Další citáty pro téma osud

Obrať se čelem ke svému osudu. Buď se zlu vyhni - a nemůžeš-li se mu vyhnout, nes jej jako muž. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Zasij myšlenku a sklidíš čin. Zasij čin a sklidíš zvyk. Zasij zvyk a sklidíš charakter. Zasij charakter a sklidíš osud. N.N. | Detail citátu

Pamatuj si, že všude, kde nevládne spravedlnost, vládnou vášně úředníků, a lid změnil jen své okovy, nikoli svůj osud. Maximilien de Robespiere | Detail citátu

Aby člověk mohl odpovídat za své činy, měl by mít nejdřív možnost odpovídat za svůj osud. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Útěkem se řítíme doprostřed osudu. Titus Livius | Detail citátu

To, co lidé nazývají osudem, jsou většinou jen jejich vlastní hloupé činy. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Neexistuje žádný osud, který by nemohl být přemožen opovržením. Albert Camus | Detail citátu

Co změnit nemůžeš, to bez výčitek nes. Publilius Syrus | Detail citátu

V knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši. William Shakespeare | Detail citátu

Žádný osud nemůže přemoci osud. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

I na řízení osudu byla kdysi kvalifikovaná božstva... Gabriel Laub | Detail citátu

Není osud, který by se nepřekonal pohrdáním. N.N. | Detail citátu

Osud je zbabělý pes, jehož pomocí si myslíme, že nemyslíme. Ambrose Bierce | Detail citátu

Ani milostný osud nespadne nikomu do klína. Na nás je, jak si jej vytvoříme. Marie Pujmanová | Detail citátu

Ne moc, která je pomíjející, ale duch, který trvá - to je naše cesta, náš smysl, náš osud. Vladimír Mináč | Detail citátu

Osud nám nemůže vzít nic z toho, co by nám dříve nedal. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Pospíchejte, lepší osud už čeká. Victor Hugo | Detail citátu

Povaha člověka je jeho osudem. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Okamžik, kdy člověk pánem svého osudu jest, nevyskýtá se nikdy dvakráte. Julius Zeyer | Detail citátu

Náš osud je nám v náčrtu pevně předurčen, ale to, jak bude konečný obraz vypadat, určujeme my sami. N.N. | Detail citátu

Nikdo neváhá snášet osud společný všem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Osud může odejmout bohatství, nikoliv však odvahu. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Ten, kdo si svůj osud řídí tak, aby byl druhým něco platný, má rád své povolání. Gérard Philipe | Detail citátu

Nejhorší a nejlepší často sdílejí společný osud. Patricie Holečková | Detail citátu

Osude lidí, jak podobáš se větru. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Osud často narazí na nás jako my na něj. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Osud si cestu najde. Publius Vergilius Maro | Detail citátu

Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Žádný osud není tak dobrý, aby si někdo nestěžoval. Publilius Syrus | Detail citátu

Semena našeho osudu živí dávné zkušenosti. N.N. | Detail citátu

Když osud otvírá jednu bránu, druhou zároveň zavírá. Victor Hugo | Detail citátu

Co je většího či statečnějšího než čelit zlému osudu? Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nevěřím v osud, který člověka ovládá, ať udělá cokoliv. Věřím však v osud, který ho ovládne, když nedělá nic. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Před osudem se utéct nedá. To on si vybírá nás. N.N. | Detail citátu

Osud je zlomýslný jak stará babizna. Elsa Trioletová | Detail citátu

Příroda sice tvoří nadání, ale osud mu teprve dá vyniknout. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Osud má dva způsoby jak nás drtit - odmítáním našich přání a jejich plnění. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Budeš-li spokojen se svým osudem, budeš žít moudře. Latinská přísloví | Detail citátu

Fakt, že budík nezazvonil, změnil už mnoho lidských osudů. Agatha Christie | Detail citátu

Těžký osud je jako kůň, kterého neseme na zádech. Patricie Holečková | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..