Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání

Autor citátu: Platón     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma přátelství

Přátelé, říká se, jsou zloději času. Francis Bacon | Detail citátu

S přáteli je to jako s melouny: musíme to stokrát zkusit, než najdeme jeden dobrý. Claude Mermet | Detail citátu

Potají přítele napomínej, ale veřejně chval. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Chceš-li zachovat přízeň domu kam přicházíš jako přítel, vyhýbej se styku s jeho ženami. Phahotep | Detail citátu

Nelze posuzovat člověka podle jeho přátel. Nesmíme zapomínat, že Jidášovi přátelé byli také bezúhonní. Ernest Hemingway | Detail citátu

Koně poznáš v horách, přítele v nouzi. Mongolské přísloví | Detail citátu

Nedůvěřuji mu. Jsme přátelé. Bertolt Brecht | Detail citátu

Přátelství násobí radost a dělí žalost. Bacon Francis | Detail citátu

Totéž chtít a totéž nechtít, to je teprve pevné přátelství. Gaius Sallustius Crispus | Detail citátu

Posvátný cit přátelství je svou povahou tak sladký, trvalý, věrný a trpělivý, že může vydržet celý život, ovšem kromě okamžiku, kdy přítel požádá o půjčení peněz. Twain Mark | Detail citátu

Ten, kdo nemá upřímných přátel, je vlastně sirotkem. Francis Bacon | Detail citátu

Kdo půjčuje, za vlastní peníz si nepřítele kupuje. Německá přísloví | Detail citátu

Nepřijde jediný přítel k tomu, kdo nemá už nic. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Elbert Hubbard | Detail citátu

Střídám své manžely, ale ne své přátele. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Přátelské služby se neúčtují. České přísloví | Detail citátu

Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon, jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Přítel je druhé já. Zenon z Kritia | Detail citátu

Přítele mám rád především proto, že má nedostatky, o nichž si s ním mohu popovídat. William Hazlitt | Detail citátu

Přátelé nás kazí, přimhuřují nad námi oči a odpouštějí nám. K úspěchu v životě potřebujeme několik dobrých nepřátel. Dušan Radovič | Detail citátu

Přátelství a láska potřebují důvěru, tu nejhlubší a nejopravdovější. Humboldt Wilhelm von | Detail citátu

Snad musí člověk dřív pocítit lásku, aby rozuměl přátelství. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

S bolestí si vystačíme sami, avšak chceme-li prožít plnost radosti, potřebujeme někoho, s kým ji můžeme sdílet. Twain Mark | Detail citátu

Opravdový přítel je ten, kdo Ti nabídne ruku a dotkne se Tvého srdce. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele. Bacon Francis | Detail citátu

Ochraňuj mě, Bože, před přáteli, před nepřáteli se ochráním sám. Židovské přísloví | Detail citátu

Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat. N.N. | Detail citátu

Přátelé jsou jako nasolené slívy, čím starší, tím lepší. Japonské přísloví | Detail citátu

Radost ze štěstí přátel není projevem našeho dobrého srdce ani přátelství, nýbrž naděje, že přijde řada i na nás, nebo že si z toho jejich štěstí budeme moci kousek uloupnout. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Mám přátele! - musím si říct s údivem. A se stejným údivem - čím jsem si je zasloužil? Josef Čapek | Detail citátu

Málokteré přátelství by vydrželo, kdyby každý věděl, co o něm říká za zády jeho přítel. Blaise Pascal | Detail citátu

Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na kanapi, ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoct. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí. Karr Alphonse | Detail citátu

Přátelé mají mít přednost před králi. Voltaire | Detail citátu

Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil. Arabské přísloví | Detail citátu

Starý přítel a staré víno řídko chybuje. Česká přísloví | Detail citátu

U koho nevydrží dlouho vyzkoušení přátelé, má špatnou povahu. Démokritos | Detail citátu

Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš. Albert Einstein | Detail citátu

Žebrák - člověk, který spoléhal na pomoc přátel. Ambrose Bierce | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..