Další citáty pro téma osud

Většina lidí se činí nespokojenými jen přehnanými nároky na osud. Wilhelm von Humboldt | Detail citátu

Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Každý osud je možno jen snášením zmáhat. Publius Vergilius Maro | Detail citátu

Žádný osud nemůže přemoci osud. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Osud se silných bojí, ale zbabělé drtí. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Ten, kdo si svůj osud řídí tak, aby byl druhým něco platný, má rád své povolání. Gérard Philipe | Detail citátu

Žádný osud není tak dobrý, aby si někdo nestěžoval. Publilius Syrus | Detail citátu

Osud míchá karty, my hrajeme. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Příroda sice tvoří nadání, ale osud mu teprve dá vyniknout. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Osud si cestu najde. Publius Vergilius Maro | Detail citátu

Spíše než hříčkou osudu bývá člověk hříčkou svou vlastní. Ale i tak či ještě k tomu je podstatně ve svém údělu determinován stavem světa, do kterého se zrodil. Josef Čapek | Detail citátu

Osud je zlomýslný jak stará babizna. Elsa Trioletová | Detail citátu

Fakt, že budík nezazvonil, změnil už mnoho lidských osudů. Agatha Christie | Detail citátu

Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí. Euripidés | Detail citátu

Žalovat na osud můžeme hodně dlouho, změnit jej však nemůžeme. Stojí tvrdý jako kámen a je neúprosný. Nikdo jím nepohne ani prudkým slovem, ani pláčem, ani důvodem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Na malých věcech závisí často osud velkých událostí. Titus Livius | Detail citátu

Osud každého člověka odpovídá jeho mravům. Cornelius Nepos | Detail citátu

Svolného osud vede, vzpurného vleče. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Osud má dva způsoby jak nás drtit - odmítáním našich přání a jejich plnění. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Je důležitější, jak člověk osud přijímá, než to, jaký ten osud je. Wilhelm von Humboldt | Detail citátu

Nikdo není spokoje se svým osudem. Latinská přísloví | Detail citátu

Není osud, který by se nepřekonal pohrdáním. N.N. | Detail citátu

Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nikdo neváhá snášet osud společný všem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Před osudem se utéct nedá. To on si vybírá nás. N.N. | Detail citátu

Pamatuj si, že všude, kde nevládne spravedlnost, vládnou vášně úředníků, a lid změnil jen své okovy, nikoli svůj osud. Maximilien de Robespiere | Detail citátu

Osude lidí, jak podobáš se větru. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nejhorší a nejlepší často sdílejí společný osud. Patricie Holečková | Detail citátu

Osud je pro tyrana ospravedlnění zločinu, pro hlupáka ospravedlnění neúspěchu. N.N. | Detail citátu

Aby člověk mohl odpovídat za své činy, měl by mít nejdřív možnost odpovídat za svůj osud. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Povaha člověka je jeho osudem. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Není-li žalobce, odsoudí osud. Latinská přísloví | Detail citátu

Těžký osud je jako kůň, kterého neseme na zádech. Patricie Holečková | Detail citátu

I na řízení osudu byla kdysi kvalifikovaná božstva... Gabriel Laub | Detail citátu

Pošetilí se osudu bojí, moudří jej snášejí. Publilius Syrus | Detail citátu

Náš osud je nám v náčrtu pevně předurčen, ale to, jak bude konečný obraz vypadat, určujeme my sami. N.N. | Detail citátu

To, co lidé nazývají osudem, jsou většinou jen jejich vlastní hloupé činy. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Osud nám nemůže vzít nic z toho, co by nám dříve nedal. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Ne moc, která je pomíjející, ale duch, který trvá - to je naše cesta, náš smysl, náš osud. Vladimír Mináč | Detail citátu

Ani milostný osud nespadne nikomu do klína. Na nás je, jak si jej vytvoříme. Marie Pujmanová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..