Život je promarněný dar pokud ho člověk neprožil tak, jak po tom toužil.

Autor citátu: Eminescu Mihai     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Dnes je první den zbytku tvého života. Anne Wilson Schaef | Detail citátu

Ničím nejsme před třicátým pátým rokem života, před čtyřicátým pátým, před padesátým pátým. Pořád musíme přesouvat hranici. Jules Renard | Detail citátu

Fosterův zákon: Jediní lidé, kteří nacházejí to, co v životě hledají, jsou notoričtí šťouralové. Murphy | Detail citátu

Věnovali se tomu největšímu ze všech umění, totiž umění správně žít, a to spíše způsobem svého života než skládáním spisů. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Život je příliš krátký na to, abychom jednali sobecky. N.N. | Detail citátu

Mezi životem, jaký je, a životem, jaký by měl být, je tak velký rozdíl, že ten, kdo nedává pozor, co se děje, a řeší pouze to, co se stát mělo, dělá mnohem více pro svoji zkázu než pro přežití. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Co je to velký život? Jsou to sny a touhy mládí, které se dočkaly realizace v dospělosti. Comte Auguste | Detail citátu

Smyslem života ženy je láska, smyslem života muže je práce. Jan Saudek | Detail citátu

Náš čas je tak omezený, tak prchavý, tak nás unáší - jaký prospěch máš z toho, když ho větší část promarníš? Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Zbytečný život je předčasná smrt. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Miluji život, jsem do něj vášnivě zamilovaný a budu mít tu čest mu to dokázat. Maxim Gorkij | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět, je v něm to, co do něho vkládáme. Čapek Josef | Detail citátu

Život je umění kreslit bez možnosti gumovat. J.W. Gardner | Detail citátu

Škoda, že o své životní cestě rozhodujeme ve věku, kdy je pro nás nejdůležitější cestička v účesu. Milan Růžička | Detail citátu

Život je neustálé odvádění pozornosti, jež nedovolí ani, abychom si uvědomili, od čeho to odvádí. Franz Kafka | Detail citátu

Život je jako supermarket, pořád za něco platíme, ale bohužel beze slev! Odlas Jiří | Detail citátu

Naučte se, s jakým málem lze uhájit holý život, kolik příroda žádá. Marcus Annaeus Lucanus | Detail citátu

Lidé by občas potřebovali den volna od života. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Občas se musíme vzát něčeho co máme rádi, pro to, pro co žijeme. Hadraba Jaroslav | Detail citátu

Čím je život těžší, tím je hezčí. Šukšin Vasilij Markovič | Detail citátu

Nejstarší a největší láska je láska k životu. Plútarchos | Detail citátu

Skutečně žít, znamená rázně jednat. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Není hoden života, pro koho nemá život cenu. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Dobře prožitý život je dlouhý. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Život je možnosť poznať seba samého v skúškach. Skalová Mária | Detail citátu

Někteří lidé si mylně myslí, že si užívají života. Jak ale mohou žít, když nevědí co je život? Novotný Jaroslav | Detail citátu

Není možné, aby člověk žil slastně, nežije-li rozumně, krásně, spravedlivě, a není možné, aby žil rozumně, krásně a spravedlivě, a nežil přitom šťastně. Aristoteles | Detail citátu

Neomezené uspokojování všech potřeb se vnucuje jako nejlákavější způsob života, ale znamená to dávat přednost požitku před opatrností a trest následuje v zápětí. Sigmund Freud | Detail citátu

Je to velké tajemství lidského života, že starý zármutek ponenáhlu přichází v tichou a něžnou radost. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Člověk se nikdy netěší z něčeho tak, jako se těšil na něco. O´Henry | Detail citátu

Život je jak omalovánky. Je jen na člověku, jaké použije barvy! Jakub Hladík | Detail citátu

Člověk začne chápat život, teprve když začne myslet na smrt. Jiří Hubač | Detail citátu

Život je jako příklad z matematiky. Počítáš příklad a na konci zjistíš, že jsi někde udělal chybu. Chceš začít znovu, ale nemůžeš - zvoní. N.N. | Detail citátu

Rozumět životu můžeme pouze zpětně - dodatečně. Žít ho však musíme směrem dopředu. Milan Kenda | Detail citátu

Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Září, protože nechtejí oslnit. Dosahují skvělých věcí, protože nevyhledávají uznání. Jejich moudrost je obsažena v tom, jací jsou, ne v jejich názorech. Odmítají se přít, proto se nikdo nepře s nimi. Lao-c´ | Detail citátu

Život je blbec. Proč bych zrovna já měl být výjimkou? Oldřich Mikulášek | Detail citátu

Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena. Hazlitt William | Detail citátu

Žít v chudobě není hanba, žít ve špíně ano. Holandská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..