Každý hlupák dovede hájit své omyly. Když však své chyby uznáte, cítíte se povzneseni a máte velikánskou radost.

Využijte sílu AI pro svůj úspěch. Vyzkoušejte e-Bota zdarma!

Autor citátu: Andrew Carnegie     Téma: omyly

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma omyly

Omyl může být skutečný, nebo domnělý - podle toho, zda jeho autor má pravdu, nebo ne. André-Pierre Dac | Detail citátu

Podvod je nečestný. Omyl nikdy. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Všeobecný souhlas není často ničím jiným než všeobecným omylem. Charlie Chaplin | Detail citátu

Omyly mají skoro vždycky posvátný charakter. Salvator Dalí | Detail citátu

Vždycky otevřeně přiznej chybu. Ostatní přestanou dávat pozor a umožní ti udělat další. Mark Twain | Detail citátu

Doufejme, že i omyly někdy podléhají chybám. Pak by se všechno napravilo samo sebou. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí, nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací. Tristan Bernard | Detail citátu

Když mi někdo vyčítá, že si odporuji, odpovídám: "Protože jsem se jednou nebo dvakrát zmýlil, nehodlám setrvat v omylu navěky". Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Omyly mají svou cenu, ale ne každý. Ne každý, kdo pluje do Indie objeví Ameriku. Erich Kästner | Detail citátu

Málo se zamýšlíme nad příčinami chyb. Jak často vznikají z nejasného příkazu. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Pokud neděláte chyby, pravděpodobně spíte. Benny Hermansson | Detail citátu

Přiznat vlastní chybu je nejtěžší pro ty, kdo si jsou nejméně jisti vlastními schopnostmi. Mark Hume McCormack | Detail citátu

Chyba je, když věříš každému, ale chyba je i to, když nevěříš nikomu. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Omyly moudrého člověka se podobají zatmění slunce. Když se mýlí, všichni to vidí a vidí i jeho nápravu. Čínská přísloví | Detail citátu

Omyl je bez viny. Latinská přísloví | Detail citátu

Ten, kdo skrývá své chyby, vystavuje se nebezpečí, že bude souzen podle cizích. N.N. | Detail citátu

Přiznáváme se k chybám, abychom aspoň upřímností trochu napravili, co nám ty chyby už nadrobily. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Když si nepřiznáš svou chybu, uděláš další. Čínská přísloví | Detail citátu

Omyly ducha přibývají ve stáří jako vrásky na tváři. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Neexistují chyby, jen ponaučení. Chérie Carter-Scottová | Detail citátu

Úsilí, s nímž skrýváme své chyby, by stačilo, abychom se jich zbavili. Michelangelo Antonioni | Detail citátu

Dávejte mi co nejvíce plodných omylů plných zárodků myšlenek a nechte si své jalové pravdy. Vilfredo Pareto | Detail citátu

Chyby dělají člověka sympatickým. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Snadno zapomeneme na svoje chyby, když o nich neví nikdo jiný než my. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

K malým chybám se přiznáváme, abychom přesvědčili ostatní, že nemáme velké. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Poznat svůj omyl znamená opravit svůj omyl. Čínská přísloví | Detail citátu

Kdo ti povídá o chybách druhých, bude i druhým povídat o chybách tvých. Thomas Mann | Detail citátu

Omyl není opakem pravdy. Přemýšlejme! Georges Braque | Detail citátu

Napravovat staré chyby stojí často víc úsilí než dělat nové. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Kdo z hrdosti nepřizná vlastní chyby, nemá hrdost. Charles Dickens | Detail citátu

Člověk se dopouští z nevědomosti chyb, které nelze napravit. Frank Harris | Detail citátu

Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než dějinami jeho omylů. Voltaire | Detail citátu

V životě je třeba se mýlit. Mýlit totiž znamená poznávat. Romain Rolland | Detail citátu

Mýlit se je lidské. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

S úsilím, jakým zakrýváme svoje nedostatky, bychom se jich mohli snadno zbavit. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Mýlí se ti, kteří doufají, že si stačí sami. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Radost z toho, že někdo objeví něco nového, je omyl starý 6000 let. Jean Paul | Detail citátu

Vady velkých jsou radostí lidí malých. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Náš život je plný omylů. Některé z nich se nám však podaří pojmenovat až řadu let po jejich vzniku. Lech Przeczek | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..