Osud je zbabělý pes, jehož pomocí si myslíme, že nemyslíme.

Autor citátu: Ambrose Bierce     Téma: osud

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma osud

Není jediné lásky, jediného přátelství, které by prošlo naším osudem a navěky ho neovlivnilo. Francois Mauriac | Detail citátu

Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Zasij myšlenku a sklidíš čin. Zasij čin a sklidíš zvyk. Zasij zvyk a sklidíš charakter. Zasij charakter a sklidíš osud. N.N. | Detail citátu

Žádný osud není tak dobrý, aby si někdo nestěžoval. Publilius Syrus | Detail citátu

Pošetilí se osudu bojí, moudří jej snášejí. Publilius Syrus | Detail citátu

Příroda sice tvoří nadání, ale osud mu teprve dá vyniknout. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Osud má dva způsoby jak nás drtit - odmítáním našich přání a jejich plnění. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Osud člověka je utvářen jeho povahou. Cornelius Nepos | Detail citátu

Osud nám nemůže vzít nic z toho, co by nám dříve nedal. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Moudrému zřídka vstoupí osud do cesty. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Když osud otvírá jednu bránu, druhou zároveň zavírá. Victor Hugo | Detail citátu

V knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši. William Shakespeare | Detail citátu

Osud míchá karty, my hrajeme. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Útěkem se řítíme doprostřed osudu. Titus Livius | Detail citátu

Ten, kdo si svůj osud řídí tak, aby byl druhým něco platný, má rád své povolání. Gérard Philipe | Detail citátu

Fakt, že budík nezazvonil, změnil už mnoho lidských osudů. Agatha Christie | Detail citátu

Semena našeho osudu živí dávné zkušenosti. N.N. | Detail citátu

Povaha člověka je jeho osudem. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Žádný osud nemůže přemoci osud. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Osud často narazí na nás jako my na něj. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Na malých věcech závisí často osud velkých událostí. Titus Livius | Detail citátu

Nikdo není spokoje se svým osudem. Latinská přísloví | Detail citátu

Žalovat na osud můžeme hodně dlouho, změnit jej však nemůžeme. Stojí tvrdý jako kámen a je neúprosný. Nikdo jím nepohne ani prudkým slovem, ani pláčem, ani důvodem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Obrať se čelem ke svému osudu. Buď se zlu vyhni - a nemůžeš-li se mu vyhnout, nes jej jako muž. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Pospíchejte, lepší osud už čeká. Victor Hugo | Detail citátu

Osud je pro tyrana ospravedlnění zločinu, pro hlupáka ospravedlnění neúspěchu. N.N. | Detail citátu

V tvé hrudi jsou hvězdy tvého osudu. Friedrich Schiller | Detail citátu

Osud se silných bojí, ale zbabělé drtí. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Spíše než hříčkou osudu bývá člověk hříčkou svou vlastní. Ale i tak či ještě k tomu je podstatně ve svém údělu determinován stavem světa, do kterého se zrodil. Josef Čapek | Detail citátu

Ne moc, která je pomíjející, ale duch, který trvá - to je naše cesta, náš smysl, náš osud. Vladimír Mináč | Detail citátu

Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí. Euripidés | Detail citátu

Osude lidí, jak podobáš se větru. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Osud je zbabělý pes, jehož pomocí si myslíme, že nemyslíme. Ambrose Bierce | Detail citátu

Osud je zlomýslný jak stará babizna. Elsa Trioletová | Detail citátu

Svolného osud vede, vzpurného vleče. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Náš osud je nám v náčrtu pevně předurčen, ale to, jak bude konečný obraz vypadat, určujeme my sami. N.N. | Detail citátu

Osud každého člověka odpovídá jeho mravům. Cornelius Nepos | Detail citátu

S radostí přijmi svůj osud. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Je důležitější, jak člověk osud přijímá, než to, jaký ten osud je. Wilhelm von Humboldt | Detail citátu

Každý osud je možno jen snášením zmáhat. Publius Vergilius Maro | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..