Osud je zbabělý pes, jehož pomocí si myslíme, že nemyslíme.

Autor citátu: Ambrose Bierce     Téma: osud

Zpět Úvodní stránka
Mahjong

Další citáty pro téma osud

Osud má dva způsoby jak nás drtit - odmítáním našich přání a jejich plnění. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé kousky. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

I na řízení osudu byla kdysi kvalifikovaná božstva... Gabriel Laub | Detail citátu

Ne moc, která je pomíjející, ale duch, který trvá - to je naše cesta, náš smysl, náš osud. Vladimír Mináč | Detail citátu

Na malých věcech závisí často osud velkých událostí. Titus Livius | Detail citátu

Spíše než hříčkou osudu bývá člověk hříčkou svou vlastní. Ale i tak či ještě k tomu je podstatně ve svém údělu determinován stavem světa, do kterého se zrodil. Josef Čapek | Detail citátu

Osud si cestu najde. Publius Vergilius Maro | Detail citátu

Před osudem se utéct nedá. To on si vybírá nás. N.N. | Detail citátu

Osud každého člověka odpovídá jeho mravům. Cornelius Nepos | Detail citátu

Pospíchejte, lepší osud už čeká. Victor Hugo | Detail citátu

Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Není-li žalobce, odsoudí osud. Latinská přísloví | Detail citátu

Osud člověka je utvářen jeho povahou. Cornelius Nepos | Detail citátu

Žádný osud nemůže přemoci osud. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Osud míchá karty, my hrajeme. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Osud může odejmout bohatství, nikoliv však odvahu. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí. Euripidés | Detail citátu

Vzal osud do vlastních rukou, ale obě měl levé. André Brie | Detail citátu

Žádný osud není tak dobrý, aby si někdo nestěžoval. Publilius Syrus | Detail citátu

V nepřízni osudu se teprve projeví ta pravá moudrost. Latinská přísloví | Detail citátu

Okamžik, kdy člověk pánem svého osudu jest, nevyskýtá se nikdy dvakráte. Julius Zeyer | Detail citátu

Ten, kdo si svůj osud řídí tak, aby byl druhým něco platný, má rád své povolání. Gérard Philipe | Detail citátu

Osude lidí, jak podobáš se větru. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Není jediné lásky, jediného přátelství, které by prošlo naším osudem a navěky ho neovlivnilo. Francois Mauriac | Detail citátu

Povaha člověka je jeho osudem. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Obrať se čelem ke svému osudu. Buď se zlu vyhni - a nemůžeš-li se mu vyhnout, nes jej jako muž. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Útěkem se řítíme doprostřed osudu. Titus Livius | Detail citátu

Osud je zbabělý pes, jehož pomocí si myslíme, že nemyslíme. Ambrose Bierce | Detail citátu

Osud se silných bojí, ale zbabělé drtí. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nevěřím v osud, který člověka ovládá, ať udělá cokoliv. Věřím však v osud, který ho ovládne, když nedělá nic. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Nikdo není spokoje se svým osudem. Latinská přísloví | Detail citátu

Co změnit nemůžeš, to bez výčitek nes. Publilius Syrus | Detail citátu

Je důležitější, jak člověk osud přijímá, než to, jaký ten osud je. Wilhelm von Humboldt | Detail citátu

Co je většího či statečnějšího než čelit zlému osudu? Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Těžký osud je jako kůň, kterého neseme na zádech. Patricie Holečková | Detail citátu

Budeš-li spokojen se svým osudem, budeš žít moudře. Latinská přísloví | Detail citátu

Většina lidí se činí nespokojenými jen přehnanými nároky na osud. Wilhelm von Humboldt | Detail citátu

Moudrému zřídka vstoupí osud do cesty. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Ani milostný osud nespadne nikomu do klína. Na nás je, jak si jej vytvoříme. Marie Pujmanová | Detail citátu

Neexistuje žádný osud, který by nemohl být přemožen opovržením. Albert Camus | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..