Život znamená pracovat, ne mít. Horolezec šplhá na vrchol, aby ho dosáhl, ne aby se ho zmocnil. Téma: život | Detail citátu

Myšlenka by nikdy neměla být tak velká, aby se nevešla do hlavy. Téma: myšlení | Detail citátu

Mýlit se je lidské. Proto jsou tyrani neomylní. Téma: omyly | Detail citátu