Osud člověka je utvářen jeho povahou. Téma: osud | Detail citátu

Osud každého člověka odpovídá jeho mravům. Téma: osud | Detail citátu