaha člověka je jeho osudem. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Není-li žalobce, odsoudí osud. Latinská přísloví | Detail citátu

Těžký osud je jako kůň, kterého neseme na zádech. Patricie Holečková | Detail citátu

Osud nám nemůže vzít nic z toho, co by nám dříve nedal. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

To, co lidé nazývají osudem, jsou většinou jen jejich vlastní hloupé činy. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Obrať se čelem ke svému osudu. Buď se zlu vyhni - a nemůžeš-li se mu vyhnout, nes jej jako muž. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Semena našeho osudu živí dávné zkušenosti. N.N. | Detail citátu

Když osud otvírá jednu bránu, druhou zároveň zavírá. Victor Hugo | Detail citátu

Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Je důležitější, jak člověk osud přijímá, než to, jaký ten osud je. Wilhelm von Humboldt | Detail citátu

Většina lidí se činí nespokojenými jen přehnanými nároky na osud. Wilhelm von Humboldt | Detail citátu

Nevěřím v osud, který člověka ovládá, ať udělá cokoliv. Věřím však v osud, který ho ovládne, když nedělá nic. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Svolného osud vede, vzpurného vleče. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Osud je opakem přírodního zákona. Přírodní zákon poznáváme a využíváme, osud ne. Julian Tuwim | Detail citátu

Není jediné lásky, jediného přátelství, které by prošlo naším osudem a navěky ho neovlivnilo. Francois Mauriac | Detail citátu

Před osudem se utéct nedá. To on si vybírá nás. N.N. | Detail citátu

Pospíchejte, lepší osud už čeká. Victor Hugo | Detail citátu

Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí. Euripidés | Detail citátu

Vzal osud do vlastních rukou, ale obě měl levé. André Brie | Detail citátu

Nikdo není spokoje se svým osudem. Latinská přísloví | Detail citátu

Pamatuj si, že všude, kde nevládne spravedlnost, vládnou vášně úředníků, a lid změnil jen své okovy, nikoli svůj osud. Maximilien de Robespiere | Detail citátu

Příroda sice tvoří nadání, ale osud mu teprve dá vyniknout. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Osud je vůl, to jste si všim. Ten si dělá věci podle sebe a nebere na nikoho ohled. Jan Werich | Detail citátu

Budeš-li spokojen se svým osudem, budeš žít moudře. Latinská přísloví | Detail citátu

Útěkem se řítíme doprostřed osudu. Titus Livius | Detail citátu

Každý je svým vlastním předkem a svým vlastním osudem. Člověk si tvoří vlastní budoucnost a dědí vlastní minulost. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Osud člověka je utvářen jeho povahou. Cornelius Nepos | Detail citátu

V nepřízni osudu se teprve projeví ta pravá moudrost. Latinská přísloví | Detail citátu

Ten, kdo si svůj osud řídí tak, aby byl druhým něco platný, má rád své povolání. Gérard Philipe | Detail citátu

Každý osud je možno jen snášením zmáhat. Publius Vergilius Maro | Detail citátu

Aby člověk mohl odpovídat za své činy, měl by mít nejdřív možnost odpovídat za svůj osud. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..